Fremdriftsplanlegger

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 17. desember, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Utbygging Øst er ansvarlig for utbyggingen av nye dobbeltspor på Intercity-strekningene på Dovre - og Østfoldbanen. Vi har et engasjert og tverrfaglig miljø, og er i dag ca. 100 medarbeidere. Fellesprosjektet E6-Dovrebanen er ferdigstilt, men det drives fortsatt med sluttføring, og det planlegges og forberedes bygging av dobbeltspor på Venjar – Langset og Kleverud -Sørli (Dovrebanen) samt Sandbukta - Moss - Såstad og Haug – Seut (Østfoldbanen). Flere strekninger står for tur i årene fremover, mot Hamar, Lillehammer og Halden.

Prosjektet Sandbukta- Moss- Såstad (10 km) omfatter bl.annet to tunneler og bygging av ny stasjon i Moss sentrum. Her pågår for tiden forberedende arbeider og forberedelser for utlysning av hovedentrepriser. Tilsvarende for strekningen Haug- Seut (16 km), som inkluderer bl.annet ny Råde stasjon. Begge parsellene skal bygges ut i perioden 2018- 2024.

Vi søker nå en initiativrik og erfaren fremdriftsplanlegger til prosjektet Sandbukta- Moss- Såstad. Du skal jobbe med spennende oppgaver knyttet til planlegging og bygging av de nye dobbeltsporparsellene på Østfoldbanen.

Stasjoneringssted vil være Moss.

Arbeidsoppgaver
 • Utarbeide og oppdatere byggherrens fremdriftsplaner for prosjektet.
 • Rapportering og avviksbehandling innen fremdrift.
 • Bistå med utarbeidelse av styringsdokumenter, anbudsdokumenter og kontrakter.
 • Utvikle prognoser og trendanalyser for prosjektets fremdrift.
 • Samarbeide med leverandører, entreprenører og rådgivere rundt fremdrift og planlegging.
Ønskede kvalifikasjoner
 • Relevant utdanning på høyskole/universitetsnivå.
 • Erfaring med fremdriftsplanlegging i store prosjekter, fortrinnsvis fra byggherresiden.
 • Erfaring med jernbaneprosjekter, evt. andre byggeprosjekter med høy teknisk kompleksitet tillegges vekt.
 • Gode IT-kunnskaper og gjerne kjennskap til PrimaVera.
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper.
Personlige egenskaper
 • Utadvendt, og gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper.
 • Strukturert, nøyaktig og har stor arbeidskapasitet.
 • Evner å jobbe både selvstendig og tverrfaglig i team.
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne.
 • Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, profesjonell og engasjert.
Vi tilbyr
 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst.
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer.
 • Betalt overtid og fleksible arbeidsordninger.
 • Konkurransedyktige betingelser.
 • Årsbillett på NSBs tog.

Kontaktpersoner

Jarle Midjås Rasmussen
Telefonnummer: (+47) 91673402

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon