Forsker – mikrobiologi og biologisk beredskap

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 18. januar, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

FFIs prosjektprogram CBRNE - biologiske trusler, søker etter en ny forsker til 3-årig engasjement.

Siden 1998 har FFI levert målrettet forskning som har bidratt til vitenskapelig kunnskapsgenerering innen fagfeltene biologisk beredskap, beskyttelse og trusselforståelse. FFI bistår FD og Forsvaret med faglig rådgivning, og utgjør en kunnskapsbase for norske myndigheter og beredskapsaktører i spørsmål om biologiske trusler, beredskap/beskyttelse og ivaretakelse av forpliktelser knyttet til biologi- og toksinvåpenkonvensjonen (BTWC).

Prosjektgruppen deltar i en rekke internasjonale samarbeidsaktiviteter, blant annet innen EU, European Defence Agency (EDA) og NATO.

 

Arbeidsoppgavene i denne stillingen inkluderer

  • utvikling og testing av nye metoder/teknologi for påvisning og identifisering av patogene mikroorganismer og toksiner i miljøprøver og under feltbaserte forhold
  • videreutvikling av FoU-aktiviteter innen genetisk og fenotypisk (eks. virulens, overlevelse, resistens) karakterisering av biologiske trusselstoffer
  • videreutvikling av FoU-aktiviteter innen biologisk trusselforståelse og beredskap/beskyttelse
  • vurdering av aktuelle problemstillinger knyttet til biosafety/biosecurity

Stillingen medfører deltakelse i nasjonale og internasjonale samarbeidsfora, etablering av tverrfaglige prosjekter internt og eksternt, søknadsskriving, studentveiledning samt oppfølging av oppdragsgivere sivilt/militært.

 

Nødvendige kvalifikasjoner er:

  • relevant utdanning på mastergradsnivå/siv.ing. eller PhD
  • relevant forskningserfaring innen bioteknologi /molekylærbiologi/mikrobiologi
  • erfaring med å planlegge, lede og gjennomføre forskningsstudier
  • erfaring med publisering i fagfellevurderte internasjonale tidsskrifter
  • relevant laboratorieerfaring og praktisk erfaring fra arbeid med patogene mikroorganismer og/eller toksiner

Kompetanse og erfaring innen analyse av metagenom/genomdata ved hjelp av bioinformatiske verktøy og metoder er ønskelig.  

Vi søker deg som er allsidig, tverrfaglig, nysgjerrig og løsningsorientert og har interesse for anvendte problemstillinger. Du er initiativrik og setter deg raskt inn i nye arbeidsoppgaver. Du har god gjennomføringsevne og gode analytiske egenskaper.

Du må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper, samtidig som du kan arbeide selvstendig og systematisk og ta egne initiativ. Du må ha evne til og interesse for å opprettholde og utvikle høy FoU-kvalitet ved FFI ved regelmessig publisering i internasjonale tidsskrifter.

Vi krever god skriftlig og muntlig framstillingsevne, både på norsk og engelsk. 

Personlig egnethet blir vektlagt.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. Den som ansettes til denne stillingen må kunne sikkerhetsklareres for nødvendig sikkerhetsnivå og autoriseres i henhold til det hva som er nødvendig for stillingen.

Les om hva som skal til for å bli sikkerhetsklarert.

 

Vi kan tilby et unikt tverrfaglig miljø, med spennende utfordringer. Vi har fleksibel arbeidstid og sommertid, bedriftsidrettslag, bedriftsavtale med treningssenter, og andre sosiale tilbud. Som ansatt ved FFI blir du medlem i Statens pensjonskasse som kan tilby gode låne-, forsikrings- og pensjonsordninger.

Lønnsplasseringen på FFI følger Statens lønnsregulativ, og beregnes ut i fra relevans, nivå og lengde på utdanning og erfaring. Det trekkes to prosent pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse.

 

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å henvende deg til Marius Dybwad, tlf. 63 80 78 39/930 18 635 eller Elisabeth Henie Madslien, tlf. 63 80 78 03/951 12 368.  

Søknad merket referansenummer 2017/17016 vedlagt kopier av vitnemål fra videregående og høyere utdanning, og attester fra arbeidserfaring, sendes fra www.ffi.no innen 28. januar 2018.

Kontaktpersoner

Elisabeth Henie Madslien
Forskningsleder
Telefonnummer: (+47) 63 80 78 03
Marius Dybwad
Telefonnummer: (+47) 63 80 78 39

Hvem er Forsvarets forskningsinstitutt?

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi. FFI er en sivil forskningsinstitusjon direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten har omkring 700 ansatte, hvor over 500 er forskere og ingeniører som utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar. Instituttet er tverrfaglig og dekker fag som fysikk, informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk, kjemi, biologi, medisin, statsvitenskap og økonomi. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm og Karljohansvern i Horten.

Les mer om Forsvarets forskningsinstitutt og se flere ledige stillinger