Førerprøvesensor

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Å utdanne gode og sikre sjåfører er noe av det viktigste vi gjør for trafikksikkerheten. Vi søker deg som vil dele din kunnskap og erfaring og sørge for at norske veger fylles av kompetente bilførere.

I Oslo, på Risløkka trafikkstasjon har vi for tiden en ledig stilling som førerprøvesensor. Vi har et stort fokus på å utnytte ressursene våre, og du bør være innstilt på noe reising mellom de ulike trafikkstasjonene i området. Det må påregnes noe reiseaktivitet.

Det hviler et stort ansvar på den som skal foreta den siste kontrollen av potensielle sjåfører før de slippes ut i trafikken. Du får myndighet til å håndtere lover og regler på området, men det viktigste er at du er tydelig, ydmyk, har faglig innsikt og evne til å kommunisere. Hvis du også kan få mennesker til å yte sitt beste når de er presset, kan du være godt rustet til å være sensor. I tillegg må du selv kunne takle utfordrende situasjoner.

Arbeidsoppgaver

Hovedoppgave vil være sensurering av praktiske førerprøver klasse B. Ved behov kan det likevel være aktuelt med andre førerprøveklasser eller andre oppgaver innenfor trafikksikkerhetsarbeidet. Så langt det er hensiktsmessig, fordeler vi oppgavene etter de ulike sensorenes egnethet, kompetanse og interesser

Kvalifikasjonskrav

 • Gjennomført utdanning på minimum videregående skoles nivå
 • Førerrett i klasse B, og ha hatt slik førerrett sammenhengende de siste 5 år
 • Ha fylt 25 år
 • Oppfylle de helsekrav som er fastsatt for å kunne få førerrett i klasse D

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Vi ønsker deg som har ønske om å jobbe med trafikksikkerhet, er motivert for å jobbe som sensor og liker å omgås folk. Det er ønskelig at du har utdanning og erfaring som trafikklærer, men det er ikke en absolutt betingelse.  Det er viktig at du har kunnskap om trafikksikkerhet og trafikkopplæring. Det kan bli aktuelt å teste trafikale kunnskaper og ferdigheter. Den som ansettes må gjennomføre pålagt utdanning, samt bestå nødvendige eksamener. Personlig egnethet og sosial kompetanse vektlegges.

Det vil også bli lagt vekt på 

 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne
 • Ha god struktur og kunne håndtere en kompleks og hektisk hverdag
 • Selvstendighet og initiativ, samt resultatorientering
 • God samarbeids- og gjennomføringskompetanse
 • IT-kunnskaper

Stort engasjement, gode strukturer og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med våre nye utfordringer.

Vi tilbyr deg også

 • Introduksjonsprogram og fadderordning
 • Pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • Etatsskoler og gode muligheter for faglig påfyll
 • Lønn som avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet. Vi jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad, og vil gjerne ha søknad fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller «hull i CV-en», men som ellers fyller kvalifikasjonskravene for stillingen. Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan brukes til registreringsformål.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil i så fall bli varslet om dette.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til fagleder Øyvind Lund, tlf 95107256

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens vil lede an i utviklingen av et effektivt, sikkert og helhetlig transportsystem tilpasset morgendagens behov og teknologi. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på vei og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet smarte, trygge og miljøriktige transportvalg.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks nyetablerte divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger