Framgangsrik industribedrift søker engasjert kvalitetssjef

Kvalitetssjef

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 28. juni, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Pipelife Norge er Norges ledende leverandør av rørsystemer i plast, med tre fabrikker i Norge.

Kvalitet i produksjon og leveranse er avgjørende for vår suksess og lønnsomhet.   

Vi søker en engasjert og operativ kvalitetssjef til å lede vårt viktige arbeid innen kvalitet og forbedring. Som kvalitetssjef vil du jobbe tett med våre produksjonsenheter for å sikre og utvikle gode rutiner og prosesser, samt bidra til å bygge en god kvalitetskultur på tvers av virksomheten.

I tillegg til å sikre rett kvalitet i alle ledd, er vi kontinuerlig på jakt etter forbedring. Som kvalitetssjef får du ansvar for å lede og utvikle vårt forbedringsarbeid, med Lean og L6S som verktøy.

Stillingen har arbeidssted ved en av våre fabrikker i Surnadal, på Ringebu eller Stathelle, og en del reisevirksomhet mellom fabrikkene må påregnes.

Stillingen rapporterer til administrerende direktør.

Pipelife Norge er en del av et internasjonalt konsern, jobben byr derfor på spennende muligheter for utvikling.

Ansvarsområder og hovedoppgaver

 • Ansvarlig for vår ISO 9001 sertifisering, og tilhørende interne og eksterne revisjoner
 • Ansvarlig for bedriftens ledelsessystem for kvalitet og tilhørende prosesser
 • Ansvarlig for vårt avviks- og forbedringssystem
 • Ansvarlig for selskapets produktsertifiseringer
 • Oppfølging og ledelse av vårt arbeid med Lean og kontinuerlig forbedring på tvers av våre tre fabrikker
 • Oppfølging, ledelse og rapportering av Lean Six Sigma prosjekter
 • Personalansvar og faglig leder for Lab/KS ved fabrikkene

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning fortrinnsvis innen tekniske fag
 • Kurs/utdanning innen kvalitetsledelse
 • Solid og bred erfaring fra kvalitetsarbeid på operativt- og ledelsesnivå. Helst fra produksjonsbedrift.
 • God kjennskap til relevante kvalitetsstandarder (ISO 9001), lover og forskrifter
 • Solid erfaring med strukturert forbedringsarbeid (Lean, L6S, m.m.)
 • Gode språk- og kommunikasjonsferdigheter i norsk og engelsk, skriftlig som muntlig 

Personlige egenskaper

 • Strukturert og nøye, med god arbeidsmetodikk
 • God til å kommunisere på ulike nivå i organisasjonen, med evne til å engasjere og få folk med seg
 • Resultatorientert og målrettet
 • God forretningsforståelse og evne til å se helheten

Pipelife tilbyr  

 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i et internasjonalt selskap.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Tilrettelegging for faglig utvikling.
 • Arbeidsplass på en av våre fabrikker. Surnadal, Ringebu eller Stathelle.

Vi har et godt og uformelt arbeidsmiljø og en fleksibel organisasjon med effektive beslutningsprosesser.

Vi er en ansvarlig samfunnsaktør, som produserer infrastruktur til noen av våre viktigste ressurser – vann og energi. 

Pipelife's most important resources are its people.

Kontaktpersoner

Gerd Inger Aarnes
HR Sjef
Mobil: 952 10 357
Sigmund Aandstad
Administrerende direktør
Mobil: 970 09 441

Hvem er Pipelife Norge AS?

Pipelife Norge AS er en del av Pipelife- gruppen, en av Europas ledende produsenter av rørsystemer i plast. Våre produkter benyttes til sikker håndtering og beskyttelse av vann og avløp, gass, innendørs avløp, og elektriske kabler og installasjoner.

Pipelife har selskaper i 26 land, over 2 600 ansatte og en årsomsetning på rundt 900 millioner Euro. Pipelife inngår i Wienerberger-konsernet.

Pipelife Norge har fabrikker på Stathelle, Ringebu og ved hovedkontoret i Surnadal, samt salgskontorer i Oslo, Trondheim og Bergen. Selskapet har 250 ansatte og en årsomsetning på over 1 milliard kroner.

Pipelife Norge skal være en bærekraftig og miljøvennlig industribedrift, og vi jobber alle for å levere et så miljøvennlig totalprodukt som mulig. Dette kaller vi vår grønne verdikjede.

Digitalisering er et annet viktig satsingsområde, og Pipelife skal være i front når det gjelder å ta i bruk ny teknologi i smarte produkter, produksjonsprosesser og støttefunksjoner. Se også www.pipelife.no