Forsker – maskinlæring for bildetolkning

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 27. mai, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

FFI har lang erfaring med maskinlæring for automatisk bildeanalyse/-tolkning, og bidrar til at Forsvaret kan dra nytte av teknologien.

Vi søker en forsker til faggruppa som jobber med bildedannende sensorer og utnyttelse av data fra slike. Faggruppa jobber på et bredt spenn av bildetyper: bilder og video fra vanlige kameraer, multi- og hyperspektrale kameraer, radarsensorer, ladarsensorer, m.m. Maskinlæring er sentralt for arbeidet.  

Arbeidsoppgavene er å utvikle og teste metoder og programvare for automatisk analyse/tolkning av data fra bildedannende sensorer, i tillegg til vitenskapelig publisering av arbeid og å bidra til at teknikkene tas i bruk i Forsvaret.

Nødvendige kvalifikasjoner er utdanning på master- eller doktorgradsnivå innenfor matematikk, beregningsorientert fysikk, statistikk eller informatikk, med meget gode resultater. Erfaring med programmering er nødvendig.

Vi søker deg som er faglig nysgjerrig og engasjert, og som har analytiske evner. Stillingen som forsker krever evne til nytenkning, kontinuerlig faglig utvikling, og ønske om å jobbe med anvendt forskning til nytte for våre oppdragsgivere.

Du må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper, samtidig som du kan arbeide selvstendig og ta egne initiativ. Personlig integritet og egnethet blir vektlagt.

Du bør kunne formidle funn og forskingsresultater. Vi krever god skriftlig og muntlig framstillingsevne, både på norsk og på engelsk. Arbeidsspråket vårt er norsk.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. Nyutdannede oppfordres til å søke.

De som søker denne stillingen må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til hva som er nødvendig for stillingen og oppgavene. Les om hva som skal til for å bli sikkerhetsklarert.

Vi kan tilby et utfordrende og tverrfaglig miljø med gode utviklingsmuligheter. Vi har fleksibel arbeidstid og sommertid, bedriftsidrettslag, bedriftsavtale med treningssenter, og andre sosiale tilbud. Som ansatt ved FFI blir du medlem i Statens pensjonskasse som tilbyr låne-, forsikrings- og pensjonsordninger.

Lønnen på FFI følger Statens lønnsregulativ, og beregnes ut i fra relevans og nivå på utdanning og erfaring. Det trekkes to prosent til pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger får du ved å henvende deg til sjefsforsker Ingebjørg Kåsen, tlf. 63 80 79 66 / 986 49 249, eller forsker Eilif Solberg, tlf. 63 80 72 18 / 917 08 670.  

Send søknad merket ref.nr. 2018/00945, vedlagt bekreftede kopier av vitnemål fra videregående og høyere utdanning, samt attester fra arbeidserfaring som er relevant for stillingen, fra www.ffi.no innen 27. mai 2018. 

Kontaktpersoner

Ingebjørg Kåsen
Telefonnummer: +47 63 80 79 66
Ingebjørg Kåsen
Telefonnummer: +47 63 80 79 66

Hvem er Forsvarets forskningsinstitutt?

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi. FFI er en sivil forskningsinstitusjon direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten har omkring 700 ansatte, hvor over 500 er forskere og ingeniører som utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar. Instituttet er tverrfaglig og dekker fag som fysikk, informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk, kjemi, biologi, medisin, statsvitenskap og økonomi. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm og Karljohansvern i Horten.

Les mer om Forsvarets forskningsinstitutt og se flere ledige stillinger