Fullstack systemutvikler for etterretningsapplikasjoner

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 05. desember, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Ønsker du å bidra til å lage gode verktøy for å varsle om ytre trusler mot Norge? Liker du utfordringer knyttet til store datamengder?

Da vil du trives i denne stillingen.

Dersom du finner Etterretningstjenestens oppdrag interessant og liker å jobbe på lag med andre for å skape gode produkter og applikasjoner, bør du vurdere å bli systemutvikler hos oss. Du liker frihet rundt teknologivalg, men kan likevel trives med språk som Java eller React. Du liker smidige utviklingsmetoder som Scrum og er glad i automatisering og DevOps. I tillegg ser du verdien i "Continuous Delivery" med kortest mulig tid fra utvikling til produksjon. Du er heller ikke redd for å dykke litt dypere i stacken og delta i både deployering av systemer, men også oppsett av løsninger for selve kontainerorkestreringen (f.eks. Kubernetes). 

Vi tilbyr rette vedkommende å bli en del av Etterretningstjenesten og vårt viktige samfunnsoppdrag som Norges militære og sivile utenlandsetterretningstjeneste.

Vi er en faglig sterk kompetanseorganisasjon med svært dyktige medarbeidere innen mange ulike fagfelt. Vår virksomhet er i kontinuerlig utvikling, og det vil satses på både din person og din faginteresse. Våre ansatte har fleksitid, mulighet for trening i arbeidstiden samt gunstige låne- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse.

Arbeidsoppgaver

 • Utføre smidig programvareutvikling, videreutvikling og implementering av operative etterreningsapplikasjoner
 • Utarbeide arkitektur og planlegging av applikasjonsutvikling
 • Videreutvikle, drifte og vedlikeholde eksisterende applikasjoner
 • Bidra aktivt til kompetanseheving

Kvalifikasjoner

Det kreves:

 • Bachelorgrad eller utdanning på tilsvarende nivå (cand.-grader, tidl. ingeniørutdanninger o.l.) eller omfang innen relevant fagområde.
 • Relevant flerårig erfaring med god resultatoppnåelse vil kunne kompensere for utdanningskravet
 • Erfaring med java og applikasjonsutvikling
 • Meget gode språkkunnskaper i norsk og engelsk

Det er ønskelig med:

 • Mastergrad eller utdanning på tilsvarende nivå (hovedfag, profesjonsstudier o.l.) eller omfang innen relevant fagområde
 • Erfaring med Javascript, Angular.js, Html, CSS, React, Node.js, Linux
 • Erfaring med agil arbeidsmetodikk, DevOPS metoder, teamarbeid, oppsett av miljøer og produksjonssetting av løsninger

Særskilte krav:

 • Søkerne må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering.
 • For ansettelse i Etterretningstjenesten kan man ikke ha annet enn norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktet.
 • Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Det medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet, førerkort kl. B og grunnleggende engelskkunnskaper. Det kan i særskilte tilfeller gi dispensasjon fra tilleggs- og særkrav, selv om stillingen i utgangspunktet er underlagt beordringsplikt.

Personlige egenskaper

Personlige egenskaper som samarbeidsevne, vurderingsevne, resultatorientert, kreativitet og initiativ vil bli vektlagt. 

Vi tilbyr

 • Stilling: Overingeniør (kode 1087) / Senioringeniør (kode 1181)
 • Lønn: kr 563 900 – 650 300 (lønnstrinn 62 – 70) for overingeniør og kr 626 100 – 715 900 (lønnstrinn 68 – 75) for senioringeniør i henhold til gjeldende Hovedtariffavtale. 
  For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Mer informasjon om Etterretningstjenesten finner du på https://forsvaret.no/etjenesten

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen.

Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

Kontaktpersoner

Etterretningstjenesten
Faglige spørsmål
Telefonnummer: +47 230 95 036

Hvem er Etterretningstjenesten?

Etterretningstjenestens viktigste oppgave er å skaffe informasjon om forhold utenfor Norges grenser.

Etterretningstjenesten innhenter, bearbeider og analyserer informasjon som angår norske interesser, sett i forhold til fremmede stater, organisasjoner og individer. Formålet med etterretningsvirksomhet er å bidra til å gi norske myndigheter et solid beslutningsgrunnlag i saker som kan utgjøre en risiko for Norge. Tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, og løser oppdrag for hele myndighetsapparatet. Etterretningstjenesten arbeider etter overordnede, politiske prioriteringer og føringer.

Les mer om Etterretningstjenesten og se flere ledige stillinger