Forbedringsleder ( Lean Navigatør)

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 16. september, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Spordrift arbeider etter prinsippet om kontinuerligforbedring.Spordrift ønsker å legge vekt på å standardisere prosesser samtidigsom vi beholder handlingsrom og beslutningsmyndighet for lokal ledelse.For å fasilitere og lede dette arbeidet ansetter viforbedringsrådgivere.Forbedringsrådgiverne organiseres som en enhet i avdelingfor Sikkerhet og kvalitet.

Arbeidsoppgaver

 •  Gjenoppta og videreutvikle forbedringsarbeidet hos driftssjefer og driftsledere innført under Lean transformasjonen i Bane NOR.
 • Herunder oppsøke/besøke alle våre lokasjoner (10 Driftssjefer/29 Driftsledere) og bistå disse lokalt i forbedringsarbeidet
 • Gjennomføre opplæring og trening i Lean metodikk
 • Bistå i utvikling og ferdigstilling av prosesser skissert i prosjektet for opprettelse av Spordrift
 • Bistå i anskaffelse og implementering av verktøy for produksjonsstyringBistå i utvikling av nøkkeltall og øvrig ledelsesinformasjon
 • Bistå i arbeid med datafangst og presentasjon av produksjonsdata
 • Gjennomføre prosesskartlegging og bistå i prosessforbedring i stab og støttefunksjoner

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant høyskole/universitetsutdanning eller spesielt relevant erfaring
 • Dokumentert Lean kompetanseErfaring med å lede endringsprosesser og forbedringsarbeid med Lean metodikk
 • Erfaring fra opplæring og veiledningGode kommunikasjonsevner, behersker norsk skriftlig og muntlig.
 • Kompetanse i Excel og verktøy for datafangst og presentasjon
 • Økonomisk forståelse

Personlige egenskaper

 •  Analytisk
 • Selvgående og initiativrik
 • Lagspiller
 • Resultatorientert

Vi tilbyr

 God mulighet til å påvirke egen arbeidshverdag

Lønn etter avtaleGod pensjonsordningFleksitidPersonalbillett Betydelig reisevirksomhet må påregnes.

 

Kontaktpersoner

Sverre Christensen
Telefonnummer: +4795827315

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillinger