Forsker/Seniorforsker innen utvikling av redskapsteknologi for fiskerier

Stillingsbeskrivelse

SINTEF Ocean søker

Forsker/Seniorforsker innen utvikling av redskapsteknologi for fiskerier

Avdeling Sjømatteknologi søker etter forsker/seniorforsker til faggruppen Fiskeriteknologi. Vi kan tilby varierte arbeidsoppgaver i et tverrfaglig team av forskere rettet inn mot fiskeflåtens behov. Vår visjon er å bidra til å utvikle en fremtidsrettet og bærekraftig fiskeflåte gjennom å utnytte ressursene i havet mest mulig optimalt og lønnsomt.  

Faggruppen Fiskeriteknologi arbeider med forskningsmessig utvikling av fangstteknologi innen de fleste typer fangstredskaper som trål, snurrevad, teiner, line og garn gjennom designutvikling, utforming av testmodeller i skalerte størrelser, testing i vår strømingstank i Hirtshals og fullskala fangstoperasjoner under fiskeritokt med fiskebåter i fiskerisoner over hele verden. Dokumentasjon av fangsteffektivitet, seleksjon, energibruk og kvalitet er sentrale oppgaver for forskningsaktivitetene. Gruppen består av erfarne forskere med bakgrunn fra fangstteknologi og fiskeribiologi som samarbeider tett med andre forskere innen fagområder som norsk fiskeriforvaltning, HMS, risikoanalyser, fysikk, marin teknikk, nautikk og kybernetikk for å utvikle løsninger som er lønnsomme og bærekraftig for de norske fiskeriene.  

Vi søker etter personer som: 

 • Er faglig dyktig, engasjert og nysgjerrig. 
 • Har mastergrad, dr. grad eller har ambisjon om å oppnå dr. grad innenfor fiskeribiologi, fangstteknologi eller andre nærstående fagfelt. 
 • Er innstilt på å delta i fiskeritokt. 
 • Har gode samarbeidsevner, jobber godt i team og har gjennomføringsevne 
 • Kommuniserer godt både internt og eksternt 
 • Behersker engelsk både skriftlig og muntlig 

Da våre ansatte jobber tett med fiskeriene og leverandørindustrien er det en fordel med erfaring fra fiskeri- og havbruksnæringen og spesielt:  

 • Erfaring fra fiske eller forsøk med trål, snurrevad, ringnot, teiner, line eventuelt med bruk av andre fiskeredskapstyper. 
 • Erfaring fra redskapsrelaterte fiskeadferds studier. 
 • Erfaring med og kompetanse i eksperimentelt design og forskningsmetodikk. 
 • Kjennskap til analyse av fangstdata og generell statistikk. 
 • Generell tokterfaring. 
 • Design/konstruksjon av fiskeredskap. 
 • Erfaring i samarbeid med industrien og utvikling/innovasjon av industrielle produkter. 

Vi tilbyr: 

 • Et godt, dynamisk og inkluderende arbeidsmiljø som verdsetter mangfold 
 • En variert og fleksibel arbeidshverdag i det som er kåret til Norges mest attraktive arbeidsgiver senest i år 
 • Unike muligheter til faglig og personlig vekst i et kompetansemiljø hvor 55% av våre forskere har doktorgrad 
 • Meget gode pensjons- og forsikringsordninger, velferdsordninger og en konkurransedyktig lønn 

Stillingen rapporterer til forskningsleder for faggruppen.

Kontaktpersoner

Anders Valland
Forskningsleder
Telefonnummer: 920 86 128
Hanne Digre
Forskningssjef
Telefonnummer: 957 26 482
Harry Westavik
Forskningsleder
Telefonnummer: 926 90 216

Hvem er Sintef Ocean ?

SINTEF Ocean driver forskning og innovasjon knyttet til havrommet for nasjonal og internasjonal industri. Vår ambisjon er å videreføre Norges ledende posisjon innenfor marinteknisk og biomarin forskning. Sammen med næringsliv og myndigheter utvikler vi fremtidsrettede løsninger for bærekraftig utnyttelse av havet. Selskapet har 340 ansatte og har hovedkontor i Trondheim med avdelinger i Tromsø, Hirtshals, Oslo, Ålesund og Bergen.