Forsker - mekanikk og/eller fysikk

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 27. mai, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

FFI støtter Forsvaret med problemstillinger relatert til våpensystemer, blant annet for å optimalisere ytelse, forbedre treffsikkerhet og avgrense effekt. Vi arbeider også tett med norsk forsvarsindustri med utvikling av ny teknologi og nye ammunisjonstyper.

Du blir en del av en gruppe som jobber med spennende og varierte arbeidsoppgaver innenfor ammunisjonsteknologi, blant annet utvikling av forskjellige mekaniske og flerfaglige systemer med dynamikk.

Til analyse og simulering benytter vi verktøy som Impetus Afea, Ansys Autodyn, Ansys Fluent og andre mer tradisjonelle FEM-programmer (Finite Element Method).

Moderne ammunisjon kan bestå av en rekke materialer, deler og elektromekaniske systemer, som må fungere optimalt under ekstreme belastninger. Detaljert respons for de ulike delene er vanskelig å måle. Det er derfor viktig å kunne tilpasse analyse og simuleringsverktøy, slik at man kan studere i detalj den aktuelle responsen som funksjon av for eksempel design og materialvalg.

Nødvendige kvalifikasjoner er utdanning med gode resultater, på master- eller doktorgradsnivå, med vekt på fagene fysikk, mekanikk og matematikk. 

Vi søker deg som er allsidig, faglig nysgjerrig, har analytiske evner, og kan sette teoretisk kunnskap ut i praktiske løsninger. Forskerstillingen krever at du har et ønske om å jobbe med anvendt forskning til støtte for våre oppdragsgivere. Du liker å holde deg oppdatert, slik at du kan bidra til at FFI alltid ligger et steg foran. 

Du må både ha gode samarbeidsevner og kunne håndtere leveringsfrister sammen med faggruppa, så vel som å ta egne initiativ og arbeide selvstendig. Personlig egnethet blir vektlagt.

Vi krever god skriftlig og muntlig formuleringsevne, både på norsk og engelsk. Arbeidsspråket vårt er norsk.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. Nyutdannede oppfordres spesielt til å søke.

De som søker jobb hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til hva som er nødvendig for stillingen. Les om hva som skal til for å bli sikkerhetsklarert. 

Vi kan tilby et utfordrende og tverrfaglig miljø med gode utviklingsmuligheter og spennende oppgaver. Vi har fleksibel arbeidstid og sommertid, bedriftsidrettslag, bedriftsavtale med treningssenter, og andre sosiale tilbud. Som ansatt ved FFI blir du også medlem av Statens pensjonskasse som tilbyr låne- forsikrings- og pensjonsordninger.

Lønnsplasseringen på FFI følger Statens lønnsregulativ og beregnes ut fra relevans, nivå og lengde på utdanning og erfaring. Det trekkes to prosent pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger får du ved å henvende deg til sjefsforsker John Moxnes, tlf. 63 80 75 14, sjefsforsker Per Dalsjø, tlf. 63 80 76 64 eller forskningsleder Hege Jødahl, tlf. 63 80 76 06 / 922 85 732.

Send søknad merket referansenummer 2018/00953, vedlagt kopier av vitnemål fra videregående og høyere utdanning og attester som er relevante til stillingen, fra ffi.no innen 27. mai 2018.

Kontaktpersoner

Ingebjørg Kåsen
Telefonnummer: +47 63 80 79 66
Ingebjørg Kåsen
Telefonnummer: +47 63 80 79 66
Ingebjørg Kåsen
Telefonnummer: +47 63 80 79 66

Hvem er Forsvarets forskningsinstitutt?

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi. FFI er en sivil forskningsinstitusjon direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten har omkring 700 ansatte, hvor over 500 er forskere og ingeniører som utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar. Instituttet er tverrfaglig og dekker fag som fysikk, informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk, kjemi, biologi, medisin, statsvitenskap og økonomi. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm og Karljohansvern i Horten.

Les mer om Forsvarets forskningsinstitutt og se flere ledige stillinger