Frontend-utvikler/full stack-utvikler

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 01. desember, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen:

IT Systemseksjonen søker en dyktig og engasjert utvikler! Seksjonen har 19 ansatte og du blir en del av et team som har ansvar for utvikling og forvaltning av Fiskeridirektoratets fagsystemer.

Vi lager nettbaserte og selvbetjente løsninger for fiskeri- og havbruksnæringen i Norge. De siste årene har vi implementert en helautomatisert leveranseplattform for utvikling av mikrotjenester basert på Kubernetes. De fleste mikrotjenester er implementert i Java og noen i JavaScript. Fiskeridirektoratet har også flere smarttelefonapplikasjoner.

Anonym søknadsprosess:

Det gjennomføres forsøk med anonyme søknader i staten. Anonymiseringen av søknader skal gjelde den første utsilingsfasen av aktuelle kandidater som er aktuelle for intervju. Forsøket evalueres av Difi, som behandler anonyme opplysninger om ansettelsesprosessen og det blir utarbeidet en statistikk over resultatet av forsøket. Opplysninger om enkeltpersoner vil ikke bli utlevert til andre i forbindelse med forsøket og evalueringen, men reglene om innsyn i offentlig søkerliste og utvidet søkerliste gjelder.

Denne stillingen er omfattet av forsøket med anonyme søknader. Det er derfor viktig at du som søker registerer en utfyllende og beskrivende CV i din Jobbnorge profil. Ved utvelgelse av kandidater til intervju vil din CV utgjøre grunnlaget. Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål.

Hvordan jobber vi:

Seksjonen er underorganisert i team, og en typisk dag starter med at teamet har "standup" og gjennomgår dagens oppgaver. Teamene har tett dialog med Fiskeridirektoratets fagavdelinger, som består av blant annet jurister, økonomer og naturvitere. Teamene velger selv både arbeidsmetodikk (Scrum/Kanban) og ansvarsfordeling innad i team. Vi kjører kontinuerlige leveranser - flere mindre produksjonssettinger utgjør en mindre risiko enn noen få og store. På systemseksjonen bruker vi blant annet følgende verktøy i arbeidsdagen vår (Maven, Git, Jenkins, Jira etc.)

Arbeidsoppgaver og arbeidsorganisering:

 • Samarbeid i team om utvikling av nye og eksisterende fagapplikasjoner til bruk i og utenfor Fiskeridirektoratet
 • Teamene har stor påvirkning på teknologivalg og hvordan arbeidsoppgaver skal løses

Kvalifikasjonskrav og personlige egenskaper:

 • IT-utdanning fra universitet eller høyskoler og/eller dokumentert relevant praksis
 • Erfaring i frontend-utvikling med JavaScript/Node.js og fortrinnsvis frontend rammeverk som Angular eller React
 • Kjenne til smidige metoder, arbeide testdrevet, og automatisere utviklingsløpet
 • Ha basisferdigheter i ulike webstandarder
 • Du er selvstendig og viser initiativ
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Holder deg oppdatert på ny teknologi
 • Godt humør og ønske om å være en positiv faktor i vårt arbeidsmiljø
 • Arbeidsspråk ved IT-avdelingen er både norsk og engelsk

Vi tilbyr:

 • Lønn som rådgiver/seniorrådgiver fra kr 480.000,- til kr 620.000,- pr. år, avhengig av utdanning og tidligere praksis
 • Utfordrende oppgaver innen et fagfelt i stadig utvikling
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstidsordning
 • Kunnskapsrike og hyggelige kollegaer

Kontaktpersoner:

I forbindelse med anonymisering av søknader, er det Personal- og organisasjonsutviklingen som tar i mot henvendelser/spørsmål om stillingen og videre formidler disse til IT seksjonen. 

Kontaktpersoner PO: Knut Svindland tlf 415 88 526 eller Elisabeth Dahl tlf 906 15 461.

Kontaktpersoner

Elisabeth Dahl
Mobil: 906 15 461
Knut Svindland
Mobil: 415 88 526

Hvem er Fiskeridirektoratet?

Fiskeridirektoratet skal fremme lønnsom og verdiskapende næringsaktivitet gjennom bærekraftig og brukerrettet forvaltning av marine ressurser og marint miljø.

Vi samarbeider nært med forskningsinstitusjoner, næring og offentlige etater nasjonalt og internasjonalt. Fiskeridirektoratet har om lag 450 ansatte, noe over halvparten arbeider i de fem regionene og resten ved hovedkontoret i Bergen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. I Fiskeridirektoratet er det et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn, personer med nedsatt funksjonsevne og enkelte mangler i CV. Opplysninger om dette kan bli brukt til registreringsformål. Som IA- bedrift vil vi tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne. Kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring oppfordres derfor om å søke.