Frontend / Backend systemutvikler

Ved etterretningstjenesten er det ledig stilling som systemutvikler. Stillingen er midlertidig frem til 31.12.2019 med mulighet for forlengelse og eventuelt fast tilsetting. Hovedoppgaven vil være backend og frontend programvareutvikling. Det vil være behov for samhandling med andre interne enheter i sammenheng med programvareutviklingen. Utviklingsarbeidet baserer seg i stor grad på agile metoder.

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 22. september, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Arbeidsoppgaver

 • Utvikling og implementering av nye applikasjoner
 • Videreutvikling av eksisterende applikasjoner og løsninger
 • Utarbeide arkitektur og planlegging av applikasjonsutvikling
 • Kvalitetssikre, drifte og vedlikeholde eksisterende applikasjoner
 • Bistå brukermiljøene med ytelsesforbedringer og feilsøking

 

Kvalifikasjoner

Det kreves:
 • Bachelorgrad eller tilsvarende innen teknisk naturvitenskapelige fag, fortrinnsvis informasjonsteknologi og informatikk. I særskilte tilfeller kan lang, relevant erfaring kombinert med etter- og videreutdanning kompensere for manglende formell utdanning
 • Erfaring med applikasjonsutvikling
 
Det er ønskelig med:
 • Mastergrad eller tilsvarende innen teknisk naturvitenskapelige fag, fortrinnsvis informasjonsteknologi og informatikk
 • Erfaring med backend- og frontendutvikling
 • Kompetanse på Java, Javascript, Angular.js, Html, CSS, React, Node.js, Linux, ux og ui
 • Erfaring med agil arbeidsmetodikk, DevOPS metoder, teamarbeid, oppsett av miljøer og produksjonssetting av løsninger

Særskilte krav:
 • Søkerne må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering, og det presiseres at man kun kan inneha norsk statsborgerskap
 • Søkeren må ha gode språkkunnskaper i engelsk muntlig og skriftlig

Dersom tilsettingsvilkår endres til fast vil stillingen bli underlagt disponeringsplikt, jf Lov om personell i Forsvaret. Stillingsinnehaver må tilfredsstille kravene til medisinsk og fysisk skikkethet, samt førerkort kl B. Det kan i særskilte tilfeller gis dispensasjon fra tilleggs- og særkrav, selv om stillingen i utgangspunktet er tillagt disponeringsplikt.

 

Egenskaper

Personlige egenskaper som vurderingsevne, samarbeidsevne, muntlig og skriftlig fremstillingsevne samt evne til å ta initiativ vurderes ved tilsetting.
 

Vi tilbyr

Stillingsbrøk: 100%
Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som overingeniør (kode 1087) eller senioringeniør (kode 1181) i lønnstrinn 60-74, avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. For særlig kvalifiserte søker kan høyere avlønning vurderes. Det trekkes 2 % som pliktig innskudd i Statens pensjonskasse.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke, men det presiseres at man må være norsk statsborger. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge arbeidsforholdene til rette for personer med redusert funksjonsevne.

Etterretningstjenesten benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere bes derfor om å sende søknad og attester ved å benytte linken "søk her". Våre ledige stillinger blir publisert på Finn.no, Forsvaret.no/etjenesten og JUCAN.no. Søknader uten attester og vitnemål vil ikke bli vurdert.

For generell informasjon om Etterretningstjenesten klikk her.

Kontaktpersoner

Etterretningstjenesten
Telefonnummer: (+47) 230 95 036

Hvem er Etterretningstjenesten?

Etterretningstjenestens viktigste oppgave er å skaffe informasjon om forhold utenfor Norges grenser.

Etterretningstjenesten innhenter, bearbeider og analyserer informasjon som angår norske interesser, sett i forhold til fremmede stater, organisasjoner og individer. Formålet med etterretningsvirksomhet er å bidra til å gi norske myndigheter et solid beslutningsgrunnlag i saker som kan utgjøre en risiko for Norge. Tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, og løser oppdrag for hele myndighetsapparatet. Etterretningstjenesten arbeider etter overordnede, politiske prioriteringer og føringer. Mer informasjon om Etterretningstjenesten finner du her.

Les mer om Etterretningstjenesten og se flere ledige stillinger