Forsker - Marine konstruksjoner og operasjoner

Stillingsbeskrivelse

SINTEF Ocean søker

Forsker - Marine konstruksjoner og operasjoner

SINTEF Ocean har stor aktivitet knyttet til marine konstruksjoner og marine operasjoner og søker etter nye nysgjerrige medarbeidere. Forskningsaktiviteten retter seg mot flere næringer, spesielt offshore vind, offshore olje og gass og kystkonstruksjoner, og er sentrert rundt utvikling av fag og analysemetodikk, gjennomføring av analyser, studier og modellforsøk i hydrodynamiske laboratorier, og utvikling av numeriske verktøy og kommersiell programvare. Forskningsprosjektene våre finansieres av Norges Forskningsråd, EUs rammeprogram for forskning og industripartnere. Vi har en robust prosjektportefølje med både kortvarige og langvarige prosjekt og avdelingen er engasjert i flere senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI), samt senter for fremragende forskning, AMOS ved NTNU. 

Arbeidsoppgavene vil være innenfor et eller flere av områdene: 

 • Utvikling av metoder og numeriske verktøy for simulering, design og analyse 
 • Utførelse av analyser, utredninger og konseptstudier 
 • Brukerstøtte for eksterne og interne brukere av simuleringsverktøy 
 • Laboratorietesting og verifikasjon 
 • Prosjektledelse og prosjektutvikling 

Vi søker etter personer som: 

 • Har master, sivilingeniør eller doktorgrad innen hydrodynamikk, konstruksjonsteknikk eller tilsvarende 
 • Brenner for teknologiske muligheter knyttet til havet 
 • Kjennskap til søknadsarbeid mot virkemiddelapparat, slik som Norges Forskningsråd og EU sine rammeprogram for forskning er en fordel 
 • Jobber godt i team og har god gjennomføringsevne 
 • Er nysgjerrig, initiativrik og inspireres av å finne nye løsninger og svar 
 • Blir motivert av muligheten for å utvikle teknologi for et bedre samfunn 
 • Er nyutdannet eller har noen års erfaring fra arbeidslivet 

Vi tilbyr: 

 • Et godt, dynamisk og inkluderende arbeidsmiljø som verdsetter mangfold 
 • En variert og fleksibel arbeidshverdag i det som er kåret til Norges mest attraktive arbeidsgiver senest i år 
 • Unike muligheter til faglig og personlig vekst i et kompetansemiljø hvor 55% av våre forskere har doktorgrad 
 • Meget gode pensjons- og forsikringsordninger, velferdsordninger og en konkurransedyktig lønn 

Kontaktpersoner

Vegard Øgård Aksnes
Forskningsleder
Telefonnummer: 918 74 693

Hvem er Sintef Ocean ?

SINTEF Ocean driver forskning og innovasjon knyttet til havrommet for nasjonal og internasjonal industri. Vår ambisjon er å videreføre Norges ledende posisjon innenfor marinteknisk og biomarin forskning. Sammen med næringsliv og myndigheter utvikler vi fremtidsrettede løsninger for bærekraftig utnyttelse av havet. Selskapet har 340 ansatte og har hovedkontor i Trondheim med avdelinger i Tromsø, Hirtshals, Oslo, Ålesund og Bergen.