Forretningsutvikler Software

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 15. august, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Lyse sin FoU & Innovasjonsavdeling er på jakt etter en kreativ software og forretningsutvikler som vil jobbe med digitale innovasjonsprosjekt. Prosjektportefølgen vår spenner fra samarbeidsprosjekt med forretningsområdene i Lyse, interne innovasjonsprosjekt og til større Horisont 2020 prosjekt. Stillingen vil ha spesielt fokus på digitaliseringsarbeidet som pågår i konsernet, herunder tema som maskinlæring, analyse, big data med mer.

Stillingen passer for deg med hands-on erfaring innen SW-utvikling, innovasjon og prototyping og som liker utfordringer. Du må trives med at det blir stilt krav til helhetsforståelse, faglig styrke og hyppige leveranser. Stillingen krever at du evner å se det store bildet, og at du raskt kan sette deg inn i nye problemstillinger. 

Vi ser etter en proaktiv person som evner å jobbe både selvstendig og i team, gjerne sammen med andre enheter, faggrupper og i noen tilfeller eksterne partnere. Du er initiativrik og liker å utfordre, samtidig som du tror på at samarbeid og samhandling skaper de beste resultater. Du evner samtidig å presentere arbeidet du gjør på en forståelig måte.

 

Stillingen vil ha to hovedfunksjoner:

  • Pågående og nye digitale innovasjonsprosjekt inn mot forretningsområdene. Stillingen vil innebære tett samarbeid og støtte til forretningsområder, og vil innebære arbeid med innovasjon, prototyping, programmering og testing.. 
  • Software- og systemspesialist rollen innebærer et ansvar for avdelingens systemer og GDPR. Du vil også få ansvar for enkeltprosjekt og oppgaver innen software-prototyping, integrasjon, Big-Data & Analytics, prediksjon og maskinlæring i avdelingen. Dette vil innebære utstrakt samarbeid med datterselskaper i Lyse-konsernet, samt arbeid med 3.part aktører.

 

Ønskede kvalifikasjoner:

  • Høyere utdanning på masternivå innen IKT/teknologi, ønskelig med Phd kompetanse. Utdanning med godt innslag av matematikk/fysikk, statistikk og datasikkerhet i fagkretsen er ønskelig, relevant tilleggsutdanning er en fordel. 
  • Dokumentert hands-on kompetanse innen SW-utvikling og prototyping. Erfaring med dataanalyse og maskinlæring er sterkt ønskelig. Solid dokumentert erfaring kan kompensere noe i forhold til utdanningskrav. 
  • Prosjekterfaring
  • Erfaring med objekt-orientert programmering og versjonshåndteringssystemer og skybaserte plattformer.

 

Ønskede personlige egenskaper:

  • Selvstendig, proaktiv og initiativrik
  • Systemforståelse og kunne ha evnen til å sette seg raskt inn i og løse nye problemstillinger 
  • Forståelse og interesse for forretningsutvikling, innovasjonsprosesser og teknologi.
  • Gode relasjonelle egenskaper, samt god muntlig og skriftlig kommunikasjonsevne.

 

For spørsmål om stillingen, ta kontakt med leder Fou og Innovasjon Dagfinn Wåge på tlf. 934 88 382. Personalrelaterte spørsmål rettes til Senior HR konsulent Pål Svanes på tlf. 934 88 114.

Søknadsfrist: 14.08.17

Kontaktpersoner

Dagfinn Wåge
Leder Fou og Innovasjon
E-postadresse: Dagfinn.Wage@lyse.no
Pål Svanes
Senior HR konsulent

Hvem er Lyse AS?

Lyse er et norsk teknologi- og industri-selskap som opererer innenfor områdene energi, infrastruktur og telekommunikasjon. Konsernet startet sin virksomhet 1. januar 1999, men har en historie som strekker seg mer enn 100 år tilbake i tid. 

Lyse bygger og drifter både strømnett, fibernett, gassnett og fibervarmenett og sørger for at produksjon av nødvendig infrastruktur blir levert, vedlikeholdt og fornyet. Vi eies av 16 kommuner i Sør-Rogaland. Samfunnsoppdraget vårt er å drive forretningsdrift med stabil avkastning, samtidig som konsernet skal være en regional samfunnsaktør. Lyse leverer infrastruktur og tjenester som er viktige for samfunnet døgnet rundt. I dag er vi 1200 ansatte og hovedkontoret ligger på Mariero i Stavanger.