Forsker/Prosjektleder innen produkt-utvikling/produktdesign i havbruksteknologi

Stillingsbeskrivelse

SINTEF Ocean søker

Forsker/Prosjektleder innen produkt-utvikling/produktdesign i havbruksteknologi

Har du lyst til å spille en sentral rolle innen utviklingen av havbruksnæringen? SINTEF Ocean AS søker etter deg med sterk kompetanse og interesse for eget fag, som vil være med på å utvikle fremtidens havbruksteknologi. Vi søker medarbeidere med bakgrunn fra produktutvikling (mechanical engineering)/produktdesign eller tilsvarende innen maskin/mekaniske ingeniørfag, gjerne med erfaring fra forskning eller relevant industri. 

Innen 2050 trenger verden minst 70% mer mat enn i dag, og teknologiutvikling er pekt på av FAO som avgjørende for å sikre mer bærekraftig matproduksjon både gjennom akvakultur og fiskeri. Stillingen hører til avdeling Sjømatteknologi som i dag har 90 ansatte som jobber med forskning og utvikling rettet mot fiskeri og havbruksnæringen. Vår ambisjon er å skape og levere verdensledende teknologisk kunnskap, og sammen med industrien utvikle innovative løsninger for en bærekraftig internasjonal fiskeri- og havbruksnæring.  

Vi leder flere store forskningsprosjekter, finansiert av bl.a. industripartnere, Norges forskningsråd og EU, og deltar i tillegg i flere forskningssentre, slik som SFI EXPOSED (www.exposedaquaculture.no) og SFF AMOS (www.ntnu.edu/amos). SINTEF Ocean besitter unike infrastrukturer til bruk i FoU arbeidet, som SINTEF ACE, en fullskala forskningsinfrastruktur for testing og utvikling av havbruksteknologi (www.sintef.no/alle-laboratorier/ace/) og ledende marintekniske laboratorier (https://www.sintef.no/en/all-laboratories/ocean-laboratory/).  

Arbeidsoppgavene vil omfatte forskning og utvikling i flerfaglige prosjekt hvor typiske applikasjonsområder er ombordløsninger for havbruksfartøy, mekanisering og automatisering av havbruksoperasjoner, nye tekniske systemer for overvåking av fisk, fôring og driftsoperasjoner.  

Vi søker etter personer som: 

 • Har master-, sivilingeniør- eller doktorgrad innenfor mekanisk produktutvikling, produktdesign, maskinteknikk, mekatronikk eller tilsvarende 
 • Har interesse for prosjektarbeid som strekker seg fra konseptutforming ved visualisering og analyser, til fullskalatesting 
 • Har erfaring med prosjektledelse og kan ta ansvar for, og koordinere prosesser 
 • Har interesse av å utvikle nye prosjektideer og realisere disse gjennom salg og utforming av prosjektbeskrivelser sammen med bedrifter 
 • Er nysgjerrig, initiativrik og inspireres av å finne nye løsninger og svar 
 • Jobber godt i team og har god gjennomføringsevne 
 • Har interesse for og gjerne erfaring fra havbruksnæringen eller maritim sektor 
 • Blir motivert av muligheten for å utvikle teknologi for et bedre samfunn 

Vi tilbyr: 

 • Et godt, dynamisk og inkluderende arbeidsmiljø som verdsetter mangfold 
 • En variert og fleksibel arbeidshverdag i det som er kåret til Norges mest attraktive arbeidsgiver senest i år 
 • Unike muligheter til faglig og personlig vekst i et kompetansemiljø hvor 55% av våre forskere har doktorgrad 
 • Meget gode pensjons- og forsikringsordninger, velferdsordninger og en konkurransedyktig lønn 

Kontaktpersoner

Hans Vanhauwaert Bjelland
Forskningsleder
Telefonnummer: 988 29 872
Leif Magne Sunde
Forskningsleder
Telefonnummer: 900 99 485

Hvem er Sintef Ocean ?

SINTEF Ocean driver forskning og innovasjon knyttet til havrommet for nasjonal og internasjonal industri. Vår ambisjon er å videreføre Norges ledende posisjon innenfor marinteknisk og biomarin forskning. Sammen med næringsliv og myndigheter utvikler vi fremtidsrettede løsninger for bærekraftig utnyttelse av havet. Selskapet har 340 ansatte og har hovedkontor i Trondheim med avdelinger i Tromsø, Hirtshals, Oslo, Ålesund og Bergen.