Forsker - anvendt fluidmekanikk

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 17. september, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

FFI har et av Norges ledende fagmiljøer innen fluidmekanikk og turbulensfysikk og arbeider med et bredt spekter av oppgaver, fra FoU-studier til teknologiske anvendelser som er relevante for Forsvaret og det sivile samfunn. Dette inkluderer fagfelter som aerodynamikk, hydrodynamikk, akustikk, faststoffmekanikk, forbrenning, kjemiske reaksjoner og spredningsmodellering. Anvendelsene er blant annet fly, undervannsfarkoster, sonarsystemer og militære kjøretøyer, samt beskyttelse av samfunnet gjennom studier av spredning av trusselstoffer.

Vi har nå behov for å ansette en forsker i vårt forskningsprogram, Anvendt fluidmekanikk.

Du blir en del av et spennende forskningsmiljø med bakgrunn innen fysikk, mekanikk, informatikk, og anvendt og numerisk matematikk, og bidrar i gruppens forskningsaktiviteter og anvendte oppdrag med simulering og modellering av strømninger og materialer.

Arbeidet vil blant annet bestå av å videreutvikle FFIs beregningskapabilitet innen fluid-struktur-interaksjon (FSI) og faststoffmekanikk, samt å gjøre avanserte simuleringer og analyser av komplekse fluiddynamiske problemstillinger, og bidra i eksperimentelt arbeid.

 

Nødvendige kvalifikasjoner er utdanning med gode resultater fra universitet eller høgskole på doktorgradsnivå, eller tilsvarende relevant arbeidserfaring, med faglig bakgrunn innen fluidmekanikk og faststoffmekanikk, og tilstrekkelig kompetanse innen flere av områdene CFD (Computational Fluid Mechanics), fysikk, programmering og eksperimentell virksomhet.

Vi søker deg som er allsidig, faglig nysgjerrig og løsnings- og resultatorientert, gjerne med ambisjoner om å lede og etablere forskningsprosjekter. Stillingen som forsker krever evne til nytenkning og strategisk tenkning, vilje til faglig utvikling og ønske om å jobbe med anvendt forskning til støtte for Forsvaret og andre oppdragsgivere.

Du må påregne deltakelse i nasjonale og internasjonale fora, etablering av tverrfaglig samarbeid internt og eksternt, bidra til å opprettholde og utvikle høy FoU-kvalitet ved FFI, samt å formidle oppnådde resultater på en god og forståelig måte. Du må også være fleksibel ettersom vår forskningsgruppe jobber med et bredt spekter av anvendelser. Erfaring med utforming av søknader og deltakelse i NFR og EU-prosjekter er en fordel.

Du må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper, samtidig som du kan arbeide selvstendig og systematisk, utøve nøyaktighet og ta egne initiativ. Vi krever god skriftlig og muntlig framstillingsevne, både på norsk og engelsk (må dokumenteres). Arbeidsspråket vårt er norsk.

Personlig egnethet blir vektlagt.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker denne stillingen må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til hva som er nødvendig for stillingen.

Les om hva som skal til for å bli sikkerhetsklarert.

 

Vi kan tilby et unikt tverrfaglig miljø, med spennende utfordringer og gode utviklingsmuligheter. Vi har fleksibel arbeidstid og sommertid, bedriftsidrettslag, bedriftsavtale med treningssenter, og andre sosiale tilbud. Som ansatt ved FFI blir du medlem i Statens pensjonskasse som har gode låne-, forsikrings- og pensjonsordninger.

Lønnen beregnes etter FFIs lønnspolitikk ut fra relevant utdanning og erfaring. Det trekkes to prosent til pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse.

 

Flere opplysninger om stillingen får du hos forskningsleder Anders Helgeland tlf. 63 80 76 77 / 477 53 229, eller forsker Espen Åkervik tlf. 63 80 75 93 / 926 39 378.

Send søknad merket ref. nr. 2017/16105, vedlagt kopier av vitnemål fra videregående og høyere utdanning, og attester fra arbeidserfaring, fra www.ffi.no innen 17. september 2017.

Kontaktpersoner

Anders Helgeland
Forskningsleder
Telefonnummer: (+47) 63 80 76 77
Espen Åkervik
Forsker
Telefonnummer: (+47) 63 80 75 93

Hvem er Forsvarets forskningsinstitutt?

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi. FFI er en sivil forskningsinstitusjon direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten har omkring 700 ansatte, hvor over 500 er forskere og ingeniører som utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar. Instituttet er tverrfaglig og dekker fag som fysikk, informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk, kjemi, biologi, medisin, statsvitenskap og økonomi. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm og Karljohansvern i Horten.

Les mer om Forsvarets forskningsinstitutt og se flere ledige stillinger