Fremdriftsplanlegger

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 26. august, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Utbyggingsdivisjonen er ansvarlig for planlegging og bygging av nye dobbeltsporstrekninger i Bane NOR og har en av Norges største infrastruktur prosjektportefølje. Vår portefølje inkluderer prosjekter som Follobanen, Fellesprosjektet Ringeriksbanen & E16, og hele InterCity- utbyggingen.

Utbygging Vest/Midt er en del av utbyggingsdivisjonen i Bane NOR, og har det overordnede ansvaret for store utbyggingsprosjekter på Vestlandet og i Midt-Norge. Enheten har ansvaret for byggingen av dobbeltspor mellom Arna og Bergen og for detaljplanlegging av nye prosjekter i samme område. Flere byggeprosjekter står for tur i årene fremover, som utvidelse av godsterminalen i Bergen og fellesprosjektet med Statens Vegvesen E16/Vossebanen Arna-Stanghelle.

Prosjektet har nå behov for Fremdriftsplanlegger. Vi søker en ny kollega som allerede er, eller som raskt kan bli, en kapasitet for oss innen fremdriftsplanlegging. Riktig kandidat involverer seg aktivt i prosjektene og er en pådriver i arbeidet med å utarbeide og følge opp planer på ulike nivå. Stillingen rapporterer til Prosjektstyringsleder.

Stasjoneringssted vil være Bergen.

Arbeidsoppgaver
 • Sikre at byggherrens fremdriftsplaner gir et realistisk bilde, og er basert på korrekt underliggende informasjon
 • Utføre analyser av fremdriftsstatus, utarbeide prognoser, og presentere beslutningsinformasjon
 • Etablere og vedlikeholde fremdriftsplaner i Primavera
 • Ved identifiserte avvik eller forhold som innebærer stor fremdriftsusikkerhet, utarbeide forslag til kompenserende tiltak
 • Gi opplæring og bistand i metode og arbeidsprosesser for fremdriftsplanlegging og fremdriftsoppfølging
 • Koordinere, og utarbeide detaljerte fremdriftsplaner for arbeider som skal gjennomføres i togfrie perioder
Ønskede kvalifikasjoner
 • Høyere teknisk eller økonomisk utdanning eller tilsvarende innenfor relevant fagområde. Relevant erfaring kan veie opp for manglende formell utdannelse
 • Erfaring fra byggherreorganisasjon, rådgiver eller entreprenørbransjen
 • Ønskelig med erfaring fra fremdriftsplanlegging i investeringsprosjekter (industri, infrastruktur eller annet)
 • God norsk og engelsk muntlig og skriftlig formuleringsevne
Personlige egenskaper
 • Kunne arbeide utadrettet, være relasjonsbygger og på en god måte kommunisere med ulike faggrupper
 • Nøyaktig og strukturert
 • Gode analytiske evner
 • Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, profesjonell og engasjert
Vi tilbyr
 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst.
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer.
 • Konkurransedyktige betingelser.
 • Betalt overtid og fleksible arbeidsordninger.
 • Årsbillett på NSBs tog.

Kontaktpersoner

Henning Skeie
Telefonnummer: 993 89 399

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon