Fullstackutvikler for stordatasystemer

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 22. mai, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vi søker nysgjerrige og kompetente utviklere som vil være en del av Norges forsvar mot ytre trusler.

Har du noen gang lurt på hva som egentlig skjer i bakgrunnen i Google sin søkemotor? Har du jobbet med Cloud-arkitekturer, men kunne tenke deg å skjønne litt mer av teknologiene som ligger bak BigQuery eller Redshift?

Vi setter pris på folk som skriver kode som kan leses av andre, som kan deployeres til en CI/CD pipeline. Vi ønsker medarbeidere som tar initiativ, som ønsker å forbedre det eksisterende, og gjerne stiller spørsmål ved hvorfor ting er gjort som de er. Ønsker du å forbedre monitorering av datastrømmer sammen med resten av teamet, så gjør vi det. Eller ser du kanskje en mulighet til å optimalisere et søk, eller få ny innsikt i data som gir stor verdi for andre? Her har man stor mulighet til å forme egen hverdag og veien videre.

Her er noen av de tingene vi jobber med:

 • Hadoop og Spark
 • Virtualisering og orkestrering
 • Dataflyt, distribuert prosessering, batch vs strømming
 • Linux

Men viktigst av alt; vi forventer ikke at du kan alt om det som nevnes her når du begynner. Det er nysgjerrigheten og ønsket om å lage bra systemer som er det viktigste.

I Etterretningstjenesten er det reelle muligheter for å kunne jobbe utenlands, enten som deltaker i internasjonale operasjoner eller gjennom utplasseringer utenfor Norges grenser. I tillegg har vi gode budsjetter for kurs og konferanser, både i Norge og utlandet.

Dette er et sosialt og hyggelig sted å jobbe med mange forskjellige grupper for både trening og andre aktiviteter. Vi har mulighet for å trene i arbeidstiden. Dette er en gylden mulighet til å holde nyttårsforsettene, både alene eller sammen med andre i regi av bedriftslaget.  

Arbeidsoppgaver

 • Utføre smidig programvareutvikling, videreutvikling og implementering av operative etterretningssystemer og -applikasjoner
 • Utarbeide arkitektur og planlegging av systemutvikling
 • Videreutvikle, drifte og vedlikeholde eksisterende systemer og applikasjoner
 • Bidra aktivt til kompetanseheving

Kvalifikasjoner

Det kreves:

 • Bachelorgrad eller utdanning på tilsvarende nivå (cand.-grader, tidl. Ingeniørutdanninger o.l.) eller omfang innen relevant fagområde. Relevant høyere utdanning og flerårig erfaring med god resultatoppnåelse vil kunne kompensere for utdanningskravet
 • Erfaring med java og applikasjonsutvikling
 • Meget gode språkkunnskaper i norsk og engelsk

Det er ønskelig med:

 • Mastergrad eller utdanning på tilsvarende nivå (hovedfag, profesjonsstudier o.l.) eller omfang innen relevant fagområde. Flerårig relevant erfaring med god resultatoppnåelse vil kunne kompensere for utdanningskravet
 • Erfaring med smidig arbeidsmetodikk, DevOPS, teamarbeid, oppsett av miljøer og produksjonssetting av løsninger
 • Gjerne erfaring innen både front-end og back-end utvikling
 • Erfaring fra internasjonale operasjoner

Særskilte krav

 • Søkerne må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering.
 • For ansettelse i Etterretningstjenesten kan man ikke ha annet enn norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktet.
 • Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Det medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet, førerkort kl. B og grunnleggende engelskkunnskaper. Det kan i særskilte tilfeller gi dispensasjon fra tilleggs- og særkrav, selv om stillingen i utgangspunktet er underlagt beordringsplikt.

Personlige egenskaper

Personlig egnethet for en stilling i Etterretningstjenesten vil bli ilagt stor vekt.

Etterretningstjenesten krever høy faglig- og personlig integritet, pålitelighet og lojalitet av sine medarbeidere. Vi søker personer som ivrer for sitt fagfelt, og som møter arbeidsdagen med lærelyst og et ønske om å levere.

I Etterretningstjenesten er vi opptatt av å ha et godt arbeidsmiljø. God lagånd, respekt og toleranse i møte med andre er av stor betydning.

Det er videre en forutsetning at våre medarbeidere har evnen til å stå i periodevis stor arbeidsbelastning.

For denne konkrete stillingen ser vi videre at du er resultatorientert, kreativ og initiativrik.       

Vi tilbyr

Hos oss får du en spennende og samfunnsviktig jobb hvor du vil kunne utgjøre en forskjell.

Etterretningstjenesten er opptatt av å øke kompetansen hos de ansatte, og det vil satses både på deg som person og din faginteresse.

Våre ansatte har fleksitid, mulighet for trening i arbeidstiden, samt gunstige lån- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse.

Du vil få en årslønn innenfor spennet kr 543 500 – 665 700 (lønnstrinn 60-71) for overingeniør eller kr 650 300 – 752 800 (lønnstrinn 70 – 77) for senioringeniør i henhold til gjeldende Hovedtariffavtale. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen.

Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet. 

Kontaktpersoner

Faglige spørsmål
Telefonnummer: +47 230 94 406

Hvem er Etterretningstjenesten?

Etterretningstjenestens viktigste oppgave er å skaffe informasjon om forhold utenfor Norges grenser.

Etterretningstjenesten innhenter, bearbeider og analyserer informasjon som angår norske interesser, sett i forhold til fremmede stater, organisasjoner og individer. Formålet med etterretningsvirksomhet er å bidra til å gi norske myndigheter et solid beslutningsgrunnlag i saker som kan utgjøre en risiko for Norge. Tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, og løser oppdrag for hele myndighetsapparatet. Etterretningstjenesten arbeider etter overordnede, politiske prioriteringer og føringer.

Mer informasjon om Etterretningstjenesten finner du på https://forsvaret.no/etjenesten

Les mer om Etterretningstjenesten og se flere ledige stillinger