Forvaltningsøkonom

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 19. januar, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

I seksjonen Eiendom Justis er det ledig et vikariat på 6 måneder. Seksjonen har et portefølje- og koordineringsansvar mot Justisdepartementet med underliggende etater (kriminalomsorgen, politiet og domstolsadministrasjonen).

Som rådgiver i seksjonen vil du være del av en gruppe på 4 som jobber med eiendomsutvikling, porteføljerelaterte prosjekter på overordnet nivå, nettverksbygging og relasjonsutvikling med fagmiljøer internt og eksternt.

 

Arbeidsoppgaver

 • Oppfølging og rapportering på investeringer, vedlikehold og drift
 • Koordinere og følge opp budsjettforslag og rapporter fra regionskontorene
 • Koordinering av økonomioppgaver med øvrige avdelinger i Statsbygg
 • Planlegging og oppfølging i Statsbyggs økonomi- og prosjektstyringssystemer (Cognos og MainManager)
 • Benchmarking og analyser
 • Forestå rapportering knyttet til kjøp og salg av eiendom for Statsbygg

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning på masternivå, fortrinnsvis innen økonomi/regnskap/revisjon
 • Relevant erfaring vil bli vektlagt
 • Erfaring med bruk av Cognos og MainManager er en fordel
 • Kunnskap om regelverket for økonomistyring i staten er en fordel

 

Personlige egenskaper

 • Liker å jobbe i team, men kan også jobbe selvstendig, ta initiativ og være løsningsorientert.
 • Effektiv og leveranseorientert
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • God skriftlig fremstillingsevne
 • Gode IT-kunnskaper, gjerne rettet mot regneark-/databaseverktøy

 

Vi tilbyr

 • Spennende oppgaver i et utviklende miljø med sentralt arbeidssted i Byporten i Oslo
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Stillingen avlønnes i stillingskode 1434 rådgiver, kr 482 000,- til 569. 000,- avhengig av kvalifikasjoner.
 • Pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens Pensjonskasse, fra bruttolønn trekkes 2 % innskudd til Statens Pensjonskasse

Kontaktpersoner

Håkon Harv
Telefonnummer: 948 35 676

Hvem er Statsbygg?

Statsbygg gir råd til staten i bygge- og eiendomssaker, er eiendomsutvikler og blant Norges største byggherrer og eiendomsforvaltere. Våre 930 engasjerte og dyktige medarbeidere bidrar til at vi leverer bygg med mening i hele Norge og i over femti andre land. Statsbygg omsetter for omlag 6,7 mrd. kroner, hadde et investeringsnivå i 2016 på 5,4 mrd. kroner og har en eiendomsportefølje på 2,8 millioner kvm til en verdi av ca. 35 mrd. kroner. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver innen mange fagområder og søker medarbeider som vil gjøre oss enda bedre!

Statsbygg er en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA), og har som mål å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres spesielt til å søke stillingen. Vi vil tilrettelegge for kandidater med spesielle behov forutsatt at krav til kvalifikasjoner og egnethet er oppfylt.

Les mer om Statsbygg og se flere ledige stillinger