Frontendutvikler

Stillingsbeskrivelse

Stillingsannonse

Vil du være med å utvikle infrastrukturen for det grønne skiftet?

Vi søker mennesker som er genuint opptatt av å heve kvaliteten på IT-systemer som har en innvirkning på vår felles hverdag.

Spesielt nå, hvor "det grønne skiftet" er på manges lepper. Elhub vil være en av premissgiverne for en fornyelse av kraftmarkedet og dets muligheter. Strøm kommer ikke til å gå moten, men hvordan vi muliggjør løsninger for kraftmarkedet i en rivende utvikling. For å støtte opp under en bransje hvor digitalisering er en muliggjører for store endringer søker vi deg som har en over middels interesse for teknologi, utvikling og håndverket som dette fører med seg.

Hvem er vi er på jakt etter for å bygge et internt produkthus?

Elhub sitt utviklingsteam har ansvaret for vedlikehold og utvikling av Elhubsystemet som omfatter både kraftbransjens web portal, offentlige og interne APIer, sikkerhet, databaser, og big data stores. Vi bygger opp ett større in-house utviklingsteam og ser etter både erfarne og nyutdannede som kan være med å bidra med ideer og å gjennomføre dem i samarbeid med våre eksisterende og erfarne team. Til daglig jobber vi i små teams, tett sammensveiset med produkteiere og drift. Vi søker personer som setter pris på å være med i hele livssyklusen, fra idemyldring og problemidentifisering til gjennomføring og forvaltning.

Dette kommer du til å jobbe med:

 •  Vedlikehold og utvikling av Elhub sine frontend systemer: Elhub's Web Portal, MinSide (React med Typescript), samt kontinuerlig videreutvikling av vårt designsystem i Storybook.
 •  Være med på migrering av våres eksisterende frontend over på React med styled-components, Typescript, og vårt felles komponentbibliotek.
 • Utvikle løsninger for å tilgjengeliggjøre våre data for et marked i konstant endring.
 • Teste ut ny teknologi for å forbedre applikasjoner og utviklingsmetodikk.
 • Dele kunnskap med kolleger og være med på å bygge opp fagmiljøet vårt.

Dette ønsker vi oss:

 • Du er utvikler med erfaring i Javascript/Typescript og React. Erfaring med testing via Jest, Playwright eller lignende rammeverk er et pluss!
 • Du brenner for faglig kvalitet og ser fordelene ved oppførselsdrevet og testdrevet utvikling.
 • Du liker å utvikle nyskapende kreative løsninger, men også å forbedre og optimere eksisterende løsninger.
 • Er motivert til å jobbe i en setting hvor du har ansvar for hele verdikjeden fra analyse til leveranse.
 • Du liker å være en sentral del, med påvirkningskraft, i ett dynamisk team.
 • Selvstendig og initiativrik, men med gode samarbeidsevner.
 • Du liker å dele kunnskapen din.
 • Gode norsk og/eller engelskkunnskaper, muntlig og skriftlig.

Vi tilbyr:

 • Svært godt arbeidsmiljø med god takhøyde og mye humor
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Fleksible arbeidstider og mulighet for hjemmekontor
 • Gode utviklingsmuligheter både faglig og personlig i et selskap med meget dyktige kolleger
 • Flotte lokaler med kantine i Nydalen, med tilgang til treningsfasiliteter og bedriftsidrettslag
 • God pensjonsordning

Elhub har et viktig samfunnsoppdrag og det er virkelig meningsfullt å gå på jobb når du vet at du jobber i et miljø som er en katalysator for innovasjon og utvikling i kraftbransjen i Norge. Denne bransjen er i rivende utvikling og Elhub's rolle er sentral og helt avgjørende for et velfungerende kraftmarked. Som "hub" er vi sentralt plassert som et nav ansvarlig  for at rett aktør, får rett informasjon til rett tid.

Vi i Elhub utvikler og forvalter en omfattende løsning. Store mengder data skal valideres og sjekkes og tusenvis av beregninger gjøres hver dag. Løsningen stiller svært høye krav til sikkerhet og ytelse. Nå skal vi modernisere vår løsning ytterligere og trenger derfor flere engasjerte og flinke folk med oss!

Her i Elhub møter du en uhøytidelig gjeng som brenner for det vi gjør. Vi har masse kompetanse og lærer nye ting hver dag. I Elhub jobber vi etter moderne prinsipper og har en flat struktur. Vi er et ungt selskap med mye pågangsmot som er stolte over hva vi har fått til. Selv om vi er opptatt av resultater, vet vi at det er utviklingen bak resultatene som er det viktigste .Gode resultater er en konsekvens av den utviklingen vi har. Når vi sammen skaper grobunn for utvikling og samarbeid gir dette motivasjon for å prøve nye ting. Vi håper du vil se på Elhub som det stedet der du kan utvikle deg videre.

Kontaktpersoner

Hans Kristian Fjeld
Seksjonsleder
E-postadresse: hans-fjeld@statnett.no
Jan Magne Strand
Seksjonsleder Utvikling
E-postadresse: jan.strand@statnett.no

Hvem er Elhub AS / Statnett SF?

Elhub AS er et heleid datterselskap av Statnett SF.

Elhub er energibransjens absolutt største IT-prosjekt, som utvikler og drifter den regulerte sentrale datahuben for målerverdier og markedsprosesser i det norske strømmarkedet.

Elhub skal bidra til effektive løsninger for informasjonsutveksling i strømmarkedet og legge til rette for effektive forretningsprosesser mellom aktørene ved å håndtere leverandørskifter, anleggsovertagelse og oppstart av kraftleveranse. Elhub skal sikre effektiv lagring og distribusjon av måledata og kundeinformasjon, samt beregne underlag for avregning og avviksunderlag.

Vår visjon er å bidra til å utvikle Europas mest effektive kraftmarked og er således en viktig brikke på veien mot et grønnere samfunn.

Les mer om Elhub AS / Statnett SF og se flere ledige stillinger