Forsker i FoU avdelingen

Forsker FoU

FoU-avdelingen ved Glencore Nikkelverk er sentral i bedriftens videreutvikling og forbedring av eksisterende kjemiske og metallurgiske prosesser. Utvikling av nye teknologier for å redusere kostnader og miljøbelastende arbeids- og prosesstrinn er FoU-avdelingens hovedoppgave. Nikkelverket starter i disse dager opp en helt ny kobberfabrikk med egenutviklet teknologi. Den vil være verdens mest energieffektive. Våre produkter er sentrale i det grønne skiftet. Vi jobber videre med å spare mer energi, skape sikre arbeidsplasser og øke resirkuleringsgraden på våre metaller. En viktig satsing her er resirkulering av elbilbatterier. Avdelingen består av høyt kompetente forskere, prosjektledere og laboranter. FoU har et utstrakt samarbeid med øvrige avdelinger internt og med eksterne forsknings- og utviklingsmiljøer.

Stillingsbeskrivelse

Ansvar og arbeidsoppgaver:

 • Bidra i arbeidet med å muliggjøre resirkulering av nikkelholdige materialer som f.eks. elbilbatterier.
 • Bidra til at bedriften lykkes i videreutvikling av automatiserte og driftsoptimale prosesser.
 • Lede og delta i utviklings- og forbedringsprosjekter, herunder planlegging, tilrettelegging, oppfølging og sluttrapportering av praktisk arbeid knyttet til prosjektene.
 • Holde seg oppdatert om utviklingen innen sitt fagområde og bidra med sin kompetanse i opplærings- og konsulentsammenheng internt i bedriften.


Ønskede kvalifikasjoner:

 • Mastergrad eller doktorgrad innen kjemi, prosessteknikk, kjemiteknikk eller liknede fagfelt (metallurgi/ elektrokjemi, hydrometallurgi).
 • Det er i utgangspunktet ønskelig med noe erfaring fra FoU-arbeid i en prosessbedrift, men nyutdannede oppfordres også til å søke.
 • Behersker norsk og engelsk flytende, både muntlig og skriftlig.
 • Erfaring fra å lede tverrfaglige prosjekter og interesse for problemstillinger på tvers av ulike fagområder.


Personlige egenskaper:

 • Initiativrik, selvgående og resultatorientert.
 • Strukturert og analytisk – evne til å sette seg inn i komplekse problemstillinger.
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter.
 • Evne til å formidle og dele kunnskap.
 • Kreativ, nysgjerrig og lærevillig, med evne til å nyttiggjøre seg kompetanse fra ulike fagdisipliner.

 

Vi kan tilby:

 • Jobb i et internasjonalt konsern med solid økonomi
 • Varierte faglige utfordringer og gode utviklingsmuligheter i et sterkt fagmiljø
 • Konkurransedyktige betingelser og gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø. Aktivt idrettslag. Bedriftshytter på fjellet (Hovden) og ved sjøen (Blindleia)

 

Søkere må være røykfrie

Kontaktpersoner

Per Ramsdal
FoU Direktør
Mobil: 488 81 020

Hvem er GLENCORE NIKKELVERK AS -?

Glencore Nikkelverk AS er en del av det globale konsernet Glencore, med 165 0000 ansatte og kontraktører i over 50 land.

Nikkelverket ligger sentralt plassert nær byens sentrum ved innseilingen til Kristiansand og har ca. 550 ansatte. Vår egenutviklede teknologi gjør oss til et av verdens ledende nikkelraffinerier, og våre avanserte produksjonsprosesser er svært miljøvennlige. Virksomheten kjennetegnes av fremtidsrettet teknologi, høy kompetanse og trivelig arbeidsmiljø.

Glencore Nikkelverk har forpliktet seg til prinsippene om bærekraftig utvikling. Vi tar hensyn til sosiale, miljømessige og økonomiske faktorer i all vår planlegging og produksjon.

Produktene til Glencore Nikkelverk har en renhetsgrad i ypperste klasse og markedsføres og selges over hele verden. Nikkel finner vi i rustfritt stål, maskin - og transportutstyr, samt elektroniske og kjemiske produkter. Dessuten anvendes nikkel med vår renhetsgrad til sofistikert kirurgisk utstyr, romfart, flymotorer og til vind - og vannkraft. Det betyr at du omgås produkter fra Nikkelverket i flere av dine daglige sysler, uten å tenke over det.