Førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i maskintekniske emner

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 05. januar, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig 100% fast stilling som Førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor ved Fakultet for ingeniør- og naturvitskap, campus Haugesund 

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig en 100% fast stilling som Førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i maskintekniske emner. Stillingen inngår i Institutt for Maskin- og marinfag med arbeidssted ved campus Haugesund. Maskiningeniørutdanningen i Haugesund har profileringsretninger innen Prosess- og energiteknikk og Marin konstruksjonsteknikk. 

Ansvars- og arbeidsområde:

Undervise og veilede studenter på bachelor og mastergradsnivå i maskintekniske emner

Undervisningsoppgavene vil stort sett være innenfor ett eller flere av følgende fag/fagområder: Termodynamikk, Statikk - og fasthetslære, Dynamikk, Prosessteknikk, Materialer og tilvirkning. Søkeren bes oppgi hvilke av disse temaene man kan forelese

Veiledning og koordinering av bachelor- og masteroppgaver i samarbeid med industripartnere og næringsliv

Deltakelse i tverrfaglige forskningsgrupper og FOU. Foruten at forskningen må passe inn i høgskolens strategiske plan ønsker instituttet at forskningen skal være relevant for næringslivet i regionen, samt ha relevans til de fag det undervises i. I dag foregår forskning i hovedsak innen tre områder: Energi, materialteknologi og havteknologi

Formell utdanning og kompetanse:

Minimum mastergrad innen energi- eller maskintekniske fag. For tilsetting som førsteamanuensis er det i tillegg krav til doktorgrad innen energi- eller maskintekniske fag. For tilsetting som førstelektor er det krav om dokumentert relevant kompetanse på nivå med doktorgrad

Søkere bør ha relevant erfaring fra industri og næringsliv, gjerne innenfor områdene prosessteknikk eller produksjon av olje og gass. Bakgrunn fra produksjonsteknikker og tilvirkningsprosesser, maskinkonstruksjon, fornybar energi, undervannsteknologi og undervannsoperasjoner er også interessant

God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk eller skandinavisk språk, og engelsk

Dersom den som blir tilsatt ikke har praktisk pedagogiske kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning må vedkommende kvalifisere seg via kurs i høgskolepedagogikk og veiledning innen to år fra tilsettingsdato

Andre kvalifikasjoner: 

 • God IKT- kompetanse 
 • Det er en fordel med erfaring med veiledning av studenter
 • Kjennskap til praktisk arbeid/laboratoriearbeid

Personlige egenskaper:

 • Kunne arbeide selvstendig og i tverrfaglige team
 • God formidlingsevne, muntlig og skriftlig
 • Gode samarbeidsevner 
 • Fleksibel og kunne påta seg ulike oppgaver

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket "Søk stillingen" på denne siden. Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder de vitenskapelige arbeidene (inntil 15 stk.), fullstendig publikasjonsliste, attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke. 

Søkere til vitenskapelige stillinger blir vurdert av en sakkyndig komité. Søknadene blir sendt elektronisk til det sakkyndige utvalget. Bedømmelsen skjer på bakgrunn av dokumentert kompetanse, inntil 15 vitenskapelige arbeider. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget for Fakultet for Ingeniør- og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet. 

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving- og utvikling
 • Mulighet for trening i arbeidstiden
 • Stillingen som  er lønnet etter Statens lønsregulativ, i stillingskode 1011- Førsteamanuensis/ 1198- Førstelektor/ 1008-Høgskolelektor. 

Fra lønn vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Høgskulen på Vestlandet er under omstilling, og det kan bli gjort endringer i stillingen sitt ansvarsområde og plass i organisasjonen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, rekruttere personer med minoritetsbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne. Høgskulen på Vestlandet er en IA bedrift.

Samspill, bærekraft og nyskaping 

Samspill, bærekraft og nyskaping skal kjennetegne alt vi gjør.

Vi skal bli et universitet med en tydelig profesjons- og arbeidslivsrettet profil. 

Les mer på våre hjemmesider.

Kontaktpersoner

Jens Christian Lindaas
Faglig kontakt for Maskin Haugesund
E-postadresse: jens.lindaas@hvl.no
Jorunn Stueland Nysted
Studieprogramansvarlig Maskin Haugesund
E-postadresse: jorunn.nysted@hvl.no
Telefonnummer: 52 70 26 76

Hvem er Høgskulen på Vestlandet?

Dette er Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi og samfunnsvitskap og maritime studier, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.

HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.

Fakultet for ingeniør- og naturvitskap har ca 270 ansatte og ca 3200 studenter. Fakultetet har et bredt utdanningstilbud både på bachelor og masternivå innen ingeniør- og naturfag, i tillegg til PhD-utdanning innen datateknologi. Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling forsker på innovasjon og tilbyr masterutdanning innen innovasjon og entreprenørskap. Dykkarutdanningen tilbyr ettårig fagskoleutdanning.

Fakultetets virksomhet er i Haugesund, Bergen, Sogndal og Førde.

Fakultetets virksomhet er internasjonalt forankret og skjer i tett samarbeid med regionale bedrifter, klynger, helseforetak og offentlig sektor, inkludert andre institusjoner i universitets- og høgskolesektoren. Dette gjelder både forsking, utvikling, innovasjon og ikke minst utdanning med studentprosjekt på alle nivå.

Institutt for Maskin- og marinfag har 49 ansatte. Mer enn 70% av de faglig ansatte har førstekompetanse herav 7 professorer. Instituttet har om lag 650 studenter og utdanner ingeniører og sivilingeniører. Det tilbys 6 utdanningsprogram på bachelornivå (allmenn maskin, marinteknikk, produksjonsteknikk, energiteknologi, havteknologi og maskiningeniør Haugesund) og 3 på masternivå (undervannsteknologi, energi og havteknologi). Det drives med FoU innen energi, materialteknologi og havteknologi. Instituttet har moderne laboratorier med blant annet Marinlab for testing av båter og offshore konstruksjoner. Det legges stor vekt på å utvikle innholdet i våre studieprogram i tett samarbeid med offentlig og privat næringsliv som er avtakere av våre ingeniører.