Fulgte du med da Veslemannen falt?

Leder Seksjon for Teknisk fjellskredovervåking

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 19. september, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Liker du å være tett på naturkreftene kan dette være stillingen for deg!  NVE søker leder for Seksjon for Teknisk fjellskredovervåking. Som leder for seksjonen vil du ha ansvaret for den tekniske instrumenteringen ogovervåking av ustabile fjellpartier, som blant annet innebærer å sørge for 24/7 vaktordning og sanntidsovervåking av fjellparti som er klassifisert somhøyrisikoobjekt. På laget ditt vil du ha med deg 11 engasjerte og dyktigemedarbeidere fordelt på Stranda og Kåfjord, som du vil ha det faglige ogpersonalmessige ansvaret for. Stillingen inngår også i Skred- ogvassdragsavdelingens ledergruppe. Stillingen passer for deg som ser verdien i å samarbeide tett med andre, da stillingen vil ha et utstrakt tverrfaglig samarbeid mellom de ulike seksjonene i avdelingen ogi NVE ellers. Det forventes også at du samarbeider med internasjonalefagmiljøer. Ditt kontorsted vil være Stranda eller Kåfjord og du må påregnereiseaktivitet.

Hovedmålene for Skred- og vassdragsavdelingen er å bedre samfunnetsevne til å håndtere flom- og skredrisiko, samt å bidra til en helhetlig og miljøvennlig forvaltning av vassdragene. Et viktig delmål er å redusere konsekvensene avflom- og skredhendelser gjennom forebygging, overvåking, varsling, rådgivningog sikring. 

Arbeidsoppgaver

 • Lede arbeidet med å instrumentere, drifte og vedlikeholde måle- og overvåkingssystemer for eksisterende og nye objekter
 • Sørge for god kvalitativ sanntidsovervåking og organisering av 24/7 teknisk vaktordning
 • Delta i innsatsgruppe for fjellskred i beredskapssituasjoner
 • Sørge for tett samarbeid med flere fagmiljøer i NVE, blant annet IKT og hydrologi

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning fra universitet eller høgskole på bachelor-/masternivå, fortrinnsvis innen tekniske fag. Manglende formell kompetanse kan kompenseres med lang praktisk erfaring
 • Kjennskap til offentlig forvaltning er en fordel
 • Ledererfaring/prosjektledererfaring
 • Gjerne erfaring med fjernledelse
 • Evne til å kommunisere og samhandle godt internt og eksternt
 • Evne til å lede i en organisasjon i utvikling og endring
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk
 • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper

 • Du evner å lede faglig sterke medarbeidere
 • Du er åpen og initiativrik
 • Du er strukturert, samlende og tenker helhetlig
 • Du er handlekraftig, resultatbevisst og god til å ta avgjørelser
 • Du er samarbeidsorientert og har stor arbeidskapasitet
 • Du liker å lede andre i en kunnskapsbedrift på en empatisk og inkluderende måte
 • Det blir tillagt betydelig vekt at søkeren er personlig egnet.

Det er krav om sikkerhetsklarering på nivå Hemmelig (H) før tiltredelse.

Vi tilbyr

 • Et sterkt og aktivt fagmiljø med dyktige medarbeidere, samt varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • Et godt arbeidsmiljø med vekt på utvikling av organisasjon og medarbeidere
 • Gode arbeidstidsordninger
 • Familievennlig og fleksibel personalpolitikk
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse (SPK)
 • Årslønn innenfor spennet kr 750 000 – 950 000,- i stillingskode 1211 seksjonssjef etter kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering avhenger av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.   

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.  Hvis du ønsker å bli unntatt fra den offentlige søkerlisten, må du begrunne dette. Vi varsler deg hvis vi ikke tar ønsket ditt tilfølge. Du vil da få muligheten til å trekke søknaden før offentliggjøring.  Ved behov kan det bli gjennomført en utvidet referansesjekk av kandidat(er) som blir innstilt. Dette innebærer en dokument- og kildekontroll for å bekrefte opprinnelse og gyldighet (bl.a. av det som oppgis i CVer eller dokumenter som vedlegges).    

Kontaktpersoner

Kathrine Berg Nilsen
HR-kontakt
Telefonnummer: +47 229 59 862

Hvem er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)?

Vil du jobbe tett på Norges vann- og energiressurser? Som ansatt i NVE kan du være med å påvirke hvordan disse viktige ressursene blir brukt i fremtiden.

NVE må håndtere mange utfordringer i årene som kommer. Klimaendringene, fornybar energi, sikker strøm­forsyning, flom, skred og internasjonalisering av bransje og regelverk er eksempler på dette. NVE har hovedkontor i Oslo og regionkontor i Tønsberg, Hamar, Førde, Trondheim og Narvik. I tillegg har vi fjellskredovervåking på Stranda og i Kåfjord.

Les mer om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og se flere ledige stillinger