Forsker - analytisk kjemi

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 06. mai, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

FFI arbeider med trusselforståelse, sårbarhetsanalyser, samt beskyttelses- og beredskapstiltak mot kjemiske (C), biologiske (B), radiologiske (R) og nukleære midler og våpen, samt mot eksplosiver (E) og andre farlige stoffer.

Som del av denne virksomheten har FFI en formell nasjonal rolle som mottakende laboratorium for prøver som kan inneholde CBRE og andre farlige stoffer. Dette laboratoriet er utstyrt med avanserte analyseinstrumenter som GC-MS, LC-MS/MS, NMR m.m.

For å styrke vårt fagmiljø tilknyttet laboratoriet søker vi en forsker med bakgrunn innen analytisk kjemi.

Arbeidsoppgaver som vil inngå i stillingen er å

  • utvikle og validere analysemetoder for kjemiske stoffer og eksplosiver i miljøprøver.
  • utvikle og validere nye analysemetoder for biomarkører for forgiftning.
  • publisere arbeider i vitenskapelige tidsskrifter med fagfellevurdering.
  • delta i analysearbeid og vaktordning tilknyttet beredskapslaboratoriet.
  • delta i laboratoriets kvalitetssikringsarbeid.
  • delta i FFIs pågående nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter på området, inkludert Nato, EDA og EU-prosjekter.

Forskeren vi søker skal også bidra til å etablere prosjekter og tverrfaglig samarbeid internt og eksternt, og oppfølging av oppdragsgivere, søknadsskriving og studentveiledning. Den rette skal bidra til å utvikle høy FoU-kvalitet ved FFI og må kunne påregne å delta i nasjonale og internasjonale fora.

Nødvendige kvalifikasjoner er utdanning innen analytisk kjemi, med gode resultater på doktorgrads- eller masternivå. Vi vektlegger erfaring med å planlegge, lede og gjennomføre forskningsstudier.

Det er nødvendig med erfaring i bruk av analyseinstrumenter som LC-MS(/MS) og GC-MS i forskningen, inkludert metodeutvikling og metodevalidering. Annen relevant erfaring vil være studier på kliniske prøver, proteinanalyser, sporanalyser i miljøprøver og analyse av flyktige komponenter i luft. Generelt er det en fordel med bred bakgrunn innen ulike analyseinstrumenter, blant annet NMR.

Vi søker deg som er faglig dyktig, allsidig, innovativ, nysgjerrig, løsningsorientert, har gjennomføringskraft, søker utfordringer, og har potensielle lederegenskaper.

Du er analytisk, nøyaktig, og setter deg raskt inn i nye arbeidsoppgaver og problemstillinger.

Du må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper, samtidig som du kan arbeide selvstendig og systematisk. Vi krever god skriftlig og muntlig framstillingsevne, både på norsk og engelsk. Arbeidsspråket vårt er norsk.

Du må ha evne til og interesse for å opprettholde og utvikle høy FoU-kvalitet ved FFI ved regelmessig publisering i internasjonale tidsskrifter. Stillingen setter høye krav til nytenkning, vilje til faglig utvikling og ønske om å jobbe med anvendt forskning til støtte for og i tett dialog med våre oppdragsgivere.

Personlig egnethet blir vektlagt.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. Nyutdannede oppfordres til å søke.

Den som ansettes til denne stillingen må kunne sikkerhetsklareres for nødvendig sikkerhetsnivå og autoriseres i henhold til det hva som er nødvendig for stillingen.

Les om hva som skal til for å bli sikkerhetsklarert

Vi kan tilby et unikt tverrfaglig miljø med spennende utfordringer. Vi har fleksibel arbeidstid og sommertid, bedriftsidrettslag, bedriftsavtale med treningssenter, og andre sosiale tilbud. Som ansatt ved FFI blir du medlem i Statens pensjonskasse som tilbyr låne-, forsikrings- og pensjonsordninger.

Lønnsplasseringen på FFI følger Statens lønnsregulativ, og beregnes ut i fra relevans, nivå og lengde på utdanning og erfaring. Det trekkes to prosent pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger får du ved å henvende deg til sjefsforsker Bent Tore Røen tlf. 63 80 78 81 / 924 43 544 eller forskningssjef Jan Ivar Botnan tlf. 63 80 75 04.

Send søknad merket 2018/00795, vedlagt bekreftede kopier av vitnemål fra videregående og høyere utdanning, og attester som er relevante til stillingen, fra ffi.no innen 6. mai 2018.

Kontaktpersoner

Per-Idar Evensen
Seniorforsker
Telefonnummer: (+47) 63 80 76 72

Hvem er Forsvarets forskningsinstitutt?

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi. FFI er en sivil forskningsinstitusjon direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten har omkring 700 ansatte, hvor over 500 er forskere og ingeniører som utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar. Instituttet er tverrfaglig og dekker fag som fysikk, informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk, kjemi, biologi, medisin, statsvitenskap og økonomi. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm og Karljohansvern i Horten.

Les mer om Forsvarets forskningsinstitutt og se flere ledige stillinger