Forsker/seniorrådgiver innovasjon og teknologiutvikling - stifinner

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 03. juni, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

FFI er et teknologisk forskningsinstitutt som driver anvendt forskning for Forsvaret. Vi legger vekt på operativ nytteverdi og Forsvarets behov, og brukerinvolvering er et svært viktig og sentralt prinsipp.

Vi styrker nå arenaer, prosesser og kompetanse for å legge til rette for god samhandling mellom forskere, brukere og industriaktører, for å stimulere til innovasjon og utvikling av nye løsninger som Forsvaret trenger.

Vi søker erfarne medarbeidere som kan bidra med prosjektledelse i tidlige faser av nye innovasjonsaktiviteter. Dette innebærer å utvikle ideer, prosjektforslag, skaffe finansiering og bygge nettverk og samarbeidsarenaer for innovasjon og eksperimentering.

Som et ledd i dette arbeidet søker vi nå etter ressurspersoner, stifinnere. Stifinneren skal ha som hovedoppgave å støtte FFIs prosjekter i forbindelse med innovasjons- og kommersialiseringsprosesser, og være innslagspunktet for henvendelser fra industri og brukermiljøer.

Arbeidsoppgaver er å

 • være en ressursperson som skal støtte FFIs prosjektprogrammer med å utvikle og starte nye innovasjonsaktiviteter
 • ha en sentral rolle i innovasjonsprosessene som gjennomføres i regi av avdelingen
 • håndtere henvendelser fra brukermiljøer og industriaktører, og hjelpe dem til å komme i kontakt med rette miljøer, finansieringskilder og aktiviteter
 • være bindeleddet mellom industri, brukermiljø og FFI i forbindelse med innovasjon og eksperimentering
 • i samarbeid med prosjektene, vurdere mulighetene for kommersialisering og gi råd om prosesser for transformasjon av teknologi til operativ kapabilitet
 • fasilitere arrangementer knyttet til vårt senter for innovasjon, og eksperimentering
 • bidra til økt verdiskapning av forskningsresultatene på FFI gjennom etablering av industrisamarbeid

Stifinneren vil samarbeide tett med forskningsledere og forskere på FFI og med kontaktpersoner i industri og brukermiljøer fra sak til sak.

Stifinneren er tilknyttet et fagmiljø ved avdelingen bestående av eksperter på forsvarsindustriell strategi, industrisamarbeid, anskaffelsesregelverk, håndtering av immaterielle rettigheter (IPR), juridiske spørsmål, og eksperimentering og innovasjon.

Nødvendige kvalifikasjoner er

 • relevant utdanning, med gode resultater, på masternivå
 • god og bred teknologiforståelse
 • erfaring med teknologiutvikling, kommersialisering/industrierfaring, og/eller operativ erfaring fra Forsvaret
 • erfaring med prosjektarbeid og eventuelt ledelse
 • kompetanse på og erfaring med innovasjonsprosesser, test og eksperimentering, samarbeidsmodeller med industrien, kommersialisering, finansieringsmekanismer

Vi søker en strukturert og løsningsorientert medarbeider, gjerne med erfaring fra tverrfaglige arbeidsmiljøer. Du må ha analytiske evner og være resultatorientert, og ha gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper. Personlig egnethet blir vektlagt.

Vi krever god skriftlig og muntlig framstillingsevne, både på norsk og engelsk. Arbeidsspråket vårt er norsk.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn.

De som søker denne stillingen må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til hva som er nødvendig for stillingen og oppgavene. Les hva som skal til for å bli sikkerhetsklarert.

Vi kan tilby utfordrende og spennende arbeidsoppgaver i et tverrfaglig og utviklingsorientert miljø. Vi har fleksibel arbeidstid, sommertid, bedriftsidrettslag, avtale med treningssenter og andre sosiale tilbud. Som ansatt ved FFI blir du medlem i Statens pensjonskasse som har gode låne-, forsikrings- og pensjonsordninger. 

Lønnsplassering på FFI følger Statens lønnsregulativ og beregnes ut i fra relevans, nivå og lengde på utdanning og erfaring. Det trekkes to prosent pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger om stillingene får du hos forskningsdirektør Hanne Marit Bjørk tlf. 63 80 72 06 / 90 71 59 70 eller forskningssjef Nils Størkersen tlf. 63 80 75 05 / 913 47 839.

Les gjerneHvordan har lille Norge klart å ta markedsandeler i noen av verdens mest proteksjonistiske forsvarsmarkeder?

Send søknad merket med ref.nr. 2018/00950, vedlagt kopier av vitnemål fra videregående og høyere utdanning og attester fra arbeidserfaring, fra www.ffi.no innen 27. mai 2018.

Kontaktpersoner

Hanne Bjørk
Telefonnummer: +47 63 80 72 06
Ingebjørg Kåsen
Telefonnummer: +47 63 80 79 66

Hvem er Forsvarets forskningsinstitutt?

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi. FFI er en sivil forskningsinstitusjon direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten har omkring 700 ansatte, hvor over 500 er forskere og ingeniører som utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar. Instituttet er tverrfaglig og dekker fag som fysikk, informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk, kjemi, biologi, medisin, statsvitenskap og økonomi. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm og Karljohansvern i Horten.

Les mer om Forsvarets forskningsinstitutt og se flere ledige stillinger