Full stack utvikler - IT - Digital Bibliotekutvikling

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 27. juli, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

IT-miljøet i Nasjonalbiblioteket har rundt 60 ansatte. Vi er organisert i tre like store seksjoner, DBU Plattform, DBU Tjenester, og DBU Applikasjon. Vi jobber i team, og har stort fokus på samarbeid - både på tvers av team, på tvers av seksjoner og mot andre deler av virksomheten. 

Vi er opptatt av kultur, metodikk, kontinuerlig forbedring og arbeidsmiljø. Vi er tilhengere av DevOps; at drift- og utviklingspersonell samarbeider tett gjennom det enkelte produkts livssyklus - fra design til utvikling til operativ drift. 

Vi er opptatt av arkitektur - automatisering, standardisering, kontinuerlige leveranser, og gradvis innføring av mikrotjenester.

Arbeidsoppgaver

 • Delta i utvikling av våre tjenester i et smidig utviklingsteam
 • Bidra til å videreutvikle en smidig og kontinuerlig DevOps leveransemodell
 • Bidra til å videreutvikle metodikk, verktøykasse og kompetanse innenfor fagområdet

Kvalifikasjoner

 • Kunnskap om- og erfaring med: 
  • REST og utvikling av REST-baserte API-er
  • Moderne webteknologier som Java, Spring, Javascript, HTML5 og Angular
  • Moderne plattformer som Docker, Kubernetes og Elastic Stack
  • DevOps CI/CD metodikk og automatisert testing
 • Personlig egnethet vil bli tillagt vekt
 • Må beherske norsk og engelsk, skriftlig og muntlig
 • Nyutdannede må ha gode resultater fra utdanning samt ha interesse og lidenskap for programmering
 • Relevant realkompetanse kan kompensere for formell utdanning

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Diplom / Bachelorgrad retning IT

Personlige egenskaper

 • Du har gode samarbeidsevner
 • Du er selvstendig
 • Du er serviceinnstilt, ansvarsbevisst og kvalitetsbevisst
 • Du er lærenem og omstillingsdyktig
 • Du er løsningsorientert, analytisk og strukturert

Vi tilbyr

 • 2 faste stillinger og 2 vikariater (varighet 1 år) i stillingskode 1087 Overingeniør som lønnes fra lønnstrinn 53, med aktuell innplassering i ltr. 53-65 som for tiden utgjør brutto kr 464 800 – 576 100 pr. år. Alternativt i stillingskode 1181 Senioringeniør som lønnes fra lønnstrinn 58 med aktuell innplassering i ltr. 58-69 som for tiden utgjør brutto kr 505 800 – 619 300 pr. år avhengig av kvalifikasjoner. Ved særskilt gode og relevante kvalifikasjoner kan høyere lønnsplassering vurderes
 • Et spennende arbeidsmiljø
 • En organisasjon i kontinuerlig utvikling og med et viktig samfunnsoppdrag
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse
 • Nasjonalbiblioteket er en IA-bedrift
 • Eksepsjonelle tur, jakt- og fiskemuligheter i nærområdet
 • Rikt kulturliv

Annet

 • Navn på alle søkerne kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli ført opp på den offisielle søkerlista, jfr Offentlighetsloven § 25.
 • Kopi av attester og vitnemål vedlegges søknaden, og originaler fremlegges ved intervju.

Kontaktpersoner

Personal
E-postadresse: personal@nb.no
Sverre Bang
Seksjonsleder
E-postadresse: sverre.bang@nb.no
Thomas Langvann
Seksjonsleder DBU
E-postadresse: thomas.langvann@nb.no

Hvem er Nasjonalbiblioteket?

NasjonalbiblioteketNasjonalbiblioteket er hukommelsen vår som nasjon, og fungerer som multimedialt kunnskapssenter. For å nå målet vårt om å bli et av de mest spennende og moderne nasjonalbibliotek i Europa, setter vi fokus på faglig utvikling og nettbasert kunnskaps- og kulturformidling gjennom det digitale biblioteket.

Nasjonalbiblioteket har 445 ansatte i Oslo og Mo i Rana, og opererer med et budsjett på 562 mill kr.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad speile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, alder, kjønn eller nedsatt funksjonsevne.