Forsker - farkoststyring

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 21. august, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

FFI har en lang historie innen anvendt forskning og utvikling av missiler og andre ubemannede farkoster. Den teknologiske utviklingen gjør at disse farkostene i nær fremtid vil kunne implementere ny avansert teknologi og utføre mer komplekse oppgaver

Vi søker nå en forsker innen missil- og farkoststyring.

Du blir en del av en prosjektgruppe som blant annet skal jobbe mot å utvikle et fremtidsrettet, soldatbåret, heimende missil. Denne tverrfaglige gruppen består av forskere innen blant annet aerodynamikk, bildebehandling, elektrooptikk, navigasjon og faststoff rakettmotorer. I tillegg vil du bli en del av et større fagmiljø innen autonomi for ubemannende systemer.

Arbeidsoppgavene vil være å designe, analysere, modellere, simulere og implementere styresystem for missiler og andre farkoster, i tillegg til praktiske oppgaver relatert til utvikling og arbeid med testplattformer.

 

Nødvendige kvalifikasjoner er utdanning med gode resultater fra universitet eller høgskole på master- eller doktorgradsnivå innen kybernetikk, luft og romfart (aerospace), fysikk, informatikk, matematikk eller andre relevante fagfelt.

Gode programmeringskunnskaper er en forutsetning. Det er en fordel, men ingen betingelse, dersom du har en tverrfaglig bakgrunn som overlapper fagområdene nevnt ovenfor, og/eller relevant erfaring. Nyutdannede oppfordres til å søke.

Vi søker en allsidig, faglig nysgjerrig og løsningsorientert medarbeider. Stillingen som forsker krever evne til nytenkning, vilje til faglig utvikling og ønske om å jobbe med anvendt forskning til støtte for våre oppdrags­givere. Personlig egnethet blir vektlagt.

Du må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper, samtidig som du har evne til å arbeide selvstendig og ta egne initiativ. Vi krever god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk. Arbeidsspråket vårt er norsk.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker jobb hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til hva som er nødvendig for stillingen.

Les mer om hva som skal til for å bli sikkerhetsklarert. 

 

Vi kan tilby et utfordrende og tverrfaglig miljø med gode utviklingsmuligheter. Vi har fleksibel arbeidstid og sommertid, eget bedriftsidrettslag, bedriftsavtale med treningssenter, og andre sosiale tilbud. Som ansatt ved FFI blir du medlem i Statens pensjonskasse som har gode låne-, forsikrings- og pensjonsordninger.

Forskerlønnen beregnes etter FFIs lønnssystem ut i fra relevans, nivå og lengde på utdanning og erfaring. Det trekkes to prosent til pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse.

 

Nærmere opplysninger får du ved å henvende deg til sjefsforsker Per Dalsjø tlf. 63 80 76 64 eller 482 76 636. 

Søknad merket ref. nr. 2017/01528, vedlagt kopier av vitnemål fra videregående og høyere utdanning, og attester fra arbeidserfaring, sendes elektronisk fra www.ffi.no innen 20. august 2017. 

Kontaktpersoner

Per Dalsjø
Sjefsforsker
Telefonnummer: (+47) 638 07 664

Hvem er Forsvarets Forskningsinstitutt?

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi. FFI er en sivil forskningsinstitusjon direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten har omkring 700 ansatte, hvor over 500 er forskere og ingeniører som utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar. Instituttet er tverrfaglig og dekker fag som fysikk, informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk, kjemi, biologi, medisin, statsvitenskap og økonomi. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm og Karljohansvern i Horten.

Les mer om Forsvarets Forskningsinstitutt og se flere stillinger