Forsvarets stasjon Varanger søker fast kontorsjef for systemutvikling

Kontorsjef

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 10. februar, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Ønsker du å lede et superkompetent team gjennom et viktig samfunnsoppdrag for Norge? Vi søker etter deg som er god på både digitalisering og ledelse. 

Forsvarets stasjon Varanger bygger opp et av de mest spennende utviklingsmiljøene i Finnmark. Stasjonen står foran store endringer i teknologiske løsninger. Den siste tiden har stasjonen gjennomført betydelig modernisering av lokalitetene. Arbeidsmiljøet er meget bra.

Vi tilbyr rette vedkommende å bli en del av Etterretningstjenesten og vårt viktige samfunnsoppdrag som Norges militære og sivile utenlandsetterretningstjeneste. Vi er en faglig sterk kompetanseorganisasjon med svært dyktige medarbeidere innen mange ulike fagfelt. Vår virksomhet er i kontinuerlig utvikling, og det vil satses på både din person og din faginteresse. Våre ansatte har fleksitid, mulighet for trening i arbeidstiden samt gunstige låne- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse.

Arbeidssted Forsvarets stasjon Varanger, Vadsø.

Arbeidsoppgaver

Hovedoppgave:

 • Organisere og lede kontor Systemutvikling

Arbeidsoppgaver:

 • Lede og delta i driften ved kontoret
 • Lede enhetens bidrag til teknologisk utvikling ved FSV
 • Bidra og støtte innen øvrige deler av enhetens ansvarsområde
 • Planlegge og styre kompetanseutviklingen innen enheten

Kvalifikasjoner

Det kreves:

 • Bachelorgrad eller tilsvarende, med relevant teknisk fagbakgrunn. Annen teknisk utdanning og lang relevant erfaring med god resultatoppnåelse vil etter vurdering kunne kompensere for manglende formell utdanning
 • Flere års yrkeserfaring med selvstendige oppgaver med god resultatoppnåelse
 • Teknisk tjeneste.
 • God kjennskap til bruk av IKT
 • Kjennskap til programmering
 • Gode engelskkunnskaper

Det er ønskelig med:

 • Relevant mastergrad eller utdanning på tilsvarende akademisk nivå. Annen utdanning og lang relevant erfaring med god resultatoppnåelse vil etter vurdering kunne kompensere for manglende formell utdanning
 • Prosjektledelse
 • Lederutdanning og ledererfaring
 • Tjeneste fra internasjonale operasjoner

Særskilte krav:

 • Søkerne må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering.
 • For ansettelse i Etterretningstjenesten kan man ikke ha annet enn norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktet.
 • Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Det medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet, førerkort kl. B og grunnleggende engelskkunnskaper. Det kan i særskilte tilfeller gi dispensasjon fra tilleggs- og særkrav, selv om stillingen i utgangspunktet er underlagt beordringsplikt.

Personlige egenskaper

 • Personlige egenskaper som skriftlig og muntlig fremstillingsevner, samarbeidsevner, ordenssans og initiativ vektlegges ved tilsetting.

Vi tilbyr

Lønn og vilkår

 • Stilling: Kontorsjef (kode 1054)
 • Lønn: Kr 677 600 – 776 900 (lønnstrinn 72 – 78) i Hovedtariffavtalen.
 • Det tilstås et generelt tillegg på kr 8 000 brutto pr år.

Hvorfor jobbe i Etterretningstjenesten?

 • Du vil bidra til et viktig samfunnsoppdrag hvor trusselen fra etterretning og påvirkning mot Norge og norske interesser står i fokus
 • Du vil være en del av kompetanseorganisasjon med svært dyktige medarbeidere innen et bredt spekter av fagfelt
 • Du vil få utfordret deg faglig
 • Du vil være en del av en organisasjon som er i kontinuerlig utvikling og endring, i samsvar med verdensbildet
 • Du vil få mulighet til å utvikle egen kompetanse
 • Du vil være en del av en organisasjon med fokus på arbeidsmiljø og trivsel
 • Du vil få svært gode lån- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse
 • Du får gode betingelser for kompetanseheving
 • Du har mulighet for trening i arbeidstiden
 • Du har fleksitid, med kjernetid mellom 09.00 og 14.30
 • Du kan få sletting av studiegjeld etter gjeldende regler

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen.

Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet. 

Kontaktpersoner

Faglige spørsmål
Telefonnummer: +47 789 57 019
Faglige spørsmål
HR-rådgiver
Telefonnummer: +47 230 94 123

Hvem er Etterretningstjenesten?

Etterretningstjenestens viktigste oppgave er å skaffe informasjon om forhold utenfor Norges grenser.

Etterretningstjenesten innhenter, bearbeider og analyserer informasjon som angår norske interesser, sett i forhold til fremmede stater, organisasjoner og individer. Formålet med etterretningsvirksomhet er å bidra til å gi norske myndigheter et solid beslutningsgrunnlag i saker som kan utgjøre en risiko for Norge. Tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, og løser oppdrag for hele myndighetsapparatet. Etterretningstjenesten arbeider etter overordnede, politiske prioriteringer og føringer.

Mer informasjon om Etterretningstjenesten finner du på https://forsvaret.no/etjenesten

Les mer om Etterretningstjenesten og se flere ledige stillinger