Forsker – ballistikk håndvåpen

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 27. mai, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

FFI driver et ballistisk laboratorium for evaluering av ytelsen til håndvåpen, ammunisjon og beskyttelse. Oppdragene er i hovedsak rettet mot Forsvaret, men kan også involvere industri og sivile institusjoner. 

Laboratoriet er utrustet med avanserte instrumenter, eksempelvis high-speed video og röntgenblitz. Vi disponerer spesialvåpen for standardisert sertifisering, i tillegg til militære og sivile våpen av ulik opprinnelse. 

Det er for tiden ansatt to forskningsteknikere i tilknytning til ballistisk laboratorium. Disse har ansvar for håndtering av våpen og ammunisjon, samt å bistå forskerne ved målinger og feltforsøk. Vi planlegger nå et nytt ballistisk laboratorium for ferdigstilling i 2019.

Vi søker en forsker med følgende primære ansvarsområder:

  • Gjennomføre ballistiske analyser for FFIs prosjekter og oppdrag. 
  • Rapportere resultatene til Forsvaret skriftlig og muntlig.
  • Planlegge målekampanjer og analyser sammen med prosjektansvarlig.

FFI er en prosjektorganisasjon, og det kan derfor bli aktuelt å bidra i andre prosjekter enn stillingens primære ansvarsområde.   

Nødvendige kvalifikasjoner er utdanning på masternivå, med gode resultater, i matematikk og fysikk – kunnskap som skal brukes innen fagområdene indreballistikk, ytreballistikk og terminalballistikk.

Det er en fordel med kjennskap til statistiske metoder og analyse.

Vi søker deg som er faglig nysgjerrig og som har evne til å sette teoretisk kunnskap ut i praktiske løsninger. Forskerstillingen krever at du har et ønske om å jobbe med anvendt forskning til støtte for våre oppdragsgivere. Du liker å holde deg oppdatert, slik at du kan bidra til at FFI alltid ligger et steg foran. 

Du må både ha gode samarbeidsevner og kunne håndtere leveringsfrister sammen med faggruppa, så vel som å ta egne initiativ og arbeide selvstendig. Du har gode kommunikasjonsegenskaper, og evne til å formidle forskingsresultater. Vi vektlegger personlig integritet og egnethet.

Vi krever god skriftlig og muntlig formuleringsevne, både på norsk og engelsk. Arbeidsspråket vårt er norsk.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. Nyutdannede oppfordres spesielt til å søke.

De som søker denne stillingen må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til hva som er nødvendig for stillingen. Les om hva som skal til for å bli sikkerhetsklarert.

Vi kan tilby varierte og spennende arbeidsoppgaver i et tverrfaglig miljø med gode utviklingsmuligheter. Vi har fleksibel arbeidstid og sommertid, bedriftsidrettslag, bedriftsavtale med treningssenter, og andre sosiale tilbud. Som ansatt ved FFI blir du medlem i Statens pensjonskasse som tilbyr låne-, forsikrings- og pensjonsordninger.

Lønnsplasseringen på FFI følger Statens lønnsregulativ, og beregnes ut i fra relevans, nivå og lengde på utdanning og erfaring. Det trekkes to prosent pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger om stillingen og arbeidsoppgavene får du ved å henvende deg til forskningsleder Morten Huseby tlf. 63 80 76 02 eller 934 13 337.

Send søknad merket referansenummer 2018/00946 vedlagt kopier av vitnemål fra videregående og høyere utdanning, og attester fra arbeidserfaring, fra www.ffi.no innen 27. mai 2018.

Kontaktpersoner

Ingebjørg Kåsen
Telefonnummer: +47 63 80 79 66

Hvem er Forsvarets forskningsinstitutt?

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi. FFI er en sivil forskningsinstitusjon direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten har omkring 700 ansatte, hvor over 500 er forskere og ingeniører som utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar. Instituttet er tverrfaglig og dekker fag som fysikk, informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk, kjemi, biologi, medisin, statsvitenskap og økonomi. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm og Karljohansvern i Horten.

Les mer om Forsvarets forskningsinstitutt og se flere ledige stillinger