Forskningsleder - Miljøinformatikk

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 30. september, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

NIVA er Norges viktigste miljøforskningsinstitutt for vannfaglige spørsmål. Vi arbeider med utfordringer i elver og innsjøer, i kystnære farvann, i havet og i urbane områder. Vår forskning skal være relevant og samfunnsnyttig, og den skal bidra til å løse miljøutfordringene knyttet til de akvatiske økosystemene. Vi skal være et innovativt forskningsinstitutt som gjennom nyskapende forskning bidrar til kunnskapsbasert verdiskaping. For å adressere miljøutfordringene kombinerer vi forskning, overvåkning, utredning, problemløsning og rådgivning, og vi arbeider på tvers av fagområder. Vår evne til å håndtere store og varierte datasett, fra innsamling av rådata i felt til publisering av forskningsartikler eller grunnlag for beslutningstakere er en nødvendig forutsetning for NIVAs konkurranse- og forskningsevne i årene fremover. 

Ved inngangen til 2017 etablerte vi derfor en egen Seksjon for Miljøinformatikk (Environmental Data Science)  som del av en strategisk NIVA-satsing på fremtidens datahåndtering og databasert vannforskning. Seksjonen har i dag ansvar for drift av eksisterende systemer i tillegg til å vurdere og utvikle helt nye løsninger. Vi ser viktigheten for forskningen fremover mht. muligheter innen Big Data, Analytics, Artificial Intelligence, Internet of Things, Machine Learning osv. Gruppen består i dag av ni høyt kvalifiserte systemutviklere og forskere med variert utdannings- og erfaringsbakgrunn, samt en treårig PhD-stilling finansiert av Forskningsrådet.

Vi søker nå etter en ambisiøs og fremtidsorientert leder som kan lede utvikling og implementering av nye løsninger for NIVAs prosjektportefølje.

 

Hovedoppgaver

 • Overordnet ansvar for videreutvikling og nyetablering av NIVAs systemer for datahåndtering og driften av disse systemene
 • Utvikling av seksjonens tjenester og samarbeid med de andre seksjonene
 • Ansvar for faglig utvikling, ressursstyring og innovasjon i seksjonen
 • Ansvar for seksjonens personale, HMS, prosjekt- og kvalitetsstyring, samt inntjening
 • Bidra med egen fagkompetanse i relevante prosjekter
 • Synliggjøre og markedsføre NIVAs kompetanse overfor oppdragsgivere og samarbeidspartnere.
 • Forskningsleder rapporterer til forskningsdirektør

 

Formelle kvalifikasjoner

Det søkes etter en leder med relevant akademisk kompetanse innen seksjonens primærområder; systemutvikling, programmering eller IT-arkitektur. Det er også ønskelig at kandidaten har spisskompetanse/ fordypning innen ett av disse temaene. 

 

Erfaring

 • Minst tre års ledererfaring fra IT-relatert virksomhet.
 • Erfaring fra utviklings- og endringsprosesser innen IT
 • Dokumenterte resultater fra prosjektgjennomføring
 • Erfaring fra arbeid i kunnskapsbedrift/forskningsmiljø 
 • Software Engineering og utvikling IT løsninger/plattformer
 • Erfaring med å designe (arkitektur for) større IT løsninger
 • Kjennskap til og erfaring med skalerbare systemer og analyseverktøy (gjerne OpenSource som Hadoop og Spark)
 • Kjennskap til og/eller erfaring med “data science” og “data science verktøy” som, R, Python og relevante biblioteker for disse (statistikk, maskinlæring, mm.)

 

Vi søker etter en leder som

 • brenner for å realisere fremtidens dataløsninger i et ledende forskningsmiljø
 • kan ta beslutninger, gjennomføre prioriteringer og delegere oppgaver 
 • kan lede og inspirere både innen utvikling og daglig drift av systemene Miljøinformatikk har ansvar for
 • har en involverende og inkluderende lederstil
 • er teamorientert og relasjonsskapende

 

NIVA tilbyr

 • utfordrende arbeidsoppgaver i et ledende nasjonalt vannfaglig forskningsinstitutt
 • arbeidsplass i CIENS (Forskningssenter for miljø og samfunn) i Forskningsparken, sentralt plassert ved Blindern i Oslo.
 • et godt arbeidsmiljø med hyggelige kollegaer
 • konkurransedyktige betingelser, pensjons- og forsikringsordninger

 

Søknadsfrist er snarest og innen 1. oktober, aktuelle kandidater kontaktes fortløpende.

Kvinner oppfordres spesielt om å søke.

Kontaktpersoner

Tor-Petter Johnsen
Viseadministrerende direktør

Hvem er NIVA - Norsk institutt for vannforskning?

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) er Norges viktigste miljøforskningsinstitutt for vannfaglige spørsmål, og vi arbeider innenfor et bredt spekter av miljø, klima og ressursspørsmål. Vår forskerkompetanse kjennetegnes av solid faglig bredde, og spisskompetanse innen mange viktige områder. Vi kombinerer forskning, overvåkning, utredning, problemløsning og rådgivning, og arbeider på tvers av fagområder.

NIVA-gruppen har omlag 340 medarbeidere. NIVA har hovedkontor i Oslo og regionavdelinger i Bergen, Grimstad, Hamar og København, en forskningsstasjon ved Drøbak, samt datterselskaper i Tromsø og Chile.