Forsker eller rådgiver innen fremtidens produksjonsteknologi

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 05. oktober, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Lyst til å jobbe med teknologibaserte løsninger for fremtidens vareproduserende industri? 

Selskapet 

SINTEF Manufacturing AS er et FoU-selskap som jobber for å utvikle en konkurransedyktig vareproduserende industri i Norge. Vi leverer spisskompetanse innen automatisert produksjon, produkt- og produksjonsutvikling, lean, verdikjedestyring og materialteknologi, samt laboratorie- og verkstedtjenester. Selskapet har cirka 90 ansatte og er lokalisert på Raufoss, med avdelinger i Trondheim, Ålesund, Stavanger og Kongsvinger.  

Avdelingen 

Avdeling Produksjonsteknologi har klare ambisjoner om å videreutvikle et godt og robust fagmiljø som støtter opp om selskapets overordnede strategi om å være et nasjonalt ledende kompetansesenter og produktivitetsmotor i re-industrialiseringen av Norge. Samtidig skal vi være anerkjent, og en foretrukket forskningspartner internasjonalt. Vi opplever stor etterspørsel innen fagområdet produksjonsteknologi generelt og automatisering og robotikk spesielt. Avdelingen har en sterk prosjektportefølje som spenner over ulike bransjer, fra grunnleggende forskning til innovasjons- og rådgivningsprosjekter. Vi ønsker derfor å styrke avdelingen (som i dag består av 20 personer) med 2-3 nye stillinger. 

Hvem søker vi 

Vi søker deg som kan styrke og utvikle våre faglige satsingsområder innenfor en eller flere av følgende områder: 

 • Industriell, sanntids-robotikk og automatisering for fleksibel produksjon i et Industri 4.0-perspektiv (3D-matematikk, etc)
 • Datafangst- og sensorsystemer for bl.a. maskinlæring
 • Maskinsyn og bildebehandling for bruk i automatisering og robotikk
 • Analysemetoder og verktøy for automatisering og optimalisering av produksjonssystemer
 • Produksjonssimulering for kapasitetsanalyse av eksisterende produksjonssystemer og konseptutvikling for nye produksjonssystemer
 • Metoder og plattformer for integrert og effektiv utvikling, igangkjøring, overvåking og drift av produksjonsprosesser og -systemer (Cyber-Physical Production Systems, etc)
 • Utvikling og programmering (PLC, robotstyringer, Python, C++, etc) av automatiserte og fleksible produksjonsløsninger (enkeltutstyr-, robot-, celle- og linje-, og fabrikk-nivå)
 • Datateknologi og programvarearkitektur

Du har gjerne erfaring fra forskning, konsulentvirksomhet eller relevant næringsliv, og ønsker å utvikle deg selv gjennom utfordrende arbeidsoppgaver. Du engasjeres av å forske frem og utvikle nye og innovative løsninger i tett kontakt med industrien, enten som prosjektleder eller aktiv prosjektmedarbeider. Du evner å spre kunnskap gjennom media, internasjonal publisering og deltakelse på konferanser. 

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper

 • PhD eller MSc/sivilingeniør innen relevante fagdisipliner
 • Erfaring, gjerne med FoU-prosjekter
 • Analytisk, faglig sterk og interessert i mulighetene i ny teknologi
 • God evne til samarbeid og formidling
 • Evne til å lede prosjekter nasjonalt, og gjerne internasjonalt

Vi søker i utgangspunktet personer med vesentlig og relevant erfaring, men oppfordrer også nyutdannede til å søke. SINTEF ønsker en balansert kjønnssammensetning, og vi oppfordrer derfor kvinner spesielt til å søke stillingen. 

Hos oss får du

 • Jobbe i en av Europas ledende forskningsinstitusjoner, med spennende og tverrfaglige prosjekter i inn- og utland
 • Inngå i et nettverk av forskere og rådgivere i SINTEF og hos våre samarbeidspartnere
 • Fleksibel arbeidstid, gode pensjons- og forsikringsordninger, gode velferdsordninger og konkurransedyktig lønn
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling

Arbeidssted 

Raufoss og Trondheim er aktuelle arbeidssteder. Du må regne med noe reisevirksomhet, til kunder i Norge og internasjonalt. Arbeidsspråk er norsk (skandinavisk). 

Kontaktpersoner

Lars Tore Gellein
Forskningssjef
Telefonnummer: 920 38 688

Hvem er SINTEF ?

SINTEF Industri er et oppdragsinstitutt som tilbyr høy kompetanse innen materialvitenskap, bioteknologi, anvendt kjemi og petroleumsteknologi. Vi arbeider tett mot den internasjonale industrien innen olje og gass, miljøvennlig energi og prosessindustri.