Forskere til samfunnsøkonomiske analyser og transportmodeller

Stillingsbeskrivelse

Om forskningsgruppene:

Transportsektoren står høyt på den politiske agendaen utfra mål om effektive transportforbindelser for befolkning og næringsliv samtidig som miljø- og klimautfordringene i særlig grad gjelder denne sektoren.

Forskningsgruppene Transportmodeller og Samfunnsøkonomiske analyser studerer hvordan ulike tiltak og virkemidler innenfor infrastruktur, offentlig transporttilbud, skatter, avgifter og subsidier påvirker transportmarkedene i samspill med den teknologiske og økonomiske utviklingen, og hva dette innebærer for politikken på samferdselsområdet. Forskningen vår er relevant og etterspørselen er stor. Vi ønsker derfor å rekruttere forskere til disse områdene

 • Vi søker engasjerte personer med følgende kvalifikasjoner:
 • utdanning på PhD- eller masternivå
 • økonom, sivilingeniør eller realist med solid kompetanse innenfor kvantitative metoder, gjerne også erfaring med programmering
 • kunnskap om, eller interesse for transportsektoren
 • trives med å skrive og formidle
 • behersker norsk og engelsk, muntlig og skriftlig

Både nyutdannede og personer med relevant erfaring oppfordres til å søke.

Vi tilbyr:

 • et tverrfaglig miljø med kompetente og engasjerte medarbeidere
 • meritterende forskningsvirksomhet med sikte på kvalifisering innenfor instituttets lønns- og stillingssystem
 • et hyggelig arbeidsmiljø og fleksibel arbeidstid
 • mulighet for å delta i internasjonale forskningsprosjekter og et inspirerende faglig fellesskap hvor du kan utvikle egne ideer og prosjekter
 • konkurransedyktige betingelser mht lønn og pensjonsordninger

Generell informasjon

TØI har ambisjoner om å rekruttere personer slik at våre ansatte gjenspeiler mest mulig mangfoldet i befolkningen.

Send kortfattet søknad, CV og vitnemål elektronisk via Jobbnorge (CV kan du enten legge inn i systemet, eller laste opp ved å gå direkte til "vedlegg" i venstremenyen i søknadsskjemaet). Merk vedleggene slik: Etternavn-CV, Etternavn-vitnemål. Attester og referanser ettersendes før et eventuelt intervju.

På www.toi.no finner du informasjon om hvem vi er og hva vi gjør.

Kontaktpersoner

Kjell Werner Johansen
Avdelingsleder
E-postadresse: kjo@toi.no
Telefonnummer: 99257620
Anne Madslien
Forskningsleder
E-postadresse: am@toi.no
Telefonnummer: 986 41 677
Askill Harkjerr Halse
Forskningsleder
E-postadresse: ash@toi.no
Telefonnummer: 971 78 580

Hvem er Transportøkonomisk institutt?

Transportøkonomisk institutt (TØI) er et nasjonalt senter for samferdselsforskning. TØI har et flerfaglig miljø med rundt 100 forskere. Oppdragsgiverne er Norges forskningsråd,norske myndigheter, EU-kommisjonen og næringslivet. TØI holder til i moderne lokaler i Forskningsparken på Blindern.