Fremdriftsplanlegger

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 19. august, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

ERTMS programmet har behov for en dyktig planlegger til det underliggende prosjektet Onboard som omfatter ombygging av alt skinnegående materiell/tog i Norge. Planleggeren skal utarbeide og holde oppdatert fremdriftsplaner for Onboard. Prosjektet benytter Primavera P6 som planleggingsverktøy. Behovet for planleggere er økende da prosjektet har inngått en stor kontrakt, samtidig som det er inngått store kontrakter på andre prosjekter under ERTMS progammet.

ERTMS programmet har i dag en plangruppe og ansvarlig planlegger som har det overordnede ansvar for prosjektets fremdriftsplaner og retningslinjer knyttet til planlegging. Denne funksjonen er organisert i prosjektets sentrale prosjektstyringsstab.

Arbeidsoppgaver

 • Vedlikeholde og videreutvikle Onboard sine framdriftsplaner innenfor rammene av prosjektets hovedfremdriftsplan
 • Bidra i oppfølgingen av leverandørkontrakter og arbeid utført av andre enheter i Bane NOR
 • Oppfølging og rapportering av prosjektets fremdrift på interne og eksterne aktiviteter
 • Bidra til prosjektets månedsrapport
 • Bidra i delprosjektets risikostyring

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning innen ingeniørfag, eller annet relevant fagområde. Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell bakgrunn
 • Relevant erfaring med praktisk planlegging og prosjektgjennomføring, og god kunnskap om planleggerens rolle, primært fra byggherresiden
 • Ha erfaring nok til å kunne sette seg inn i arbeidsprosesser, slik at man ser sammenhenger, vurderer varigheter og forutser problemområder for å bidra til at vi som byggherre sikres best mulig oversikt over prosjektgjennomføringen
 • Erfaring med planlegging i Primavera P6
 • Meget gode muntlige og skriftlige fremstillingsevner på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper
 • Du er strukturert og nøyaktig, endringsvillig og har stor arbeidskapasitet
 • Du evner å jobbe både selvstendig og tverrfaglig i team, og er god til å skape resultater

  Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer.

Vi tilbyr

 • Gode utviklingsmuligheter i en profesjonell organisasjon i sterk vekst
 • Godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
 • Forsikrings- og pensjonsordninger
 • Årsbillett på NSBs tog
 • Betalt overtid og fleksible arbeidstidsordninger

Kontaktpersoner

Tormod Trydal
Telefonnummer: 976 91 603

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon