Fremdriftsplanlegger - InterCity

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 17. september, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

I gjeldende Nasjonal transportplan er det lagt opp til at InterCity-strekningene mellom Oslo og Hamar, Tønsberg og Seut ved Fredrikstad skal være ferdigstilt til 2024, og hele IC-nettet skal planlegges med sikte på sluttføring innen 2030. Gjennom IC-satsingen bygges moderne bane, som legger til rette for å møte den økende etterspørselen etter person- og godstransport og avlastning av Oslo-området. Velfungerende knutepunkter skal utvikles i samarbeid med andre aktører, slik at de reisende og samfunnet ellers får størst mulig nytte av satsingen.

Norges største samferdselsprosjekt er i gang, og du har muligheten til å være med!

Bane NOR står for planlegging og bygging av InterCity-strekningene. InterCity-prosjektets oppgave er å sørge for effektiv planlegging av 230 kilometer moderne dobbeltsporet bane med 21 sentralt lokaliserte stasjoner, tilrettelagt for et nytt togtilbud med kortere reisetid og høy frekvens.

Vi søker fremdriftsplanlegger til InterCity-prosjektet. Stillingen rapporterer til stabs- og prosjektstyringsleder.

Arbeidssted Oslo.

 

Arbeidsoppgaver

 • Oppdatering av planer i fremdriftsverktøyet Primavera
 • Bidra til månedsrapporter, andre regelmessige rapporter og ad hoc rapporter
 • Bistå planstrekningene/prosjektene med utarbeidelse og oppdatering av planer
 • Tilpasse fremdriftsplaner til budsjett og handlingsprogram
 • Kvalitetssikre og bistå rådgivere (eksterne leverandører) med utarbeidelse av planer, samt avstemme disse mot prosjektets behov
 • Bistå i implementering av nye krav fra styrende organisasjon (rutiner og systemer)
 • Bistå i usikkerhetsstyring generelt og spesielt i gjennomføring av risikoanalyser av kostnader og fremdriftsplaner
 • I tillegg til ovenstående arbeidsoppgaver kan leder pålegge gjennomført arbeidsoppgaver som naturlig hører inn under fagområdet

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning (minimum Bachelor) som ingeniør, innen økonomi, administrasjon, eller lignende.
 • Minimum 5 års arbeidserfaring med fremdriftsplanlegging i større, komplekse og tverrfaglige byggeprosjekter fra byggherreorganisasjon, rådgiver eller entreprenørbransjen
 • Erfaring fra byggherreorganisasjon vil vurderes som en fordel.
 • Erfaring med bruk av Primavera og MS Project som verktøy for fremdriftsplanlegging
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne, både på engelsk og norsk

 

Personlige egenskaper

 • Interesse for samferdselsprosjekter og et ønske om å bidra til gode og enhetlige løsninger
 • Kunne samarbeide og kommuniserer godt internt i prosjektet og med andre relevante aktører
 • Strukturert person med evne til å gjennomføre
 • Våre verdier er åpen, engasjert og profesjonell og vi søker deg som ønsker å bidra til at disse etterleves i organisasjonen
 • Norsk er arbeidsspråk i våre prosjekter og du må derfor kunne uttrykke deg godt både skriftlig og muntlig på norsk

 

Vi tilbyr

 • Muligheten til å bidra til forming og utvikling av et stort og sammensatt samferdselsprosjekt
 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • Godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
 • Gode pensjonsordninger
 • Fleksible arbeidsordninger
 • P.t personal billett med NSBs tog

Kontaktpersoner

Bjørn Morten Eek
Telefonnummer: 951 06 175

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon