Forsker – dataanalyse for bedring av samfunnssikkerhet

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 03. april, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

FFI utvikler forskningsbasert kunnskap for å bidra til å løse samfunnets utfordringer. Vi har i den forbindelse fått nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter som skal bruke avanserte dataanalysemetoder for å forhindre terrorisme og kriminalitet. FFI ønsker å styrke sitt fagmiljø på dette området.

 

Arbeidsoppgavene i denne stillingen består av å videreutvikle instituttets arbeid innen samfunnssikkerhet, spesielt når det gjelder innovative og teknologiske løsninger. 

Vår nye medarbeider skal

  • bidra til å utvikle et fagmiljø som skal fange opp risikoer mot samfunnssikkerhet ved å utnytte ulike datakilder, og kunne sette inn målrettede tiltak.
  • anvende og evaluere moderne dataanalysemetoder på reelle data.
  • samarbeide med andre miljøer ved FFI innenfor samme fagfelt.
  • videreutvikle forsknings- og utviklingsaktiviteter innen anvendt dataanalyse for samfunnssikkerhet.

FFI har høye krav til eget forsknings- og utviklingsarbeid (FoU). I denne stillingen skal du bidra til å innfri disse kravene ved blant annet å etablere og gjennomføre nye forskningsprosjekter, drive tverrfaglig samarbeid internt på instituttet og eksternt, følge opp oppdragsgivere, skrive søknader, og veilede studenter.

Du må også være forberedt på å delta i FFIs pågående nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter, og i nasjonale og internasjonale fora – blant annet i EU, EDA og Nato.

 

Nødvendige kvalifikasjoner er utdanning med gode resultater, på doktor-/mastergradsnivå, innen informasjonsteknologi/informatikk, fysikk, elektronikk, anvendt matematikk eller tilstøtende fagområder, og gode programmeringskunnskaper. Lang og relevant forskererfaring kan kompensere for manglende doktorgrad.

Vi søker deg som har minimum fem års relevant forskererfaring og bred erfaring fra prosjekter innen avansert dataanalyse, modellering av store datasett, mønstergjenkjenning, maskinlæring og/eller andre stordatametoder.

Du må ha erfaring med å planlegge, lede og gjennomføre forskningsstudier, og evne til å forstå oppdragsgiverens problemstillinger og operative behov. Du har et ønske om å jobbe med anvendt forskning til støtte for, og i tett dialog med, våre oppdragsgivere.

Stillingen setter høye krav til nytenkning og vilje til faglig utvikling. Dette betyr at du både liker å søke nye utfordringer, er innovativ og nysgjerrig, og at du er løsningsorientert og har gjennomføringsevner. Du er analytisk, tar initiativ og setter deg raskt inn i nye arbeidsoppgaver og problemstillinger.

Du må ha evne til og interesse for å opprettholde og utvikle høy FoU-kvalitet ved FFI ved å publisere regelmessig i internasjonale tidsskrifter. Vi vektlegger erfaring med å publisere i fagfellevurderte internasjonale tidsskrifter.

Stillingen krever at du har gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper, samtidig som du kan arbeide selvstendig og systematisk.

Vi krever god skriftlig og muntlig framstillingsevne, både på norsk og engelsk. Arbeidsspråket vårt er norsk.

Personlig egnethet blir vektlagt.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. Den som ansettes til denne stillingen må kunne sikkerhetsklareres for nødvendig sikkerhetsnivå og autoriseres i henhold til det som er nødvendig for stillingen.

Les mer om hva som skal til for å bli sikkerhetsklarert.

 

Vi kan tilby et unikt tverrfaglig miljø med spennende utfordringer. Vi har fleksibel arbeidstid og sommertid, bedriftsidrettslag, bedriftsavtale med treningssenter, og andre sosiale tilbud. Som ansatt ved FFI blir du medlem i Statens pensjonskasse som tilbyr låne-, forsikrings- og pensjonsordninger.

Lønnsplasseringen på FFI følger Statens lønnsregulativ, og beregnes ut i fra relevans, nivå og lengde på utdanning og erfaring. Det trekkes to prosent pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse.

 

Nærmere opplysninger får du ved å henvende deg til forskningssjef Jan Ivar Botnan tlf. 63 80 75 04 / 951 48 436, forsker Bjørn Jervell Hansen tlf. 63 80 70 88 / 404 66 403, eller forsker Thor Engøy tlf. 63 80 78 55 / 481 55 107.

Send søknad merket referansenr. 2018/0464, vedlagt bekreftede kopier av vitnemål fra videregående og høyere utdanning, og attester som er relevante til stillingen, fra www.ffi.no innen 3. april 2018.

Kontaktpersoner

Bjørn Jervell Hansen
Forsker
Telefonnummer: (+47) 63 80 70 88
Jan Ivar Botnan
Forskningssjef
Telefonnummer: (+47) 63 80 75 00
Torgeir Broen
Forskningsleder
Telefonnummer: (+47) 63 80 70 83

Hvem er Forsvarets forskningsinstitutt?

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi. FFI er en sivil forskningsinstitusjon direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten har omkring 700 ansatte, hvor over 500 er forskere og ingeniører som utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar. Instituttet er tverrfaglig og dekker fag som fysikk, informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk, kjemi, biologi, medisin, statsvitenskap og økonomi. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm og Karljohansvern i Horten.

Les mer om Forsvarets forskningsinstitutt og se flere ledige stillinger