Forsker – modellering og analyse av luftvern

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 29. september, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

FFI støtter Forsvaret innen langsiktig planlegging, anskaffelser, videreutvikling og test av luftvernsystemer. Moderne luftvern er meget komplekse systemer som omfatter sensorer, våpen, kommunikasjon og datasystemer for kommando og kontroll.

Vi ønsker nå å styrke vårt forskningsmiljø innen bakkebasert luftvern.

Arbeidsoppgaver som inngår i stillingen er blant annet å:

  • Utvikle simuleringsmodeller av luftvern og trusler.
  • Utvikle metoder og verktøy for analyse av ytelsen til ulike luftvernløsninger.
  • Analysere og veie ulike luftvernløsninger opp mot hverandre.
  • Dokumentere arbeidet og presentere dette for oppdragsgiver.

Arbeidet foregår i samarbeid med andre miljøer på FFI, i Forsvaret og i industri, både nasjonalt og internasjonalt.

Nødvendige kvalifikasjoner er relevant utdanning med gode resultater på master-/ doktorgradsnivå. Du må ha gode kunnskaper innen ett eller flere av områdene matematikk, fysikk, informatikk, modellering eller kybernetikk. Programmeringserfaring er nødvendig, og det er en fordel å ha kunnskap om modellering og analyse av komplekse systemer. 

Vi søker en allsidig, faglig nysgjerrig og løsningsorientert medarbeider som har analytiske evner. Stillingen som forsker krever evne til nytenkning, vilje til faglig utvikling og ønske om å jobbe med anvendt forskning til støtte for våre oppdragsgivere.

Du må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper, samtidig som du kan arbeide selvstendig og ta egne initiativ. Du må ha en strukturert og systematisk arbeidsmetode og kunne håndtere leveringsfrister sammen med faggruppa.

Vi krever god skriftlig og muntlig framstillingsevne, både på norsk og engelsk. Arbeidsspråket vårt er norsk.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn – også nyutdannede.

De som søker jobb hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til hva som er nødvendig for stillingen. For denne stillingen er det nødvendig å ha kun norsk statsborgerskap. Les hva som skal til for å blir sikkerhetsklarert.

Personlig egnethet blir vektlagt.

Vi kan tilby et utfordrende og tverrfaglig miljø med gode utviklingsmuligheter. Vi har fleksibel arbeidstid og sommertid, bedriftsidrettslag, bedriftsavtale med treningssenter, og andre sosiale tilbud. Som ansatt ved FFI blir du medlem i Statens pensjonskasse som tilbyr låne-, forsikrings- og pensjonsordninger.

Lønnen på FFI følger Statens lønnsregulativ og beregnes ut i fra relevans og lengde på utdanning og erfaring. Det trekkes to prosent til pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse. 

Send søknad merket ref. nr. 2018/01575, vedlagt kopier av vitnemål fra videregående og høyere utdanning og attester fra arbeidserfaring, elektronisk fra www.ffi.no innen 14. oktober 2018.

Kontaktpersoner

Birger Retterstøl-Olaisen
forsker
Telefonnummer: +47 930 65 878
Halvor Bjordal
Forskningssjef
Telefonnummer: 984 20 038
Helene Rødal Holhjem
forsker
Telefonnummer: +47 63 80 75 89

Hvem er Forsvarets forskningsinstitutt?

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi. FFI er en sivil forskningsinstitusjon direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten har omkring 700 ansatte, hvor over 500 er forskere og ingeniører som utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar. Instituttet er tverrfaglig og dekker fag som fysikk, informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk, kjemi, biologi, medisin, statsvitenskap og økonomi. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm og Karljohansvern i Horten.

Les mer om Forsvarets forskningsinstitutt og se flere ledige stillinger