Forsker – maritimt luftvern

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 05. mars, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

FFI støtter Forsvaret i arbeidet med å videreutvikle evnen til maritimt luftvern. I den forbindelse søker vi nå en forsker som skal arbeide med dette fagområdet.

Arbeidsoppgavene består i å utvikle simuleringsmodeller og analyseverktøy. Verktøyene brukes for å analysere og vurdere stridsytelsen til ulike typer materiell og handlemåter, sett opp mot aktuelle scenarioer for maritimt luftvern. Arbeidet vil også kunne inkludere mer praktisk rettede aktiviteter, som å delta på tokt i forbindelse med datainnsamling under øvelser.

Nødvendige kvalifikasjoner er utdanning med gode resultater innen matematikk, fysikk, statistikk og informatikk / programvareteknikk fra universitet eller høgskole på master- eller doktorgradsnivå. Oppgavene forutsetter gode ferdigheter innen informatikk, og interesse for dette fagområdet.

Kjennskap til Forsvaret og spesielt Sjøforsvarets plattformer er en fordel, men ingen forutsetning. Nyutdannede oppfordres spesielt til å søke.

Vi søker en allsidig, faglig nysgjerrig og løsningsorientert medarbeider som har gode analytiske evner. Du må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper, og samtidig kunne arbeide selvstendig og ta initiativ. Vi krever god skriftlig og muntlig framstillingsevne, både på norsk og engelsk. Arbeidsspråket vårt er norsk.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker jobb hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til hva som er nødvendig for stillingen. For denne stillingen er det nødvendig å kun ha norsk statsborgerskap.

Les mer om hva som skal til for å bli sikkerhetsklarert

Vi kan tilby spennende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter. Vi har fleksibel arbeidstid, sommertid, bedriftshelsetjeneste, bedriftsidrettslag, bedriftshytter, bedriftsavtale med treningssenter og andre sosiale tilbud. Som ansatt ved FFI blir du medlem i Statens pensjonskasse som har gode låne-, forsikrings- og pensjonsordninger. 

Forskerlønnen beregnes etter FFIs lønnssystem ut i fra relevans, nivå og lengde på utdanning og erfaring.Det trekkes to prosent pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger får du ved å henvende deg til Guro Kahrs Rognsvåg, tlf. 63 80 77 88 eller Håkon S. Andersen, tlf. 33 03 39 81.

Søknad merket referansenummer 2017/00396, vedlagt kopier av vitnemål (fra videregående og høyere utdanning) og attester fra arbeidserfaring, sendes elektronisk innen 5. mars 2017.

Kontaktpersoner

Guro Kahrs Rognsvåg
Telefonnummer: (+47) 638 07 788
Håkon S. Andersen

Hvem er Forsvarets Forskningsinstitutt?

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi. FFI er en sivil forskningsinstitusjon direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten har omkring 700 ansatte, hvor over 500 er forskere og ingeniører som utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar. Instituttet er tverrfaglig og dekker fag som fysikk, informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk, kjemi, biologi, medisin, statsvitenskap og økonomi. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm og Karljohansvern i Horten.

Les mer om Forsvarets Forskningsinstitutt og se flere ledige stillinger