Fremdriftsplanlegger

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 18. juni, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Infrastrukturprosjekter planlegger, prosjekterer og gjennomfører jernbaneprosjekter i hele landet. Vi har ansvar for en rekke viktige tiltak som gir et bedre togtilbud og en mer stabil jernbane. Våre prosjekter strekker seg fra detaljplan/reguleringsplan og fram til prosjektene er ferdig bygget og overlevert driftsenheten.

I 2018 er forventet produksjon ca 1 milliard kroner og totalt er prosjektporteføljen på ca 8 milliarder kroner. Prosjektene våre har stor aktivitet og den store satsingen på jernbane er inspirerende. Du vil bli en del av et arbeidsmiljø som består av medarbeidere med høy fagkompetanse og stort engasjement, og du vil få arbeide i en bedrift som utfører spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver.

Infrastrukturprosjekter er geografisk delt i en avdeling i Oslo med ca.35 medarbeidere og en avdeling i Trondheim med ca.30 medarbeidere.

Vi søker nå etter en erfaren fremdriftsplanlegger til vår avdeling i Oslo.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvarlig for planlegging av prosjekt, herunder utvikling, innhenting, systematisering, sammenstilling og analyser av plan og fremdriftdata
 • Sikre forankring av fremdriftsplanen i prosjektgruppen
 • Detaljplanlegge prosjektets fremdrift, milepæler og definering av kritisk linje i plan
 • Verifisering av milepæler, leveranser, avvik, tiltak, usikkerheter mottatt fra entreprenører
 • Prosjektnedbrytning med tanke på kost, arbeidskraft og maskinaktiviteter
 • Håndtere risiko og muligheter knyttet til fremdrift og gjennomføringstid

Andre arbeidsoppgaver som naturlig hører inn under fagområdet kan tillegges stillingen

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyere teknisk/økonomisk utdannelse
 • God kjennskap til planleggingsverktøyet MS Project og bred erfaring fra Prima Vera
 • Relevant erfaring (4-5 år) innen planlegging og kontraktoppfølging fra prosjekter
 • Erfaring innen risiko og usikkerhetsstyring i prosjekt
 • Erfaring med økonomistyring er ønskelig

Personlige egenskaper

 • Initiativrik, en pådriver og opptatt av å løse utfordringer.
 • Fokusert på mål og resultater, og god forståelse for Bane NOR sine suksesskriterier; sikkerhet, tid, kostnad, kvalitet og omdømme
 • Utadvendt og flink til å skape gode relasjoner
 • God kommunikasjonsevne, skriftlig og muntlig norsk
 • God til å planlegge frem i tid, beholde roen og ha oversikt når det skjer mye på en gang

Våre verdier er åpen, engasjert og profesjonell og vi søker deg som ønsker å bidra til at disse etterleves i organisasjonen.

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Gode utviklingsmuligheter i Bane NOR
 • Dyktige kolleger og engasjerte fagmiljøer
 • Gode lønns-, pensjons- og forsikringsvilkår
 • Personal billett med NSBs tog

Kontaktpersoner

Terje Skjeppestad
Telefonnummer: +4792212109

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon