Fullstack-utvikler innen integrasjon og automatisering av satelittinnsamling

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Kan vi gjøre deg i stand til å utvikle og optimalisere Etterretningstjenestens satelittinnsamling som bidrar til å hente inn essensiell informasjon om fremmede stater, organisasjoner og individer som kan true norske interesser?

Du vil inngå i en dyktig DevOps-gruppe innenfor utvikling, test, optimalisering og drift av gruppens applikasjoner. Innenfor drift fokuserer vi mer på selvrettende applikasjoner enn tradisjonell, manuell oppfølging.

Vi har et tett samarbeid med systemadministratorer, hardware-personell og sluttbrukere, og sammen ønsker vi å skape tjenestens beste løsninger.

Etterretningstjenesten har et sterkt teknisk miljø og vi ønsker at du følger med på den teknologisk utviklingen i samfunnet. Vi er villige til å ta i bruk ny open source teknologi - og det ønsker vi at du også er.

Vi bruker primært Python, REST-integrasjon, Docker og Linux-miljø med fokus på CentOS/Ubuntu og håper at du har kjennskap til noen av disse.

Vi bruker også teknologier som C++, Swagger, Elasticsearch, MariaDb, MongoDB, Fysiske servere / VMWARE.

Vi ønsker gjerne at du som er nyutdannet søker stillingen.

Stillingen er plassert ved Forsvarets stasjon på Ringerike, 6 mil utenfor Oslo.

Arbeidsoppgaver

 • Integrasjon, automatisering og utvikling av kjernefunksjoner innenfor enhetens ansvarsområde
 • Optimalisere kapasiteter gjennom utvikling av tilpassede C++ moduler
 • Utarbeide, oppdatere og vedlikeholde systemdokumentasjon for eget arbeid

Kvalifikasjoner

For overingeniør kreves det:

Bachelorgrad innenfor teknisk-naturvitenskapelige fag, fortrinnsvis innen informatikk, programmering, systemarkitektur eller drift av datasystemer. Lang og relevant erfaring eller utvist realkompetanse innen fagområdet, med meget god resultatoppnåelse, kan kompensere for manglende formell utdanning.

 • God erfaring med et eller flere programmeringsspråk, fortrinnsvis C++ eller Python
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • For søkere som har relevant mastergrad i tillegg til overnevnte krav til erfaring, vil innplassering som senioringeniør vurderes.

Det er ønskelig med:

 • Erfaring med å utvikle tester for egen kode
 • Erfaring med integrasjon mot REST-grensesnitt fra Python-miljø
 • Prosjektarbeid

Særskilte krav:

 • Søkere må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering, og det presiseres at man kun kan inneha norsk statsborgerskap.
 • Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Det medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet, førerkort kl B og grunnleggende engelskkunnskaper. Det kan i særskilte tilfeller gi dispensasjon fra tilleggs- og særkrav, selv om stillingen i utgangspunktet er underlagt beordringsplikt.

Egenskaper

 • Samarbeids- og kommunikasjonsevner på tvers av fagfelt
 • Evne til kreativ oppgaveløsning

Vi tilbyr

Stillingsbrøk: 100%

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som overingeniør (1087) i lønnstrinn 58 - 70 / tilsvarende fra kr 513 600 til kr 640 200 / senioringeniør (1181) i lønnstrinn 68 - 75 / tilsvarende fra kr 615 900 til kr 704 900 avhengig av kvalifikasjoner. For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Det trekkes 2 % av lønnen til pliktig innskudd til Statens pensjonskasse

 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke, men det presiseres at man må være norsk statsborger. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge arbeidsforholdene til rette for personer med redusert funksjonsevne.

Etterretningstjenesten benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere bes derfor om å sende søknad og attester ved å benytte linken "søk her". Våre ledige stillinger blir publisert på Forsvaret.no/etjenesten. Søknader uten attester og vitnemål vil ikke bli vurdert.

Kontaktpersoner

Etterretningstjenesten
Mobil: 476 93 592

Hvem er Etterretningstjenesten?

Etterretningstjenestens viktigste oppgave er å skaffe informasjon om forhold utenfor Norges grenser.

Etterretningstjenesten innhenter, bearbeider og analyserer informasjon som angår norske interesser, sett i forhold til fremmede stater, organisasjoner og individer. Formålet med etterretningsvirksomhet er å bidra til å gi norske myndigheter et solid beslutningsgrunnlag i saker som kan utgjøre en risiko for Norge. Tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, og løser oppdrag for hele myndighetsapparatet. Etterretningstjenesten arbeider etter overordnede, politiske prioriteringer og føringer.

Les mer om Etterretningstjenesten og se flere ledige stillinger