Foretakskontrollør Lanner

Bli foretakskontrollør i Statens vegvesen!

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 10. februar, 2023. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Utekontrollavdelingen i Statens vegvesen har ansvar for etatens kontroll av kjøretøy og trafikanter langs veg. Gjennom planmessig kontrollaktivitet, skal vi ivareta trafikksikkerhet med 0-visjonen som utgangspunkt, samt bidra til like konkurransevilkår i transportbransjen.

Statens vegvesen har også en viktig rolle i oppfølgingen av regjeringens handlingsplan mot sosial dumping. (Handlingsplan mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet - regjeringen.no)

Utekontroll Sør består av tre faggrupper, og faggruppe Utekontroll Agder og Vestfold og Telemark har nå ledig stilling som saksbehandler av kjøre- og hviletid i foretak.

Ledig stilling vil bli plassert ved Lanner kontrollstasjon.

Arbeidsoppgaver

Vi ser etter deg som trives med kundekontakt og har gode formidlingsevner. Håndheving av lov og forskrifter er en viktig del av arbeidsområdet. Statens vegvesen er kontinuerlig i endring hvor flere oppgaver kan løses via digitale verktøy. Dette innebærer at oppgavene våre endres, og det er viktig at våre medarbeidere er omstillingsdyktige og ønsker å ta del i endringsprosesser.

Vår arbeidshverdag er hektisk og detaljrik. Vi ønsker derfor en person som er fleksibel, tydelig, tålmodig, systematisk og nøyaktig. Det forventes at du står på og arbeider selvstendig og effektivt med dine oppgaver, og at du samtidig bidrar til samarbeid og felles fremgang for teamet.

Du skal forvalte lov og forskrift i direkte dialog med kunden. Primæroppgavene er kjøre- og hviletid foretak, men du skal også ivareta myndighetsrollen ute på vegen. Du må derfor se det som en positiv utfordring å møte folk på en god måte, samtidig som du ivaretar myndighetsrollen. Evne og motivasjon til å sette seg inn i og forvalte regelverket er vesentlig.

Kompetansekrav
 • Du må ha relevant utdanning fra universitet eller høgskole (minimum 3 år), gjerne innen rettsvitenskap, revisjon eller transport. Omfattende og relevant erfaring innenfor de aktuelle fagområdene kan kompensere for manglende formell utdanning.
 • Førerkort i klasse B, samt fylle vilkårene for førerrett i de øvrige førerkortklassene.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk.
 • Muntlig fremstillingsevne på engelsk.
 • Erfaring med bruk av IT – verktøy.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Den som ansettes må gjennomføre etatens modulbaserte opplæring. Dette er en samlingsbasert opplæring (samlinger med inntil en ukes varighet) og e-læring med praksisveiledning på egen arbeidsplass i tillegg.

Vi legger vekt på at du:

 • er strukturert og har interesse for å analysere større mengder data mot gjeldende regelverk
 • raskt klarer å sette deg inn i et omfattende regelverk
 • har en høy etisk standard og er lojal og pliktoppfyllende i samarbeid med andre
 • er rolig og besluttsom i krevende situasjoner
 • har evne til å jobbe selvstendig, systematisk og nøyaktig etter gjeldende rutiner
 • kommuniserer og samarbeider godt, og er en god lagspiller
 • er en bidragsyter til et godt arbeidsmiljø

Plettfri vandel er en forutsetning, og personlig egnethet tillegges stor vekt.

Les dette før du søker!

Fyll inn søknadsskjemaet nøyaktig!

På grunn av kravene til utvidet søkerlistene må feltene for utdanning og erfaring fylles ut. Det er ikke tilstrekkelig å kun legge ved CV. Legg også ved relevante vitnemål og attester.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold gjør at vi blir bedre på å løse oppgavene våre. Vi ønsker flere medarbeidere med nedsatt funksjonsevne, innvandrerbakgrunn og hull i CVen, så om du kan krysse av for dette i jobbsøkerportalen, oppfordrer vi deg til å gjøre det. Får du jobben, vil vi naturligvis legge til rette for deg om du trenger det. Avkrysningene brukes kun til å sørge for at vi velger ut de rette kandidatene, i tillegg til anonymisert statistikk. Les dette før du krysser av

Søkerlista er offentlig

Åpenhet og gjennomsiktighet i forvaltningen er viktig, derfor vil alle som søker hos oss bli satt opp på den offentlige søkerlista om de ikke oppgir en god grunn. Om du har bedt om å ikke bli satt opp på lista, tar vi kontakt med deg hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge.

Har du spørsmål om stillingen?

Kontakt leder Ivar Thorkildsen tlf. 976 76 661

Vi tilbyr

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med våre nye utfordringer.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag. 

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger