Forsker – batteri- og brenselcelleteknologi

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 23. september, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

FFI søker forsker med kompetanse innen batteri- og brenselcelleteknologi.

En robust og energieffektiv strømforsyning er viktig for Forsvaret, og FFI har derfor viktige forsknings- og utviklingsaktiviteter innen batteri- og brenselcelleteknologi, med særlig vekt på litiumionbatterier og sikkerhet. I tillegg til direkte oppdrag fra Forsvaret deltar FFI i flere prosjekter med finansiering fra Norges forskningsråd hvor litiumionbatterier og sikkerhet er ett av flere temaer. Nå ønsker vi å styrke forskningsmiljøet ytterligere.

Aktuelle arbeidsoppgaver som inngår i stillingen kan blant annet være: 

  • Karakterisering av den termiske stabiliteten til battericeller og cellekomponenter med teknikker som for eksempel DSC, TG, ARC (accelerating rate calorimetry).
  • Karakterisering av materialene i cellen med teknikker som for eksempel SEM EDS, XRD og ICP.
  • Planlegging og gjennomføring av destruktive batteritester.
  • Testing og vurdering av batteri- og brenselcelleløsninger for Forsvaret.
  • Utvikling av strømforsyningsløsninger for ulike militære anvendelser.

Oppgavene inngår i den pågående forskningsaktiviteten ved FFI, og i samarbeid med andre forskningsmiljøer i Norge og internasjonalt.

Nødvendige kvalifikasjoner er relevant utdanning innen batteri- og brenselcelleteknologi med gode resultater, på master-/doktorgradsnivå eller tilsvarende. Vi ønsker en forsker som har brukt metoder for å karakterisere termisk stabilitet. I tillegg er det en fordel med innsikt i teknikker for identifisering av faste stoffer.

Du har interesse for praktisk laboratoriearbeid og er vant med planlegging, instrumentering og gjennomføring av forsøk. Vi ønsker også at du har publisert arbeid i anerkjente vitenskapelige tidsskrifter.

Vi krever god skriftlig og muntlig framstillingsevne, både på norsk og engelsk. Arbeidsspråket vårt er norsk.

Vi søker en allsidig, faglig nysgjerrig og løsningsorientert medarbeider. Stillingen som forsker krever evne til nytenkning, vilje til faglig utvikling og ønske om å jobbe med anvendt forskning til støtte for våre oppdragsgivere.

Du må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper, og kunne representere FFI på en god måte i alle sammenhenger. Du har evne til å arbeide selvstendig og ta egne initiativ og har en strukturert og systematisk arbeidsmetode. Personlig egnethet blir vektlagt.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn – også nyutdannede.

De som søker jobb hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til hva som er nødvendig for stillingen. For denne stillingen er det nødvendig å ha kun norsk statsborgerskap. Les hva som skal til for å bli sikkerhetsklarert.  

Vi kan tilby et tverrfaglig miljø med spennende og utfordrende arbeidsoppgaver, og gode utviklingsmuligheter. Vi har fleksibel arbeidstid og sommertid, bedriftsidrettslag, bedriftsavtale med treningssenter og andre sosiale tilbud. Som ansatt ved FFI blir du medlem i Statens pensjonskasse som tilbyr låne-, forsikrings- og pensjonsordninger.

Lønnen på FFI følger Statens lønnsregulativ og beregnes ut i fra relevans og lengde på utdanning og erfaring. Det trekkes to prosent til pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse.

Send søknad merket ref. nr. 2018/01607 vedlagt kopier av vitnemål fra videregående og høyere utdanning og attester fra arbeidserfaring, elektronisk fra www.ffi.no

Kontaktpersoner

Arvid Melkevik
Forskningsleder
Telefonnummer: (+47) 63 80 74 24
Sissel Forseth
Sjefsforsker
Telefonnummer: (+47) 63 80 75 28

Hvem er Forsvarets forskningsinstitutt?

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi. FFI er en sivil forskningsinstitusjon direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten har omkring 700 ansatte, hvor over 500 er forskere og ingeniører som utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar. Instituttet er tverrfaglig og dekker fag som fysikk, informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk, kjemi, biologi, medisin, statsvitenskap og økonomi. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm og Karljohansvern i Horten.

Les mer om Forsvarets forskningsinstitutt og se flere ledige stillinger