Forskningsleder SINTEF Industri - Prosessmetallurgi og råmaterialer

Forskningsleder – Prosessmetallurgi og råmaterialer

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 05. august, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

SINTEF Industri opplever en spennende tid med vekst innenfor flere av instituttets markeds- og fagområder. Vi har stort fokus på bærekraftig utvikling av nasjonal og internasjonal prosessindustri. Prosessmetallurgi og råmaterialer bidrar sammen med kolleger i SINTEF til videre utvikling av fremtidens prosessindustri slik at industrien kan nå sine mål gjennom økt produksjon og utvikling av nye prosesser og produkter samtidig som prosessene effektiviseres og klimagassutslippene reduseres. 

Forskningsgruppen Prosessmetallurgi og råmaterialer er en av 4 grupper i instituttets avdeling for Metallproduksjon og prosessering. Avdelingen er videre en av 6 avdelinger i SINTEF Industri og har grupper både i Trondheim og i Oslo. Forskningsgruppene ledes av forskningsledere som sammen med forskningssjef utgjør avdelingens lederteam.  

Forskningsgruppen Prosessmetallurgi og råmaterialer består i dag av 17 personer med kompetanse innen geologi, prosessmetallurgi, termodynamikk, fysikk, kjemi og matematisk modellering.   

Gruppen har et omfattende og velutviklet samarbeid med NTNU og jobber tett med norsk metallurgisk industri. Vi har i det siste også utviklet vår internasjonale prosjekt-portefølje og har således også godt etablerte nettverk med både industrielle og akademiske partnere i Europa og i resten av verden. 

Sammen med våre kunder og samarbeidspartnere arbeider vi med problemstillinger knyttet til mineraler og råmaterial egenskaper og prosessering (malmer og reduksjonsmidler som karbon og biokarbon), pyrometallurgiske prosesser for produksjon av metaller og legeringer, gjenbruk, gjenvinning og resirkulering av bi-strømmer fra metallurgiske prosesser (sirkulær økonomi) samt reduksjon, monitorering og kontroll av alle typer utslipp. Bærekraft og miljø er bærebjelker i våre prosjekter. Vi har en vel etablert infrastruktur med muligheter for laboratorie-forsøk i fra nano til pilot-skala. Vi er også et anerkjent miljø for testing av råmaterialer for bruk i industrien. Matematisk modellering benyttes ofte til å beskrive forsøk samt til modellering av av industriens prosesser.  

I stillingen som forskningsleder vil du ha ansvaret for den daglige ledelsen av forskningsgruppen. Gruppens medlemmer vil få deg som nærmeste leder. Du har personalansvar og er ansvarlig for faglig utviklingen av gruppens samlede ressurser i samsvar med avdelingens og gruppens strategi.  Du vil ha et spesielt ansvar for å koordinere forskningsgruppens arbeid med markedsføring, salg og gjennomføring av prosjekter både nasjonalt og internasjonalt. Det må påregnes noe egen forskningsaktivitet-og/eller prosjektlederansvar. God kundekontakt er viktig. Det forventes at du i dette arbeidet tar initiativ til tverrfaglig samarbeid både internt i SINTEF og med eksterne partnere. Som forskningsleder er du videre ansvarlig for operasjonell drift av gruppa med økonomioppfølging, oppdragsreserve og HMS.   

Forskningsleder rapporterer til forskningssjef.  

Ønsket kompetanse og kvalifikasjoner: 

  • Utdannelse på Master eller PhD-nivå, gjerne innenfor vårt fagområde  
  • Ledelses-erfaring og ledelses-egenskaper; tydelig, inspirerende og inkluderende  
  • Nettverk innenfor norsk prosessindustri, akademisk nettverk og kjennskap til nasjonalt og internasjonalt virkemiddelapparat for forskning er også en fordel 
  • Inneha stor kapasitet og evne å evne å holde tak i flere initiativer samtidig 
  • Ha god framstillingsevne på norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig 

Vi tilbyr: 

  • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i et miljø med høy faglig kompetanse som er i vekst og utvikling 
  • Store muligheter til personlig utvikling, både innenfor ledelse og fag, i en organisasjon hvor ansvarlighet og initiativ settes høyt 
  • Fleksibel arbeidstid, gode pensjons- og forsikringsordninger, gode velferdsordninger og konkurransedyktig lønn 

Vi ønsker så snart som mulig å høre fra aktuelle kandidater. 

Kontaktpersoner

Nina Dahl
Forskningssjef

Hvem er SINTEF ?

SINTEF Industri er et oppdragsinstitutt som tilbyr høy kompetanse innen materialvitenskap, bioteknologi, anvendt kjemi og petroleumsteknologi. Vi arbeider tett mot den internasjonale industrien innen olje og gass, miljøvennlig energi og prosessindustri.