Forsker – IKT-/cybersikkerhet

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 05. mars, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

FFI ønsker å styrke sin aktivitet innenfor cybersikkerhet ytterligere, og søker derfor flere forskere.  

Arbeidsoppgavene vil være knyttet til et teknologirettet forskningsprosjekt innen IKT-/cybersikkerhet ved avdeling Cybersystemer og elektronisk krigføring. Prosjektet jobber med problemstillinger omkring sikkerheten i Forsvarets framtidige informasjonsinfrastruktur og deteksjon av cyberangrep. Aktuelle arbeidsområder inkluderer sikkerhet i komplekse systemer, sikkerhetsarkitektur, deteksjon og sikkerhetsvurderinger i forhold til nye og kommende teknologier.  

Nødvendige kvalifikasjoner er relevant utdanning med gode resultater fra universitet eller høgskole på master- eller doktorgradsnivå. Studenter som blir ferdige våren 2017 oppfordres også til å søke. Bakgrunn innen IKT-/cybersikkerhet eller maskinlæring vil være fordelaktig.   

Stillingen krever evne til å tenke nytt, motivasjon for faglig utvikling og ønske om å jobbe med anvendt forskning til støtte for våre oppdragsgivere. Du må ha gode samarbeidsegenskaper, samtidig som du må kunne arbeide selvstendig og ta egne initiativ. Vi krever god skriftlig og muntlig framstillingsevne, både på norsk og engelsk. Arbeidsspråket vårt er norsk.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som ansettes hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til hva stillingen og oppgavene krever.

Les mer om hva som skal til for å bli sikkerhetsklarert.

Vi kan tilby spennende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter. Vi har fleksibel arbeidstid, sommertid, bedriftshelsetjeneste, bedriftsidrettslag, bedriftshytter, bedriftsavtale med treningssenter og andre sosiale tilbud. Som ansatt ved FFI blir du medlem i Statens pensjonskasse som har gode låne-, forsikrings- og pensjonsordninger. 

Forskerlønnen beregnes etter FFIs lønnssystem ut i fra relevans, nivå og lengde på utdanning og erfaring. Det trekkes to prosent pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger får du ved å henvende deg til forskningsleder Nils Nordbotten, tlf. 63 80 70 85 / 911 13 817 eller seniorforsker Federico Mancini, tlf. 63 80 79 53.

Søknad merket ref. nr. 2017/00438, vedlagt kopier av vitnemål (fra videregående og høyere utdanning) og attester, sendes elektronisk innen 5. mars 2017.

Kontaktpersoner

Federico Mancini
Seniorforsker
Telefonnummer: (+47) 638 07 953
Nils Nordbotten
Forskningsleder

Hvem er Forsvarets Forskningsinstitutt?

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi. FFI er en sivil forskningsinstitusjon direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten har omkring 700 ansatte, hvor over 500 er forskere og ingeniører som utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar. Instituttet er tverrfaglig og dekker fag som fysikk, informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk, kjemi, biologi, medisin, statsvitenskap og økonomi. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm og Karljohansvern i Horten.

Les mer om Forsvarets Forskningsinstitutt og se flere ledige stillinger