Førstekonsulent/rådgiver/seniorrådgiver til Avdeling for IKT og fornying (AIF)

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 21. februar, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vi søker to nye medarbeidere til Seksjon for IKT-politikk for tilsetting i fast stilling.

Seksjonen har et bredt spekter av utrednings- og utviklingsoppgaver som retter seg mot oppfølgingen av regjeringens helhetlige IKT-politikk nedfelt i stortingsmeldingen Digital Agenda for Norge. Oppgavene omfatter bl.a. spørsmål knyttet til digitalisering av offentlig sektor og spørsmål knyttet til utnyttelse av IKT i samfunnet, med vekt på inkludering og verdiskaping.

 

Oppgaver

Vi trenger to personer som kan jobbe innenfor ett eller flere av seksjonens ansvarsområder: innen digitalisering av offentlig sektor, herunder informasjonsforvaltning, strategisk styring av digitalisering, finansiering av offentlige digitaliseringsprosjekter, samordning av digitaliseringen på tvers av statlig og kommunalt nivå, mm.

Tiltredelse ønskes snarest.

 

Kvalifikasjoner

For stillingen kreves:

 • mastergrad eller tilsvarande innenfor fagområder juss/økonomi/informatikk/statsvitenskap, ev. kombinasjon av disse
 • god muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • gode samarbeidsevner
 • evne til å være selvstendig og initiativrik
 • at man er analytisk og nøyaktig

Nyutdannede eller søkere med liten arbeidserfaring vil bli vurdert for førstekonsulentstillingen. For stilling som rådgiver kreves det 3-5 års erfaring og for seniorrådgiver kreves det 5-8 års erfaring fra tilsvarende arbeid.  Personlige egenskaper vil bli tillagt stor vekt. 

 

Vi tilbyr

 • interessante rådgivnings- og utredningsoppgaver
 • godt arbeidsmiljø med mange engasjerte og dyktige kollegaer med høy faglig kompetanse
 • mulighet til å påvirke utvikling og organisering av fagområdet i departementet
 • gode muligheter for egen utvikling
 • fleksibel ordning for arbeidstid
 • god pensjonordning gjennom Statens pensjonskasse
 • lønn etter statens regulativ

Plassering i stilling som førstekonsulent/rådgiver/seniorrådgiver vil være avhengig av kvalifikasjoner.

 

Lønnsplassering

Avlønning som førstekonsulent fra kr 430 000 – kr 470 000, som rådgiver fra kr 530 000 – kr 610 000 eller som seniorrådgiver fra kr 617 000- kr 700 000, avhengig av kvalifikasjoner. For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Kontaktpersoner

Katarina de Brisis
Avdelingsdirektør
Live Heltberg
Seniorrådgiver

Hvem er Kommunal- og moderniseringsdepartementet?

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ca. 400 ansatte og er sekretariat for kommunal- og moderniseringsministeren og øvrig politisk ledelse. Departementet har ansvar for å samordne regjeringens moderniseringspolitikk og for viktige områder som plan- og bygningsloven, boligpolitikk, nasjonal IKT-politikk og digitalisering, kommuneøkonomi, valg, forvaltningspolitikk, regional- og distriktspolitikk, statlig bygg- og eiendomspolitikk, statlig arbeidsgiverpolitikk og same- og minoritetspolitikk.

Departementet har en rekke underliggende etater og virksomheter.

Vi legger vekt på mangfold og oppfordrer derfor alle kvalifiserte til å søke - uansett alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn eller seksuell legning. Arbeidsforholdene vil bli lagt til rette for medarbeidere med redusert funksjonsevne. Søkere som informerer om at de har redusert funksjonsevne, vil bli invitert til intervju dersom de er kvalifisert.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlista. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søker bli informert, jf offentlighetslovens § 25.

Avdeling for IKT og fornying (AIF) har ansvaret for koordinering av regjeringens fornyingsarbeid i offentlig sektor, og har det overordnende ansvar for forvaltningspolitikken. Avdelingen har ansvar for samordning av regjeringens IKT-politikk, inkludert digitalisering av offentlig sektor. Avdelingen ivaretar etatstyringen for Direktorat for forvaltning og IKT – Difi.