Førerprøvesensor

Stillingsbeskrivelse

Statens vegvesen Region sør har ledig fast stilling som førerprøvesensor i enhet Sensor og Trafikksikkerhet i Agder.

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og

setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med ca. 7500 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Vi er inne i en periode med flere spennende endringsprosesser, noe som vil påvirke både struktur og oppgavesammensetning.

Om stillingen. 

Stasjoneringssted vil være på trafikkstasjonen i Kristiansand, men man vil måtte påregne å gjennomføre førerprøver på trafikkstasjoner i andre deler av Agder også (Arendal, Evje, Mandal og Flekkefjord).  Det er i dag 21 ansatte på enheten.

Det hviler et stort ansvar på den som skal foreta den siste kontrollen av potensielle sjåfører før de slippes ut i trafikken. Du får myndighet til å håndheve lover og regler på området, og det viktigste er at du er tydelig, ydmyk, har faglig innsikt og evne til å kommunisere. Hvis du kan få mennesker til å yte sitt beste når de er presset, er det et godt utgangspunkt for å bli sensor. I tillegg må du kunne takle utfordrende situasjoner.

Arbeidsoppgaver

 • Primæroppgaven vil være sensurering av praktiske førerprøver kl. B
 • Andre trafikksikkehetsoppgaver kan være aktuelt ved behov

Kvalifikasjoner

 • Gjennomført utdanning på minimum videregående skoles nivå
 • Førerrett i klasse B, og ha hatt slik førerrett sammenhengende de siste 5 år
 • Ha fylt 25 år
 • Oppfylle de helsekrav som er fastsatt for å kunne få førerrett i klasse D

 Personligegenhet blir vektlagt og vi ønsker en kollega som

 • Har sosiale og pedagogiske evner
 • Har evne til kommunikasjon og yte god kundebehandling
 • Har evne til å arbeide selvstendig, systematisk og nøyaktig
 • Er lojal, punktlig og pliktoppfyllende
 • Er samarbeidsvillig
 • Har du et stort ønske om å jobbe med trafikksikkerhet og er motivert for sensoroppgaven, kan dette være stillingen for deg.
 • Den som blir tilsatt i stillingen som sensor vil måtte gjennomføre grunnutdanning for førerprøvesensor. Grunnutdanning avsluttes med eksamen og utdanningstiden er 6 mnd.

Vi kan tilby

 • Personlig og faglig utvikling med interessante og utfordrende oppgaver.
 • Et godt og tverrfaglig miljø.
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger.
 • Gunstig pensjonsordning med 2% innskudd til Statens Pensjonskasse.
 • Lønn i henhold til etatens lokale lønnspolitikk

Statens vegvesen ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet.  Vi jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad, og vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene til stillingen. Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, kan brukes til registreringsformål.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Kontaktpersoner

Linda Kvamme
Enhetsleder
Telefonnummer: 95132497

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger