Forsker – mikrobiologi og biologisk beredskap

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 21. august, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

FFI utøver forskningsbasert kunnskapsutvikling innen CBRNE-vern og beredskap. Som ledd i vårt arbeid innen biologisk beredskap og mot biologisk terrorisme har FFI ledig et treårig engasjement som forsker. 

Arbeidet vil blant annet inkludere videreutvikling av FoU-studier innen påvisning, analyse og karakterisering av mikroorganismer/toksiner.

 

Nødvendige kvalifikasjoner er avlagt PhD og forskningserfaring innen ett eller flere av følgende fagområder; mikrobiologi, aerosolbiologi, epidemiologi, zoonoser, molekylærbiologi, biokjemi, bioteknologi og toksikologi. Det er ønskelig med ferdigheter og erfaring med helgenomsekvensering, metagenomanalyser og bruk av bioinformatiske verktøy. Søkeren må kunne påregne deltakelse i nasjonale og internasjonale fora, etablering av tverrfaglig samarbeid internt og eksternt, samt å bidra til å opprettholde og utvikle høy FoU-kvalitet ved FFI.

Du må ha erfaring med, og kunne vise til, egen vitenskapelig publisering. Erfaring med utforming av søknader og deltakelse i NFR og EU-prosjekter er en fordel. Interesse for anvendte problemstillinger er en forutsetning.

Du må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper, samtidig som du kan arbeide selvstendig og systematisk, utøver nøyaktighet og tar egne initiativ. Vi krever god skriftlig og muntlig framstillingsevne, både på norsk og engelsk – må dokumenteres. Arbeidsspråket vårt er norsk.

Personlig egnethet blir vektlagt.   

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker denne stillingen må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til hva som er nødvendig for stillingen.

Les om hva som skal til for å bli sikkerhetsklarert.

 

Vi kan tilby et unikt tverrfaglig miljø, med spennende utfordringer. Vi har fleksibel arbeidstid og sommertid, bedriftsidrettslag, bedriftsavtale med treningssenter, og andre sosiale tilbud. Som ansatt ved FFI blir du medlem i Statens pensjonskasse som har gode låne-, forsikrings- og pensjonsordninger.

Forskerlønnen beregnes etter FFIs lønnssystem ut i fra relevans, nivå og lengde på utdanning og erfaring. Det trekkes to prosent pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse.

 

Nærmere opplysninger om stillingen og prosjektbeskrivelsen får du ved å henvende deg til forskningsleder Elisabeth Henie Madslien, tlf. 63 80 78 03 / 951 12 368 eller avdelingssjef Janet Martha Blatny tlf. 63 80 78 27 / 416 15 740. 

Søknad merket referansenummer 2017/01385 vedlagt kopier av vitnemål fra videregående og høyere utdanning, og attester fra arbeidserfaring, sendes fra www.ffi.no innen 20. august 2017.

Kontaktpersoner

Elisabeth Henie Madslien
Forskningsleder
Telefonnummer: (+47) 638 07 803
Janet Martha Blatny
Avdelingssjef
Telefonnummer: (+47) 638 07 827

Hvem er Forsvarets Forskningsinstitutt?

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi. FFI er en sivil forskningsinstitusjon direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten har omkring 700 ansatte, hvor over 500 er forskere og ingeniører som utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar. Instituttet er tverrfaglig og dekker fag som fysikk, informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk, kjemi, biologi, medisin, statsvitenskap og økonomi. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm og Karljohansvern i Horten.

Les mer om Forsvarets Forskningsinstitutt og se flere stillinger