Forskningsleder Droner og Autonome Systemer

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 15. februar, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vi utvikler teknologi som brukes på havbunnen så vel som ute i verdensrommet. Våre løsninger brukes innenfor sektorer som samferdsel, havbruk, energi, samfunnssikkerhet og medisin. Vi jobber tett med de andre forskningsområdene i NORCE for å finne nye svar og bedre løsninger. Vi har sterke teknologiske fagmiljøer med kompetanse innen kybernetikk, modellering, programvare-utvikling, data analyse, Big Data, maskinlæring, visualisering, maskinsyn, bilde- og videoanalyse, avansert vedlikehold, mekatronikk, smart instrumentering, signalbehandling, satellittfjernmåling, kartlegging fra droner, energisystemer og ren energi.

Vi søker forskningsleder for gruppen «Droner og Autonome Systemer»

Forskningsgruppen Droner og Autonome systemer er lokalisert i Tromsø og har et nasjonalt og internasjonalt perspektiv med betydelig andel av vår omsetning i EU og EEA prosjekter. Vi utvikler kunnskap i tett samarbeid med industri og offentlige aktører og forsker på løsninger basert på nye fremvoksende teknologier. Gruppen bidrar til digitaliseringen av næringsliv og samfunn ved å utvikle effektive og helhetlige løsninger tilpasset dagens behov og utfordringer.

Gruppen jobber med problemer knyttet til:

 • Signalanalyse og radarteknologi
 • Drone og flybåren fjernmåling
 • Autonome farkoster i luft, på land og på sjø (Farkost, kontroll-, kommunikasjon- og navigasjonssystemer)
 • Sensorer, distribuerte sensornettverk og kommunikasjon
 • Maskinsyn, autonomi og avansert dataanalyse (ved bruk av billedanalyse og maskinlæring)
 • Kartlegging og integrerte observasjonssystemer ved bruk av droner og satellitter
 • Sikre operasjoner (nye tjenester og operasjonskonsepter for dronebruk)

Dette inkluderer forskning på nye dronebaserte transport og inspeksjons tjenester basert på økt autonomi koblet med satellittfjernmåling. Utvikling av smarte sensorer, maskinlæring og analyse av store datamengder for å utvikle nye innovative satellitt og dronebaserte løsninger innen klima, miljø, transport, inspeksjon og forvaltning for samfunn og næringsliv i Norge og internasjonalt.

NORCE har nettopp anskaffet seg et eget bemannet forskningsfly som sammen med droner er sentrale verktøy og infrastruktur i gruppens prosjektarbeid.

Vi søker ny leder for forskningsgruppen, med arbeidssted Tromsø, som er interessert i å være med å utvikle kunnskap og løsninger for morgendagens utfordringer. Forskningsgruppen er en del av «Ocean and Earth Observation systems» forskningsområdet som består av de tre forskningsgruppene Droner og Autonome Systemer, Jordobservasjon og Hav og Kyst. Som forskningsgruppeleder vil du gå inn i ledergruppen for området og bidra i den strategiske oppbygningen av fagområdet, du vil også være del av den utvidede ledergruppen i NORCE Energi og teknologi. Forskningsgruppeleder har personalansvar for de ansatte i forskningsgruppen og ansvar for å utvikle gruppens strategi, følge opp akvisisjonsarbeid, ressursplanlegging, budsjett og økonomi. Dette er forventet å ta ca 50-60% av tiden, resterende tid forventes brukt mot prosjektutvikling og egne bidrag i forskningsprosjekter.

Du bør ha:

 • Universitetsutdannelse på Ph.D.-nivå
 • Ledererfaring/Prosjektledererfaring
 • Uttrykke deg godt muntlig og skriftlig på norsk og engelsk

Du har kompetanse og erfaring innen et eller flere av følgende områder:

 • Droneoperasjoner og regelverk
 • Autonom navigasjon og styring av roboter og sensorsystemer
 • Fjernmåling
 • Maskinsyn for nær sanntidsapplikasjoner
 • Maskinlæring
 • Signalbehandling
 • Utvikling av programvare for visualisering inkludert bruk av utvidet virkelighet (virtual reality/augmented reality/mixed reality)    

Hos oss får du

 • Spennende, varierende og fleksibel arbeidsdag  
 • Arbeide tverrfaglig med forskere innen andre fag enn ditt eget  
 • Store muligheter for faglig og personlig utvikling i et nytt og ekspansivt kompetansemiljø.
 • Et sosialt og kreativt arbeidsmiljø med stor grad av påvirkning på din egen arbeidshverdag

Slik søker du

Last opp/fyll ut følgende i Jobbnorge-portalen:

 • CV
 • kopi av vitnemål og karakterutskrifter fra din høyere utdanning
 • navn og kontaktinformasjon til to referanser
 • kortfattet brev om dine forskningsinteresser

Spørsmål kan rettes til Rune Storvold (Leder for forskningsområdet «Ocean and Earth Observation Systems»); rust@norceresearch.no, telefon +47 934 16 169.

Kontaktpersoner

Rune Storvold
Leder for forskningsområdet «Ocean and Earth Observation Systems»
E-postadresse: rust@norceresearch.no
Telefonnummer: +47 934 16 169

Hvem er NORCE?

NORCE er et nytt fremtidsrettet forskningsinstitutt med stor faglig bredde og sterke kunnskapsmiljøer, men representerer 100 år med forskning gjennom de 7 instituttene som fusjonerte for å etablere NORCE. 

Vi leverer forskning og innovasjon innen energi, helse, klima, miljø, samfunn og teknologi. Våre løsninger svarer på sentrale samfunnsutfordringer og bidrar til verdiskaping lokalt, nasjonalt og globalt.