Forskningsleder- Polymerkjemi

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 21. oktober, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

SINTEF Industri opplever en spennende tid med vekst innenfor flere av instituttets markeds- og fagområder. Vi har stort fokus på å bidra til bærekraftig utvikling av nasjonal og internasjonal industri, blant annet gjennom smart anvendelse av polymerer. Forskningsgruppen Polymerkjemi gjennomfører forsknings- og innovasjons-prosjekter langs hele verdikjeden, fra råmateriale til ferdig produkt. De fleste prosjekter gjennomføres i samarbeid med andre deler av SINTEF, andre forskningsinstitusjoner og næringsliv. Forskningsgruppen er lokalisert i Oslo. 

I stillingen som vår forskningsleder vil du ha ansvar for den daglige operative ledelsen av forskningsgruppen, med personalansvar for gruppens medarbeidere. Du er ansvarlig for den faglige og markedsmessige utviklingen av gruppen i samsvar med våre strategier. Du vil ha et spesielt ansvar for å lede og koordinere forskningsgruppens arbeid med markedsføring, salg og gjennomføring av prosjekter både nasjonalt og internasjonalt, der god kundekontakt er meget viktig. Du er videre ansvarlig for operasjonell drift av gruppen med oppfølging av økonomi, oppdragsreserve og HMS.   

Vi forventer videre at du selv bidrar aktivt i gruppens virksomhet gjennom egen forskning, salgsaktivitet og/eller prosjektledelse. Det forventes at du i ditt arbeid tar initiativ til tverrfaglig samarbeid internt i SINTEF og med eksterne partnere. 

I SINTEF er vi opptatt av "ledelse i team". Som medlem i avdelingens lederteam bidrar hver forskningsleder til ledelse av avdelingen med spesielt ansvar for egen gruppe. Forskningsleder rapporterer til forskningssjef.  

Vi forventer: 

 • Utdannelse på Master eller PhD-nivå innen polymerkjemi eller beslektet fagområde 
 • Erfaring fra anvendt forskning og/eller innovasjon fra akademia eller næringsliv 
 • Integritet  
 • Ledererfaring og lederegenskaper; tydelig, inspirerende og inkluderende 
 • Jobber godt både i team og selvstendig 
 • Ambisjoner på vegne av gruppen og seg selv; resultat- og vekstorientert  
 • Inneha stor kapasitet og evne til å takle mange arbeidsoppgaver samtidig 
 • Ha god framstillingsevne på norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig 
 • Nettverk innenfor norsk industri, akademia og kjennskap til nasjonalt og internasjonalt virkemiddelapparat for forskning og innovasjon vil være en fordel 

Hos oss får du: 

 • Jobbe i en av Europas ledende forskningsinstitusjoner med stor samfunnsmessig betydning. 
 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i inn- og utland med støtte fra SINTEFs samlede kompetansenettverk.  
 • Mulighet til å bidra til vekst og utvikling i et multikulturelt, kreativt miljø hvor mennesket står i sentrum. 
 • Bli del av en organisasjon som verdsetter personlig initiativ og ansvar 
 • Kolleger som ønsker å gjøre en forskjell 
 • Store muligheter til personlig utvikling, både innenfor fag og ledelse, blant annet støttet opp av SINTEF-skolen 
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger, gode velferdsordninger og konkurransedyktig lønn 

 

Alle henvendelser behandles konfidensielt.  

Kontaktpersoner

Cornelis Spooren
Einar Louis Hinrichsen

Hvem er SINTEF ?

SINTEF Industri er et oppdragsinstitutt som tilbyr høy kompetanse innen materialvitenskap, bioteknologi, anvendt kjemi og petroleumsteknologi. Vi arbeider tett mot den internasjonale industrien innen olje og gass, miljøvennlig energi og prosessindustri.