Fullstack systemutvikler

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 13. august, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Ved Etterretningstjenesten er det ledig stilling som overingeniør(1087)/senioringeniør(1181) Fullstack systemutvikler. 

Hovedoppgaven vil være programvareutvikling for blant annet behandling av store datamengder, dataflyt og analyse. Det vil være behov for samhandling med andre interne enheter i sammenheng med programvareutviklingen. Utviklingsarbeidet baserer seg i stor grad på smidige metoder.

Arbeidsoppgaver

 • Gjennomføre utvikling og implementering av nye applikasjoner. 
 • Gjennomføre videreutvikling av eksisterende applikasjoner og løsninger. 
 • Utarbeide arkitektur og planlegging av applikasjonsutvikling. 
 • Kvalitetssikre, drifte og vedlikeholde eksisterende applikasjoner 
 • Bistå brukermiljøer med ytelsesforbedringer og feilsøking

Krav til utdanning: 

 • Bachloregrad eller tilsvarende innen teknisk naturvitenskapelige fag, fortrinnsvis informasjonsteknologi og informatikk. 
 • I særskilte tilfeller kan lang, relevant erfaring kombinert med etter- og videreutdanning kompensere for manglende formell utdanning. 

Ønsket utdanning: 

 • Mastergrad eller tilsvarende innen teknisk naturvitenskapelige fag, fortrinnsvis informasjonsteknologi og informatikk. 

Krav til tjenesteerfaring: 

Erfaring med applikasjonsutvikling. 

Ønsket tjenesteerfaring: 

Erfaring med både backend og frontend utvikling. Kompetanse på Java, Javascript, Angular.js, Html, CSS, React, Node.js, Linux, Docker, byggemiljøer, ux og ui. Erfaring med smidig arbeidsmetodikk. Erfaring med teamarbeid, f.eks. parprogrammering. Erfaring med DevOPS-metoder. Erfaring med å sette opp miljøer og produksjonssette løsninger er fordelaktig. 

Særskilte krav: 

 • Det kreves gode språkkunnskaper i engelsk muntlig og skriftlig. 
 • Søkerne må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering, og det presiseres at man ikke kan inneha annet statsborgerskap enn norsk ved tilsetting. 
 • Stillingen er underlagt disponeringsplikt, forsvarsloven, jf. forsvarstilsatteloven. Det medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet, samt førerkort kl B. Det kan i særskilte tilfeller gi dispensasjon fra tilleggs- og særkrav, selv om stillingen i utgangspunktet er underlagt disponeringsplikt.

Personlige egenskaper

Personlige egenskaper som vurderingsevne, samarbeidsevne og evne til å ta initiativ vurderes ved tilsetting.

Vi tilbyr

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som overingeniør (kode 1080)/63-70/kr 548 200 - 623 900 eller senioringeniør (kode 1181)/68-75/kr 600 200 - 686 900 pr år, avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Det trekkes 2 % som pliktig innskudd i Statens pensjonskasse. 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke, men det presiseres at man må være norsk statsborger. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge arbeidsforholdene til rette for personer med redusert funksjonsevne. 

Etterretningstjenesten benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere bes derfor om å sende søknad og attester ved å benytte linken ”søk her”. Våre ledige stillinger blir publisert på Finn.no, Forsvaret.no/etjenesten og JUCAN.no. Søknader uten attester og vitnemål vil ikke bli vurdert.

Kontaktpersoner

Etterretningstjenesten
Telefonnummer: (+47) 230 95 036

Hvem er Etterretningstjenesten?

Etterretningstjenestens viktigste oppgave er å skaffe informasjon om forhold utenfor Norges grenser.

Etterretningstjenesten innhenter, bearbeider og analyserer informasjon som angår norske interesser, sett i forhold til fremmede stater, organisasjoner og individer. Formålet med etterretningsvirksomhet er å bidra til å gi norske myndigheter et solid beslutningsgrunnlag i saker som kan utgjøre en risiko for Norge. Tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, og løser oppdrag for hele myndighetsapparatet. Etterretningstjenesten arbeider etter overordnede, politiske prioriteringer og føringer. Mer informasjon om Etterretningstjenesten finner du her.

Les mer om Etterretningstjenesten og se flere ledige stillinger