Framdriftskoordinator - prosjektplanlegger

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 10. mai, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen 

Det lyses ut en fast 100% stilling som framdriftskoordinator/prosjektplanlegger tilknyttet NTNU Campusutvikling. NTNU har sterk kompetanse i egen organisasjon innen flere av de fagfelt som tilligger stillingen. Utstrakt samarbeid med egne fagmiljøer er et mål for NTNU Campusutvikling. Som planleggings-, dokumentasjons- og samhandlingsverktøy benyttes Project online og sharepoint.

NTNU har en nasjonal rolle i å utvikle det teknologiske grunnlaget for fremtidens samfunn. Derfor handler campusutvikling om mer enn bare å bygge hus, vi skal sørge for at NTNUs campus blir et strategisk verktøy som gjør oss i stand til å løse vårt samfunnsoppdrag på en bedre måte. NTNU Campusutvikling er en enhet i NTNU etablert for å styre de store statlige investeringsprosjektene knyttet til NTNUs campus. NTNU Campussamling er det drivende prosjektet i porteføljen, både i tid og omfang, og Statsbygg er byggherre for dette. Enheten har ansvar for å ivareta NTNUs premisser i prosjektarbeidet og påse og iverksette involvering av NTNUs linjeorganisasjon, i prosjektene som ligger i enhetens portefølje.

Prosjektet NTNU Campussamling skal samle store deler av NTNU i Trondheim, til området rundt Gløshaugen. Samlingen innebærer å flytte fagmiljøene som i dag er lokalisert på Dragvoll (humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag) og i Midtbyen (kunst og musikk). Fagene blir dermed samlet med de tekniske og naturvitenskaplige miljøene på Gløshaugen og med medisin-, og helse- og lærerutdanningene på Øya og Kalvskinnet.

Stillingen inngår i campusutviklings faglederforum og rapporterer til prosjektdirektør.

Arbeidsoppgaver

 • Faglig og operativt ansvar for at framdrift og milepæler planlegges, rapporteres og dokumenteres
 • Ansvar for at avvik, konflikter og risiko følges opp og avklares
 • Tett samarbeid med prosjektorganisasjonen for de særskilte prosjekt/delprosjekt og prosjektdirektør
 • Sørge for at aktiviteter planlegges hensiktsmessig, koordineres, legges i felles systemer og rapporteres iht.  rutine

Kvalifikasjonskrav

 • Utdanning på masternivå eller tilsvarende innen arkitektur, ingeniørfag, prosjektledelse eller andre relevante fagområder. Relevant erfaring kan oppveie for formell utdanningsbakgrunn
 • Solid faglig basis fra planlegging og koordinering av komplekse prosjekter med omfattende avhengighet mellom delprosjektene
 • Omfattende erfaring med bruk av systemer for framdriftsstyring og dokumenthåndtering i prosjekter, gjerne Project online og «prosjekthotell»
 • Evne å lede et arbeid hvor mange aktører skal bidra til et godt plangrunnlag for en framtidsrettet campus
 • God organisasjonsforståelse gjerne fra universitets- og forskningsmiljøer
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsferdigheter på norsk og engelsk

Ønskede kvalifikasjoner 

 • Kunnskap om og erfaring med akademia eller sammenlignbare virksomheter
 • Erfaring fra flere roller i ulike utbyggingsmodeller og entrepriseformer

Personlige egenskaper 

 • Du er strukturert og utviklingsorientert
 • Du er god til å finne løsninger og se muligheter
 • Du er systematisk og ryddig
 • Du er fleksibel med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Ved vurdering av den best kvalifiserte, skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen. 

Vi tilbyr 

 • Norges mest spennende utviklingsprosjekt
 • konkurransedyktige betingelser
 • åpent og inkluderende arbeidsmiljø med faglige sterke kolleger
 • gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
 • ansattegoder og fordeler

Lønn og vilkår 

I stillingen som sjefingeniør/senioringeniør/seniorrådgiver, kode 1088/1181/1364, vil du normalt lønnes fra brutto kr 640 200 – 883 100 pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis.

Om søknaden

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Generell informasjon 

NTNUs personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.

I henhold til Offentleglova kan navn, alder, stillingstittel og bostedskommune bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste. 

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til prosjektdirektør campusutvikling; Merete Kvidal, merete.kvidal@ntnu.no, tlf: 952 63 887. Ta evt. kontakt med Experis ved Anne Dordi Alseth, epost: Anne.Dordi.Alseth@no.experis.com, tlf: 924 48 268. Henvendelser til Experis kan gjøres fortrolig, om ønskelig også overfor NTNU.

Søknaden med alle vedlegg sendes elektronisk via Jobbnorge.no. Dersom du inviteres til intervju må du ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål. Merk søknaden din med referansenummer: 22/20

Søknadsfrist: 10.05.2020

Kontaktpersoner

Anne Dordi Alseth
Rådgiver, Experis
Mobil: 924 48 268
Merete Kvidal
Prosjektdirektør campusutvikling
E-postadresse: merete.kvidal@ntnu.no

Hvem er NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet?

NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.

På NTNU jobber 7 400 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.

NTNU søker engasjerte medarbeidere.