For å lede avdeling Marin teknologi i Tromsø søker vi avdelingsleder

Avdelingsleder Marin teknologi

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 27. september, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

En svært spennende stilling innenfor et strategisk viktig markedsområde for selskapet. Avdelingen er det ledende kompetansemiljøet i Multiconsult innen marin og arktisk teknologi og utfører oppdrag både nasjonalt og internasjonalt. Avdelingen består av 3 fagseksjoner – Marin hydrodynamikk og havis, Marint miljø og havbruk samt Kystkonstruksjoner og havn med seksjonsledere som rapporterer til avdelingsleder. Avdelingens feltseksjon opererer på sjø og i kystsonen med fysiske oseanografiske og meteorologiske kartlegginger av miljøet.

Vi har en variert kundebase og oppdragsportefølje; infrastruktur fra store fjordkrysninger, veiutbygginger, oljeutbygginger til havs, flytende havbruksanlegg langs kysten og offshore, samt kystkonstruksjoner, havner og havneanlegg. Avdelingen deltar i alle faser av utbygginger og inkluderer fra utviklings-, tidligfase- til detaljprosjekteringsoppdrag. Avdeling har 26 ansatte, med en hovedvekt på fagspesialister på MSc og PhD nivå.

Vi fokuserer på anvendelse av teknologi og bruker for en stor del egenutviklede metoder basert på anerkjent teknologi og forskning, og hvor vi også samarbeider med forskningsinstitusjoner og universiteter. Avdelingen har gjennom selskapets FOU-aktivitet også en mengde publikasjoner i internasjonale konferanser og tidsskrifter.

Vi søker en person med en interesse for marin teknologi og med strategiske evner til å videreutvikle, markedsføre og selge fagkompetanse. Du må ha fokus på å skape resultater, helst ha erfaring fra ledelse av oppdrag eller organisasjoner, fra offentlig eller privat virksomhet. Sterk teoretisk bakgrunn er en fordel, men ikke avgjørende.

Stillingen innebærer både personal- og resultatansvar. Som avdelingsleder vil du være en sentral del av ledergruppen i Nord og rapporterer til regionleder.

Ansvar og oppgaver

 • Lede og videreutvikle avdelingen
 • Resultatsikring i hht fastsatte mål
 • Være utadvendt, aktiv i markedet og bransjen
 • Sikre at Multiconsult er en profesjonell avtalepart
 • Flerfaglig salgs- og tilbudsarbeid
 • Oppfølging av oppdragsportefølje
 • Lede avdelingens FOU aktiviteter
 • Samhandle med andre faggrupper og enheter i Multiconsult nasjonalt og internasjonalt

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdannelse innen marin teknologi - masternivå eller høyere. Annen utdannelse og lang erfaring innen avdelingens fagområder vil også kunne vurderes
 • Kompetansefokusert og erfaring innen avdelingens tjeneste/fagområder
 • Ledererfaring, fortrinnsvis fra kompetansemiljøer, akademia, relevante områder innen offentlig forvaltning. Formell lederutdannelse er en fordel, men ingen betingelse
 • God forståelse for økonomi og lønnsomhet, kontrakts- og forretningsforståelse
 • Faglig interesse og strategisk kompetanse innen metode- og verktøyutvikling
 • Behersker norsk og engelsk, skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Strategisk og operasjonell
 • Evne til å tenke helhetlig
 • Proaktiv og drivende
 • Lagspiller som klarer å skape engasjement og entusiasme
 • Analytisk og strukturert,
 • Naturlig autoritet, evne til å stå for leveranser og beslutninger
 • Evne til å se løsninger og muligheter
 • Identifiserer seg med Multiconsults verdier

Vi tilbyr

 • Vi kan tilby spennende dager i utfordrende oppdrag, i samspill med svært kompetente medarbeidere. I tillegg tilbyr vi
 • Varierte arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter
 • Egne programmer for utvikling/utdanning av medarbeidere innen styring og ledelse på flere nivåer   
 • Konkurransedyktige lønns- og pensjonsbetingelser
 • Godt etablert arbeidsmiljø med dyktige medarbeidere
 • Moderne lokaler og laboratorier i nytt bygg
 • Fem uker ferie samt fri i romjulen og påskeuken
 • Firmahytter, sosiale aktiviteter og et aktivt bedriftsidrettslag som bidrar til samhold og trivsel
 • En ekspansiv bedrift kjennetegnet av et sterkt merkenavn og et multifaglig miljø

Generell informasjon

Multiconsult har for denne rekrutteringen leid inn bistand fra Assessit AS.

For å søke på stillingen

Gå inn via denne linken til Assessit sine hjemmesider. Last opp Vedlegg / CV / Søknadsbrev ved å velge «Søk på stillingen» når du er inne på annonsen.

Kontaktpersoner

John Holen
Telefonnummer: 924 31 993
Per Kristian Øwre
Partner/Regionleder
E-postadresse: pko@assessit.no
Telefonnummer: (+47) 913 75 565

Hvem er Multiconsult?

Multiconsult er et norsk kraftsenter med internasjonalt nedslagsfelt innen prosjektering og rådgivning. Gjennom flere kontorer i Norge og internasjonalt benytter vi 100 års erfaring til å skape ny historie. For oss handler muliggjøring om erfaring, rett kompetanse og riktig kompetansesammensetning blant våre mer enn 2500 medarbeidere.

Multiconsult er notert på Oslo Børs og opererer innenfor følgende syv forretningsområder: Bygg & eiendom, Industri, Olje & gass, Samferdsel, Fornybar Energi, Vann & Miljø og By & samfunn.

Les mer om Multiconsult og se flere ledige stillinger